26 stycznia 2020 roku, godz. 12:34  5,7°C

Czasu nie można tracić, gdyż na czasie się zyskuje...

Strange one Adam
 26 stycznia 2020 roku, godz. 21:16

Ala, ale tylko czasem.

 25 stycznia 2020 roku, godz. 12:54  19,8°C

Strój czeka na-gości...

Cris Cris
 dzisiaj, godz. 1:33

:)

 24 stycznia 2020 roku, godz. 10:21  54,5°C

Nie każda próba kończy się spektaklem...

tallea asterja
 25 stycznia 2020 roku, godz. 15:40

generalnie
tak

 22 stycznia 2020 roku, godz. 21:22  34,4°C

Milczenie jest przereklamowane, czas na przerwę...

yestem yestem
 23 stycznia 2020 roku, godz. 00:26

Słusznie!!! :)

 22 stycznia 2020 roku, godz. 21:20  12,8°C

"ZaDyszke" ludzie mają i "czyste sumienie"...

motylek96 EwaRozalia
 23 stycznia 2020 roku, godz. 9:35

Dobre😉

 21 stycznia 2020 roku, godz. 13:35  72,9°C

Chłodne spojrzenie nie sprzyja
ciepłym relacjom z samym sobą...

yestem yestem
 21 stycznia 2020 roku, godz. 22:22

Nerwy, PESEL, lub od słońca
zdarzają się uderzenia gorąca :))

 20 stycznia 2020 roku, godz. 11:59  34,5°C

Wena NIC mi nie dopisuje...

Cris Cris
 21 stycznia 2020 roku, godz. 22:53

dobre

 19 stycznia 2020 roku, godz. 14:03  26,6°C

Internet ma nawet więcej niż "50 twarzy", co chwilę zarzucając mnie linkami...

szpiek Mariusz
 19 stycznia 2020 roku, godz. 21:50

Rzeczywistość ma mniej bug'ów niż Internet.

 18 stycznia 2020 roku, godz. 23:34  23,2°C

Przepuszczam pieniądze na okazje, chociaż okazje mnie nie przepuszczają...

yestem yestem
 19 stycznia 2020 roku, godz. 1:43

Bo som niecooltularne. :))

 17 stycznia 2020 roku, godz. 13:53  48,9°C

Ziemia - koszTUje...

Entuzjasta_1986 Bartek
 21 stycznia 2020 roku, godz. 19:26

?

 16 stycznia 2020 roku, godz. 14:58  107,6°C

poDNIEty...

mariettka Marietta
 22 stycznia 2020 roku, godz. 2:27

Podoba mi się bardzo!!:)Najpierw czujemy, że znaleźliśmy się na dnie. A po czasie pojawia się jakiś on-ona(TY:) i się od tego DNA odbijamy :) i taka to moja skromna interpretacja:)
A później można już do tego kogoś mówić "Po Dnie liczysz się tylko Ty " :)

 16 stycznia 2020 roku, godz. 14:15  32,0°C

NIC- nie ma, ale JEST-często NIC nie jest warte...

 15 stycznia 2020 roku, godz. 14:24  37,7°C

Taki paradoks, docenić przeceniając...

Entuzjasta_1986 Bartek
 21 stycznia 2020 roku, godz. 19:29
Edytowano 21 stycznia 2020 roku, godz. 19:29

Dokładnie :)(:

 14 stycznia 2020 roku, godz. 15:32  47,8°C

Świat "ludożerców", nie skłania do bycia dobrym...

stepbyson ifan
 14 stycznia 2020 roku, godz. 21:33

mam wegański fanpage na fb

 12 stycznia 2020 roku, godz. 10:10  46,2°C

Mózg to "puł"-apka...

yestem yestem
 12 stycznia 2020 roku, godz. 19:54

Ala, hicior!!! :))

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Huaquero
84 teksty
 3 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
byPatka
408 tekstów
 12 sierpnia 2011 roku

ok. 5 godzin temu

Cris skomentował(a) tekst Strój czeka na-gości... autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 22:06

Merytoryczna dodał(a) do zeszytu tekst Nie każda próba [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 21:16

Strange one skomentował(a) tekst Czasu nie można [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 21:15

sprajtka skomentował(a) tekst @Tallea - znam jeszcze [...] autorstwa MójPseudonim

dzisiaj, godz. 21:08

sprajtka skomentował(a) tekst @Tallea - znam jeszcze [...] autorstwa MójPseudonim

dzisiaj, godz. 17:06

sprajtka skomentował(a) tekst wszystko da się [...] autorstwa batram

dzisiaj, godz. 15:38

sprajtka skomentował(a) tekst Na każdą miłość [...] autorstwa kati75

dzisiaj, godz. 15:36

sprajtka skomentował(a) tekst W brudzie nie widać rys. autorstwa LiaMort

dzisiaj, godz. 15:34

sprajtka skomentował(a) tekst Na każdą miłość [...] autorstwa kati75

dzisiaj, godz. 14:40

sprajtka skomentował(a) tekst Czasu nie można [...] swojego autorstwa