dzisiaj, godz. 13:55 12,9°C
sprajtka Ala
 dzisiaj, godz. 17:22

Cała przyjemność po mojej stronie;)

 5 sierpnia 2020 roku, godz. 6:55 99,5°C
maba
 5 sierpnia 2020 roku, godz. 22:39

Oślepiona waszym światłem, Gwiazdeczki 😁 Dzięki, także za świetną środę 😁
I Czekoladowej dzięki za pomysł ✍️👍

 17 lipca 2020 roku, godz. 7:55 579,0°C
 Tekst dnia 19 lipca 2020 roku
motylek96 EwaRozalia
 19 lipca 2020 roku, godz. 21:26

Dziękuję 😚

 4 lipca 2020 roku, godz. 16:25 48,8°C
Twórca nieznany
 5 lipca 2020 roku, godz. 00:48

może

a może nic nie potrzeba,
bo jest towarem z założenia, że swojej istoty
ewentualnie mniej lub bardziej chodliwym

 27 marca 2012 roku, godz. 18:48 187,1°C
Grażyna Przybylska
 20 czerwca 2020 roku, godz. 22:25

Magia słowa. Dziękuję.

 30 maja 2020 roku, godz. 21:23 98,2°C
 Tekst dnia 31 maja 2020 roku
Ellander Grzegorz
 18 czerwca 2020 roku, godz. 21:56

Czasem łatwiej spojrzeć pod spódnicę niż w serce.

 23 maja 2020 roku, godz. 11:42 46,6°C
 Tekst dnia 24 maja 2020 roku
danioł daniel tomczyk
 17 czerwca 2020 roku, godz. 15:48

z a j e b
i s t
e

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku

kilka minut temu

maty skomentował(a) tekst ... moje młodzieńcze [...] autorstwa Maciek Zembaty

kilka minut temu

kilka minut temu

Merytoryczna skomentował(a) tekst Miłość to wielkie, [...] autorstwa PlESCHOPATA

kilkanaście minut temu

yestem skomentował(a) tekst szczebiocze skowronek [...] autorstwa Sylwia Pryga

kilkanaście minut temu

kati75 skomentował(a) tekst szczebiocze skowronek [...] autorstwa Sylwia Pryga

kilkanaście minut temu

kilkanaście minut temu

Merytoryczna dodał(a) do zeszytu tekst a moje po deszczu nasze [...] autorstwa anyż

ok. pół godziny temu

yestem skomentował(a) tekst szczebiocze skowronek [...] autorstwa Sylwia Pryga

ok. pół godziny temu

kati75 skomentował(a) tekst szczebiocze skowronek [...] autorstwa Sylwia Pryga

ok. pół godziny temu

Sylwia Pryga skomentował(a) tekst szczebiocze skowronek [...] swojego autorstwa