18 października 2019 roku, godz. 22:40

Prawda jest jak "talerz wigilijny" dla niespodziewanego goscia...jest, ale trudno ją przyjąć...

 18 października 2019 roku, godz. 9:23
Edytowano 18 października 2019 roku, godz. 9:47

Pięść nie jest samotna jak palec, gdyż lubi sciskać słone paluszki...

 17 października 2019 roku, godz. 17:08

Idąc z duchem czasu nie zatrzymasz ciała na wieczność...
isp.Tallea

sprajtka Ala
 18 października 2019 roku, godz. 9:24

Ciało trzeba znosić jak ubranko;)

 17 października 2019 roku, godz. 9:34

Net-z plot sieci wydarzeń...

sprajtka Ala
 17 października 2019 roku, godz. 16:59

Ja już nie ogarniam...;)

 16 października 2019 roku, godz. 12:30

Egoista w związku:
para-no-ja...

piórem2 magdalena
 16 października 2019 roku, godz. 21:40

... jest go ła

 14 października 2019 roku, godz. 17:16

Ubrania krępują podobnie jak nagość...

bystry.76 bystry
 14 października 2019 roku, godz. 21:17

Zgrabnie ubrane w słowa...

 12 października 2019 roku, godz. 9:21

Śmierć:
za duszę ciało...

poeta wyklęty Mariusz
 13 października 2019 roku, godz. 11:04

nie musisz być skromna lecz dumna z siebie!

 12 października 2019 roku, godz. 9:15

Różnica polega na tym, kto odejmuje od ust...

poeta wyklęty Mariusz
 12 października 2019 roku, godz. 13:00

..albowiem tyle jeszcze do całowania....

 11 października 2019 roku, godz. 9:48

Każdy wie jak jest, jak nie ma...

Yokho ..
 11 października 2019 roku, godz. 10:03

Uśmiechasz. :)

 8 października 2019 roku, godz. 11:41

Zamykam usta, gdy mam wszystko w nosie...

eyesOFsoul Kaś(ka)
 9 października 2019 roku, godz. 19:10

Jeszcze są inne dziurki przez które... może wylecieć. :x

 8 października 2019 roku, godz. 11:37

Eutanazja apteczna:
ceny zarzynają...

tallea asterja
 8 października 2019 roku, godz. 14:24

podwójne morderstwo
lekarstwa trują, ceny zarzynają :))

 8 października 2019 roku, godz. 11:25
Edytowano 8 października 2019 roku, godz. 17:13

Szukając dziury w całym weź pod uwagę fakt, że mogę wyjść z tego jak nici...

sprajtka Ala
 8 października 2019 roku, godz. 17:14

Tak też zrobiłam, dzięki za sugestię;)

 7 października 2019 roku, godz. 7:55
Edytowano 7 października 2019 roku, godz. 19:09

Mówiąc jestem, kłócę się z sobą...

eyesOFsoul Kaś(ka)
 7 października 2019 roku, godz. 8:10

A w uszach mi dźwięczy:
Jesteś - a więc musisz minąć. Miniesz - a więc to jest piękne.

 6 października 2019 roku, godz. 17:51

Zmarszczki to historia, która dorabia się na czyjejś twarzy...

sprajtka Ala
 7 października 2019 roku, godz. 17:00

Ja, gdy patrzę na swoje, to się uśmiecham do wspomnień, chociaż niektóre były traumatyczne. Z biegiem lat stwierdzam, że wszystko "to" mnie buduje, po drodze troszkę rujnując. Nie jestem samotną wyspą zwaną edenem i nie omijają mnie załamania pogody. Tym bardziej doceniam, to co mam...

 5 października 2019 roku, godz. 22:34

W net się wypróżnisz...

sprajtka Ala
 6 października 2019 roku, godz. 10:04

Racja...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone 9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
danioł
741 tekstów
 12 lutego 2011 roku
1 konto
1 konto
Żelek
214 tekstów
 3 maja 2012 roku

dzisiaj, godz. 11:43

Radziem skomentował(a) tekst Są uśmiechy zbyt [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 11:42

Radziem dodał(a) do zeszytu tekst Są uśmiechy zbyt [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 10:32

Yokho dodał(a) do zeszytu tekst Prawda jest jak "talerz [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 9:54

sprajtka skomentował(a) tekst Życie jest jak bańka [...] autorstwa Naja

dzisiaj, godz. 23:00

Neyk dodał(a) do zeszytu tekst Prawda jest jak "talerz [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 22:47

sprajtka skomentował(a) tekst Warto mieć dystans [...] autorstwa R.A.K.

dzisiaj, godz. 22:45

sprajtka wskazał(a) tekst Kiepska ta miłość, co [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: onejka

wczoraj, godz. 10:33

kati75 dodał(a) do zeszytu tekst Są uśmiechy zbyt [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 10:30

kati75 skomentował(a) tekst Są uśmiechy zbyt [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 10:18

kati75 skomentował(a) tekst Życie jak rzeka [...] autorstwa sprajtka