2 grudnia 2019 roku, godz. 13:39  17,2°C

Tajemnica źle się zachowuje...
insp.Jean-Christophe Grangé

diagonalny szept
 2 grudnia 2019 roku, godz. 21:17

w lodówce by dała radę
:/P

 2 grudnia 2019 roku, godz. 10:20  34,8°C
Edytowano  2 grudnia 2019 roku, godz. 13:32

Gdy robi się gorąco trudno coś wymyślić, łatwiej odkryć...

Bejdak
 2 grudnia 2019 roku, godz. 19:00

No chyba, że chwilowo nie ma nic do odkrycia, wtedy trzeba coś wymyślić ;)

 30 listopada 2019 roku, godz. 22:34  28,0°C

Budzimy się do życia, chociaż czasem wydaje się Nam, że to sen...

 28 listopada 2019 roku, godz. 16:47  18,5°C
Edytowano  28 listopada 2019 roku, godz. 17:26

Nawet przedmioty mówią o człowieku...
insp. komentarz Onejki

yestem yestem
 29 listopada 2019 roku, godz. 22:22

Kryminolodzy twierdzą, że wszelkie ślady, a nawet mikroślady biologiczne. ;)
Tylko czy zawsze potrafimy słuchać tego, co mówią?
Dobre.
Pozdrawiam :))

 27 listopada 2019 roku, godz. 22:42  18,2°C

Roz Ja śniłam, że się rozjesieńniłam...

sprajtka Ala
 28 listopada 2019 roku, godz. 10:51

Wy Ja śnię:)
Jesień mamy...i taty...i moja...i wasza..

 23 listopada 2019 roku, godz. 10:00  16,2°C

Miłość do myślenia lubi przeszkadzać...

Naja Ela
 25 listopada 2019 roku, godz. 22:04

Taaa... Nie można zaznać spokoju :-)

 22 listopada 2019 roku, godz. 16:04  28,5°C

To, że nie wszystko "trawię" nie oznacza, że nie mam apetytu...

yestem yestem
 22 listopada 2019 roku, godz. 22:39

Łakomczucha. :))

 21 listopada 2019 roku, godz. 10:27  60,4°C

Człowiek to taka "potrawa", która często lepiej wygląda niż smakuje...

CierpkaWoda Wiola
 22 listopada 2019 roku, godz. 23:12

Ja tam lubię ludzi (wy)próbować .. 😏

 20 listopada 2019 roku, godz. 9:52  19,2°C

Czym człowiek "mniejszy" tym bardziej się wywyższa...

 15 listopada 2019 roku, godz. 10:39  30,4°C

Trzeba mieć cel, a droga sama się znajdzie...

Joan40
 30 listopada 2019 roku, godz. 20:29

Chciałabym. Jeszcze nie dotarłam do celu

 12 listopada 2019 roku, godz. 11:31  8,6°C

Życie to belka zawieszona na osi czasu , która wykorzystuje duszę jak dźwignię...

diagonalny szept
 12 listopada 2019 roku, godz. 13:09

yhy
a to tą belką, co belkują się wszyscy fejszbukowcy :P
jakoś się tam jeszcze nie zabelkowałem, może kiedyś :)

 11 listopada 2019 roku, godz. 19:50  143,9°C

Miłość jest wiarą w drugiego człowieka, podawaniem ręki, a nie podstawianiem nogi...

CierpkaWoda Wiola
 12 listopada 2019 roku, godz. 19:39

Nie ma gorszej i lepszej miłości .
Miłość jest zawsze najlepsza

 10 listopada 2019 roku, godz. 14:14  30,7°C

Moje pisanie jest tak drobne i ostre jak papier, który ściera się z życiem...

sprajtka Ala
 10 listopada 2019 roku, godz. 20:43

Rafale, miło Cię czytać. Z uwagi na fakt, że u mnie gniot za gniotem chętnie poczytam coś świeżego:)

 7 listopada 2019 roku, godz. 9:46  8,8°C

Nie wymawiaj się latami, kiedyś sam przyjdzie czas, gdy schowasz się za wiekiem...

 6 listopada 2019 roku, godz. 17:18  30,0°C
 Tekst dnia 9 listopada 2019 roku

Zycie to 1001 drobiazgów...

sprajtka Ala
 12 listopada 2019 roku, godz. 11:19

Bardzo dobre spostrzeżenie...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Tygrys
244 teksty
 3 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
dżusta
389 tekstów
 17 lutego 2011 roku

dzisiaj, godz. 16:04

oszi3 dodał(a) do zeszytu tekst Maurizio Cattelan [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 10:17

sprajtka skomentował(a) tekst Maurizio Cattelan [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 10:16

tallea skomentował(a) tekst Maurizio Cattelan [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 10:15

sprajtka wskazał(a) tekst życie gdybyś ty [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: onejka

dzisiaj, godz. 10:09

sprajtka skomentował(a) tekst Życzę Wam serdecznych [...] swojego autorstwa

wczoraj, godz. 18:43

yestem skomentował(a) tekst Pies ma taki zmysł, że [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 18:37

yestem skomentował(a) tekst Dostałam dzisiaj [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 18:31

yestem skomentował(a) tekst Życzę Wam serdecznych [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 13:02

silvershadow skomentował(a) tekst Pies ma taki zmysł, że [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 12:39

Wojtex skomentował(a) tekst Pies ma taki zmysł, że [...] autorstwa sprajtka