21 stycznia 2021 roku, godz. 10:31
Sexoh't Bronek
 21 stycznia 2021 roku, godz. 18:56

Ale myśl mi się podoba.

 20 stycznia 2021 roku, godz. 14:34
Giakonika M.
 21 stycznia 2021 roku, godz. 20:39

Tylko czy to jeszcze miłość, czy od niej uzależnienie...
Smutne.

 20 maja 2012 roku, godz. 1:21 0,1°C
 Tekst dnia 20 stycznia 2021 roku
Piramidy
Djelibeybi - starożytne królestwo w dolinie [...]
 12 grudnia 2016 roku, godz. 19:59 61,0°C
Bromba Tomasz /pikolo/
 18 stycznia 2021 roku, godz. 15:42

Sercu Słonika bardzo dziękuję, że moją myśl pięknie głosi :)
I wszystkim, którzy to w słowa te wierzą.

 11 stycznia 2021 roku, godz. 22:50 72,5°C
sprajtka Ala
 12 stycznia 2021 roku, godz. 8:02

Bardzo mi się podoba ta myśl.

 12 stycznia 2021 roku, godz. 2:46 93,0°C
 Tekst dnia 13 stycznia 2021 roku
PlESCHOPATA CZŁOWIEK
 13 stycznia 2021 roku, godz. 13:59

Bo to o ludziach.

 11 stycznia 2021 roku, godz. 8:16 173,0°C
 Tekst dnia 12 stycznia 2021 roku
zielonakredka ula a może marta
 12 stycznia 2021 roku, godz. 7:32

Wszystkim pięknie dziękuję za wyróżnienie i za zatrzymanie się chwilę, by poznać moje myśli.
Miłego dnia

 10 stycznia 2021 roku, godz. 13:04 143,1°C
sprajtka Ala
 10 stycznia 2021 roku, godz. 13:19

Dobre

 8 stycznia 2021 roku, godz. 20:55 448,9°C
 Tekst dnia 10 stycznia 2021 roku
Twórca nieznany Duszka (z autografem)
 10 stycznia 2021 roku, godz. 14:22
Edytowano 10 stycznia 2021 roku, godz. 14:22

Gorzkie są te z użalania nad sobą, pozostałe są słodkie. :)

 7 stycznia 2021 roku, godz. 15:36 39,9°C
 Tekst dnia 8 stycznia 2021 roku
 6 stycznia 2021 roku, godz. 15:50 227,1°C
one drop for all Eliza
 7 stycznia 2021 roku, godz. 00:57

wlasne cierpienie lepsze niz cudze

 6 grudnia 2017 roku, godz. 10:25 31,4°C
 Tekst dnia 5 stycznia 2021 roku
Meron Sebek
 5 stycznia 2021 roku, godz. 21:12

Czytam myśl, spokojnie słowo po słowie,
przemykają mi spotkania po głowie :)
ale tego duszy odcienia, się nie spodziewałem :)
ładnie!

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku

ok. godzinę temu

Zenon33 skomentował(a) tekst Skrzypiące koło [...] autorstwa Joseph Conrad

ok. godzinę temu

Mało Romantyczna wskazał(a) tekst ... niejedna [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: Irracja

ok. 2 godziny temu

Grafit skomentował(a) tekst Między poetami można [...] autorstwa Sexoh't

ok. 2 godziny temu

Papużka dodał(a) do zeszytu tekst Gdy cisza nie krępuje, [...] autorstwa motylek96

ok. 2 godziny temu

Papużka dodał(a) do zeszytu tekst Gdyby nie czarne owce, [...] autorstwa scorpion

ok. 2 godziny temu

Papużka skomentował(a) tekst Gdyby nie czarne owce, [...] autorstwa scorpion

ok. 2 godziny temu

Serce Słonika dodał(a) do zeszytu tekst Księżyc położył [...] autorstwa maba

ok. 2 godziny temu

Serce Słonika dodał(a) do zeszytu tekst Sam już nie wiem, [...] autorstwa PlESCHOPATA

ok. 2 godziny temu

Serce Słonika dodał(a) do zeszytu tekst Kiedy palisz za sobą [...] autorstwa musicalna

ok. 2 godziny temu

Serce Słonika dodał(a) do zeszytu tekst Wiem przyjacielu, [...] autorstwa belzebub