17 września 2023 roku, godz. 11:19 19,8°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 17 września 2023 roku, godz. 13:06

👍👍

 9 września 2023 roku, godz. 10:00 74,4°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 10 września 2023 roku, godz. 10:16

... "te pieniądze się im po prostu należą"... [Beata Szydło]

 4 września 2023 roku, godz. 16:34 41,2°C
krasnorost
 5 września 2023 roku, godz. 9:35

anegdota:
babcia z wnuczką kucają w piaskownicy
babcia pyta wnuczkę
-dlaczego siusiasz do piaskownicy?
bo zapomniałam zrobić to w domu
-ale dlaczego ty babciu siusiasz?
bo za długo wstrzymywałam
:))

 1 września 2023 roku, godz. 4:20 21,1°C
poziomica
 1 września 2023 roku, godz. 9:37
Edytowano 1 września 2023 roku, godz. 10:21

Łamańce to smaczne ciacha , może trochę przesłodzone, " TADEK " ma najlepsze

 30 sierpnia 2023 roku, godz. 1:51 23,1°C
Nie płacz Ewcia Ewa
 30 sierpnia 2023 roku, godz. 13:52

Odwrotnie. To czas płaci za wszystko co mamy, co nas spotyka, do czego dążymy, czego pragniemy i czego nie możemy mieć.

 29 sierpnia 2023 roku, godz. 2:04 35,4°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 29 sierpnia 2023 roku, godz. 9:04

... nikt ich nie widzi, dopóki ktoś się po nie nie schyli... wtedy zaczyna się "bój"...

 27 sierpnia 2023 roku, godz. 9:18 102,6°C
Magness Magda
 28 sierpnia 2023 roku, godz. 2:00

Mnie w ogóle zrywa :)

 26 sierpnia 2023 roku, godz. 8:46 86,7°C
 Tekst dnia 27 sierpnia 2023 roku
marka piotr
 27 sierpnia 2023 roku, godz. 8:52

Ile tu mądrości. Piękne.

 25 sierpnia 2023 roku, godz. 4:34 26,5°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 25 sierpnia 2023 roku, godz. 7:15
 24 sierpnia 2023 roku, godz. 4:45 34,5°C
poziomica
 24 sierpnia 2023 roku, godz. 7:07
Edytowano 24 sierpnia 2023 roku, godz. 7:25

Tacy są najgorsi , i nie ważne jest, czy to będzie pracownik pogotowia, który udar poleca leczyć drabinką przy łózku , czy w danej społeczności " wzięty " konował - umizgami roszczeniowej hipokryzji oraz wazeliną " Rysia - stolarza "

 23 sierpnia 2023 roku, godz. 4:52 38,7°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 23 sierpnia 2023 roku, godz. 7:04

... i podwiązki 😜

 22 sierpnia 2023 roku, godz. 4:45 32,2°C
poziomica
 23 sierpnia 2023 roku, godz. 8:58
Edytowano 23 sierpnia 2023 roku, godz. 11:25

wnioski , a nwet pseudo -diagnozy także bywają zmałpowane , bezmyślnie i bezstresowo , nawet w pogotowiu

 21 sierpnia 2023 roku, godz. 1:01 57,3°C
poziomica
 23 sierpnia 2023 roku, godz. 9:03
Edytowano 23 sierpnia 2023 roku, godz. 14:56

Mówię tylko za siebie , ja osobiście , na cytatach nie szukałam żadnej miłości , ani tej duchowej , a tym bardziej seksu , a jedynie mądrości życiowych , zawartych w aforyzmach, złotych myślach . Odkąd tylko nauczyłam się czytać zagłębiam się , ze zrozumieniem , w bajkach , w aforyzmach , w złotych myślach , szukając tam siebie samej , zagubionej pośród sugestywnego jazgotu , który bezustannie mi towarzyszył w trakcie kształtowania się mojej osobowości . Na cytatach nauczyłam się " białe wiersze " swojej wyobraźni , zamieniać w zgrabne rymowanki , nie był to, bynajmniej , efekt miłości do mężczyzny , raczej zasługa genów , być może , tych samych , mających swoje korzenie w drzewie geneologicznym mojego ojca , z którym to, od kiedy pamiętam zakazywano mi się kontaktować.

 20 sierpnia 2023 roku, godz. 10:43 127,8°C
marka piotr
 20 sierpnia 2023 roku, godz. 18:07

Mądre to i uniwersalne, ma wiele zastosowań...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 662 teksty
Wszystkie myśli