15 września 2020 roku, godz. 4:44 51,8°C
Infinite Gentleman Night Rafał
 18 września 2020 roku, godz. 18:25

Nie wiedziałem Alu ,że aż tak głęboko trzeba spojrzeć w Twoją duszyczkę ,żeby wiedzieć o jakie kolory chodzi gapa ze mnie ehhhh.... jak najmniej szarości okrywającej Twe powieki w takim razie życzę 😊

 14 września 2020 roku, godz. 4:54 110,7°C
 Tekst dnia 15 września 2020 roku
 9 września 2020 roku, godz. 9:05 42,3°C
kati75 Kati
 9 września 2020 roku, godz. 11:02

Alu naga prawda nie potrzebuje okrycia;-)

 8 września 2020 roku, godz. 8:56 29,9°C
sprajtka Ala
 8 września 2020 roku, godz. 9:39

Aż miło się zrobiło z rana:)

 5 września 2020 roku, godz. 23:07 26,5°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 12 września 2020 roku, godz. 13:11

Wszyscy przeżywają emocje, ale czy wszyscy mają uczucia?
Na pewno nie wszyscy rozumieją różnicę

 5 września 2020 roku, godz. 23:03 26,8°C
Adnachiel M.
 7 września 2020 roku, godz. 11:19

Cóż za marnotrawstwo :)

Pozdrawiam :))

 5 września 2020 roku, godz. 00:55 46,6°C
maba Ewka... albo nie
 5 września 2020 roku, godz. 13:19

W punkt. :)

 4 września 2020 roku, godz. 4:57 46,6°C
sprajtka Ala
 4 września 2020 roku, godz. 10:05

Staram się być elegancka w każdej sytuacji;)))

 3 września 2020 roku, godz. 1:39 75,6°C
Sexoh't Bronek
 8 września 2020 roku, godz. 3:09

Tak się wymazał że nie starczyło na sex w noc poślubną, to ona się wpisała z takiej miłości

 2 września 2020 roku, godz. 00:35 19,8°C
 1 września 2020 roku, godz. 12:44 169,0°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 4 września 2020 roku, godz. 19:10

U starożytnych Rzymian piękna kobieta była niska, szczupła, ale o mocnej budowie ciała, wąskich ramionach, wyraźnych biodrach, szerokich udach i małych piersiach. Twarz z kolei powinna posiadać duże oczy, ostry nos, średnie usta i uszy, owalne policzki i podbródek.

 31 sierpnia 2020 roku, godz. 8:02 33,1°C
yestem yestem
 1 września 2020 roku, godz. 10:27

Super! 😊

 29 sierpnia 2020 roku, godz. 8:00 95,5°C
Radek Ziemniewicz
 31 sierpnia 2020 roku, godz. 23:20
Edytowano 31 sierpnia 2020 roku, godz. 23:20

Niektore kwestie pozostaja niewypowiedziane.
Dobrze, ze ta wybrzmiala :-)

 28 sierpnia 2020 roku, godz. 4:52 136,8°C
 Tekst dnia 29 sierpnia 2020 roku
yestem yestem
 30 sierpnia 2020 roku, godz. 1:33

Gratulacje. :)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 286 tekstów
Wszystkie myśli, str. 7