14 listopada 2011 roku, godz. 12:42 161,4°C
sprajtka Ala
 15 listopada 2011 roku, godz. 17:05

U PRZĄŚNICZKI SIEDZĄ JAK ANIOŁ DZIEWECZKI,
PRZĘDĄ SOBIE PRZĘDĄ JEDWABNE NITECZKI.
KRĘĆ SIĘ KRĘĆ WRZECIONO!WIĆ SIĘ TOBIE WIĆ!
TA PAMIĘTA LEPIEJ,KTÓREJ DŁUŻSZA NIĆ
Jest nić:)))między nami

 13 listopada 2011 roku, godz. 13:29 245,9°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 13 listopada 2011 roku, godz. 17:29

... z sercem jest jak z kogutem... to on sprawia, że stado się rozrasta... to tak, żeby od tematu jaj nie odchodzić...

;-)

 12 listopada 2011 roku, godz. 13:45 144,2°C
bystry76
 21 lutego 2021 roku, godz. 9:20

Hej kolęda kolęda...

 11 listopada 2011 roku, godz. 7:33 136,2°C
yestem yestem
 11 listopada 2011 roku, godz. 22:26

Rozłażą się, jak robactwo, swoją żółć w nas wlewają, zaszczepiają własną nienawiść wzajemną...
Może być bez wulgarnych piosenek? :P

 10 listopada 2011 roku, godz. 8:10 130,7°C
yestem yestem
 10 listopada 2011 roku, godz. 14:58

Z buta dostaje się, jak się nie wyjdzie, a z butów można... przy ogromnym stresie i nadmiernej potliwości nóg. :P

 8 listopada 2011 roku, godz. 8:04 96,8°C
sprajtka Ala
 13 listopada 2011 roku, godz. 21:44

Dwie...jest się czego czepić....

 7 listopada 2011 roku, godz. 11:52 185,7°C
sprajtka Ala
 15 listopada 2011 roku, godz. 16:43

:)

 6 listopada 2011 roku, godz. 12:59 149,7°C
Voyage Arti
 8 listopada 2011 roku, godz. 14:23

;)))

 30 października 2011 roku, godz. 16:49 152,1°C
yestem yestem
 2 listopada 2011 roku, godz. 00:05

Grubowarg... nie macie sumienia... :D Ja w obecnym stanie, yestem w stanie... nie powiem, bo wypłoszę połowę cytayów... :P

 29 października 2011 roku, godz. 16:55 124,7°C
LadyDiamente P.
 5 listopada 2011 roku, godz. 00:35

dziękuję :) ja życzę więcej takich myśli!

 28 października 2011 roku, godz. 15:12 141,8°C
fyrfle Mirek
 27 kwietnia 2015 roku, godz. 16:10

ciekawe do czego piłaś tą myślą?

 27 października 2011 roku, godz. 14:27 155,1°C
sprajtka Ala
 4 listopada 2014 roku, godz. 19:02

Bo trzeba "umić" się bić, tak aby śladów nie zostawić;)

 25 października 2011 roku, godz. 15:31 158,4°C
yestem yestem
 27 października 2011 roku, godz. 00:41

Ala, nie wiem, czy warto prawić o człowieku (ponoć nad), który przedkładał sławę ponad życie. Próżny do bólu, na dworze króla Skyros Lykomedesa, gdzie żył wśród jego córek w dziewczęcym przebraniu z upodobaniem stroił się w fatałaszki...
Istnieją przypuszczenia, że był kobietą, jak Kopernik, a nawet, że miał trochę inne upodobania. ( Achil les) :P
Zmarł z powodu karygodnego zaniedbania higieny... nie mył pięty w rzece. :)
No i mi się nie udało... w pigułce. :)

 24 października 2011 roku, godz. 18:33 142,1°C
sprajtka Ala
 24 października 2011 roku, godz. 20:51

Zawsze dodatkowo wysyłane są nam impulsy podprogowe, które mówią nam jakie dodatki musimy "dokupić"...

 23 października 2011 roku, godz. 12:04 256,9°C
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 3 sierpnia 2021 roku, godz. 22:48

....."tak na oko, spoko"........😉🌼🌼🌼

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 662 teksty
Wszystkie myśli, str. 102