30 maja 2020 roku, godz. 21:23 89,5°C 200
 Tekst dnia 31 maja 2020 roku
yestem yestem
 1 czerwca 2020 roku, godz. 00:34

No tak... skoro tekst... o szczytowaniu... :P:D

 23 maja 2020 roku, godz. 11:42 46,6°C 181
 Tekst dnia 24 maja 2020 roku
vanilla sky Anastazja
 25 maja 2020 roku, godz. 10:50

Podoba mi się ta myśl. Inspirująca.

Tekst zgłoszony do konkursu Wiersz z nadzieją
 15 maja 2020 roku, godz. 11:17 90,4°C 147
 Tekst dnia 26 maja 2020 roku
yestem yestem
 26 maja 2020 roku, godz. 23:15

Gratulacje. :))

 4 maja 2020 roku, godz. 20:31 125,0°C 184
 Tekst dnia 6 maja 2020 roku
zatopiony.wrak. p
 9 maja 2020 roku, godz. 21:16

pierwsze widzę
i tak dobrze widzieć

 26 listopada 2009 roku, godz. 00:01 2,2°C 137
 Tekst dnia 4 maja 2020 roku
kati75 Kati
 18 października 2019 roku, godz. 10:16
Edytowano 18 października 2019 roku, godz. 23:07

to prawda

 30 kwietnia 2020 roku, godz. 16:50 38,9°C 260
 Tekst dnia 2 maja 2020 roku
 20 lutego 2020 roku, godz. 18:31 63,8°C 26
PetroBlues Kociamber
 22 lutego 2020 roku, godz. 20:16

Klikasz te trzy kropeczki na prawo nad wierszem Piotrku i tam jest opcja żeby zaproponowac jako tekst dnia:)

 23 kwietnia 2020 roku, godz. 15:42 359,3°C 192
 Tekst dnia 24 kwietnia 2020 roku
yestem yestem
 24 kwietnia 2020 roku, godz. 23:03

Gratulacje!
smok-cienias. :))

 16 kwietnia 2020 roku, godz. 12:38 58,0°C 47
 Tekst dnia 17 kwietnia 2020 roku
Papużka unaware
 30 maja 2020 roku, godz. 15:24
Edytowano 30 maja 2020 roku, godz. 15:25

To co uwiera nas w innych, istnieje w nas samych.

 13 kwietnia 2020 roku, godz. 8:30 51,2°C 109
 Tekst dnia 25 kwietnia 2020 roku
motylek96 EwaRozalia
 25 kwietnia 2020 roku, godz. 14:21
Edytowano 25 kwietnia 2020 roku, godz. 14:22

Wybaczanie daje wolność. Pozwala ruszyć naprzód. Tak samo jeśli wybaczamy "cos" sobie jak i innym. Oczyszcza umysł oraz duszę.

Dobrego dnia dla każdego 🙂

Dziękuję za wyróżnienie 😊

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku

kilkanaście minut temu

Lola Lola skomentował(a) tekst Dwudziesty szósty maja [...] autorstwa fyrfle

kilkanaście minut temu

Adnachiel skomentował(a) tekst nie ma we mnie nic z [...] autorstwa giulietka

kilkanaście minut temu

Adnachiel skomentował(a) tekst nie ma we mnie nic z [...] autorstwa giulietka

kilkanaście minut temu

Adnachiel skomentował(a) tekst pamiętam jak kiedyś [...] autorstwa giulietka

ok. pół godziny temu

CierpkaWoda dodał(a) do zeszytu tekst niespokojne myśli [...] autorstwa PearlSoul25

ok. pół godziny temu

lda dodał(a) do zeszytu tekst Gorsze wyniki, gdy brak [...] autorstwa Bujak Bogusław

ok. godzinę temu

szpiek skomentował(a) tekst Tamtej nocy nie mogła [...] autorstwa kati75

ok. godzinę temu

kati75 skomentował(a) tekst niekochanie dzieci [...] autorstwa yestem

ok. godzinę temu

yestem skomentował(a) tekst niekochanie dzieci [...] swojego autorstwa

ok. godzinę temu

yestem skomentował(a) tekst pamiętam jak kiedyś [...] autorstwa giulietka