3 listopada 2015 roku, godz. 16:39  18,0°C

Wypukłość formy

Od­garnij chmury
niebo cze­ka tęsknie
prze­cierając sny
sta­jesz się górą

nie ma ta­kiej drogi
której nie znajdę
by dot­rzeć na szczyt
Naszych marzeń http://www.youtube.com/watch?v=pywa6BjhaDM

sprajtka Ala
 9 grudnia 2015 roku, godz. 15:20

Za dużo ode mnie wymagasz;)

 2 listopada 2015 roku, godz. 22:03  30,0°C

Na wyciągniecie wspomnień

Dotykam delikatnie
napięciem chwili
gdzie moc fantazji
zmieniam w ciepło

Usta w odpowiedzi
zmieniają kolor
pulsują obrazem
gotowym do drogi

Każdy nerw wplata
uczucie w struny
grając muzykę
zwaną pożądaniem https://www.youtube.com/watch?v=k3Fa4lOQfbA

sprajtka Ala
 4 listopada 2015 roku, godz. 15:52

W głowie człowiek odnajduje tyle erotyzmu, że żadna rada (nawet parafialna) nie da rady tego ogarnąć;)

 29 października 2015 roku, godz. 17:17  41,1°C

Połóż się cieniem

Klepsydrą ciała
odmierzam czas
tykają wskazówki

każdą minutą
doceniam dotyk
bijący na alarm

wybijam czas
szumią w głowie
bąbelki

szampana

sprajtka Ala
 30 października 2015 roku, godz. 15:24

Roza i stworzyłeś piękną myśl;)
Arturze... u mnie to naturalne;)
Magda, muszę napisać jeszcze z milion erotyków i będzie dobrze;)
Beatko, Ty mnie zawsze zawstydzasz swoją elokwencją ;)

 28 października 2015 roku, godz. 22:25  58,1°C

Spadam jak gwiazda

Osuszyłam emocje
opadłam jak jesienny liść
szeleszcząc kolorami

czekam na wiatr
unosząc wzrok
muskam niebo

jest sennie

pomyśl marzenie
zanim usnę
w Twoich oczach

szpiek Mariusz, Belzebiusz
 29 października 2015 roku, godz. 10:44

Niespełnienie matką sztuki.

 3 września 2015 roku, godz. 20:08  30,0°C

Twe słowa to muzyka
na czekanie
to ostatni dzwonek
jestem klawiszem
uginam się pod naciskiem
chcę się wyciszyć
ale wciąż czuję
wibracje

fyrfle Mirek
 27 września 2015 roku, godz. 16:36

Sztuka to byc codziennie niecodziennym i być za to kochanym, ale trafiają się tacy piękni ludzie dla siebie.

 4 września 2014 roku, godz. 18:25  57,3°C

Chodzi za mną spacer

Zanurzyć palce w cudzej dłoni
i oblać się rumieńcem
ściągnąć spojrzenie delikatne
co przylega do wilgoci skóry
płynąć na fali co unosi rzęsy
wraz z z życzeniem
by wszystko stało się jasne

fyrfle Mirek
 21 września 2014 roku, godz. 19:15

Przepraszam, żee łapię za szczegóły, ale na ile podmiot by chciał by cudza dłoń stała się własną, przyjazną, oswojoną, za bardzo nie wiem jak to ująć, ale rozumiem, że wszystko się wyprostowywuje w jasności końcowej życzenia.

 29 czerwca 2014 roku, godz. 6:29  63,4°C

Kwiat jednej nocy

Opuściły mnie siły
gdy padłam
w Twe ramiona
oddając każde drżenie
by było bliżej Ciebie
Zakręcił mną świat
lekką od beztroski
bym urosła
w Twych objęciach
i na nowo zakwitła

sprajtka Ala
 30 czerwca 2014 roku, godz. 17:37

Bo wtedy dobrze nosimy się w środku;)

 20 maja 2014 roku, godz. 11:18  39,4°C

Diablica

Był boski
rozchylił
nieba wrota
szeptałam
zostań
jeszcze
ta chwilka
Nas nie zbawi

sprajtka Ala
 26 maja 2014 roku, godz. 19:36

Grucha...ła

Gruchała z nim gruchała
a tu gru i chała;)))

Pozdrowionka

 19 kwietnia 2014 roku, godz. 1:53  30,5°C

Dwa koła

Brunetki...blondynki
żółte białe czarne
kręcicie...
soczys­te jak owoców
kosz...
tu
jecie

sprajtka Ala
 17 sierpnia 2014 roku, godz. 16:32

i tak w koło...;))))

 12 kwietnia 2014 roku, godz. 16:16  20,2°C

Ciuciu-babka

Była słodka
czuł się jak pączek
w maśle
poszedł
w ostatnie tango
Pa ryż

sprajtka Ala
 16 kwietnia 2014 roku, godz. 17:23

Onejka...po-części tak mogło być::
Bogdanie...jak blues to luz...:).taki "para-daj-s"

 31 marca 2014 roku, godz. 14:57  62,5°C

Szczyty i wzniesienia

Zachwycają widoki
w różnych swych odsłonach
słońce serce napełnia
...ruszam w samą porę

Budzimy nowe i dzień
będąc drogą jedną
pniemy się ku szczytowi
a celem drugi człowiek...

sprajtka Ala
 31 marca 2014 roku, godz. 23:59

noga, gdy jest mnie to na rękę;)

 25 stycznia 2014 roku, godz. 17:01  74,8°C

Brudne buciory feee...tyż mam

Napastował mnie pucybut
i cholewki smalił
W dłoniach dzierżył swój atrybut
I po butach walił

Na połysk...wysoki
lakier aż się błyszczy
Zamach ma szeroki
Robota aż piszczy

Pomasował nosek
Boczki też pogładził
Znalazł zbędny włosek
gdzieś go szybko wsadził

Szpilki są...szałowe
aż przechodzą dreszcze
Wszystko jakby nowe
przyjdę tutaj jeszcze

yestem yestem
 28 stycznia 2014 roku, godz. 13:59

Czasami żal, że artysta okazuje się niekiedy miernotą, ale solidny rzemieślnik potrafi radość sprawić niewysłowioną. ;)
Fajne. :)

 9 grudnia 2013 roku, godz. 18:46  36,2°C

Moja muzyka

Tobą być i brzmieniem śnić
Ciągiem dźwięków mieć swój bit
Płynąć nutą a nie kpić
Komponować super hit

Być muzyką co pieści
Każdą nutę kluczykiem
Szeptem rytm co szeleści
Nieść z serca dreszczykiem

fyrfle Mirek
 11 grudnia 2013 roku, godz. 19:18

Sprajtka dodaje skrzydeł!

 22 marca 2013 roku, godz. 18:44  15,4°C

Afrodyta

W pianie reaguję na ciepło
Rąk odbierających doznania
Mydlę oczy pozorami czystości
Dogadzając nieczystym myślom

Smakuję piękno gładząc ego
Komponując żele wzruszenia
Pragnieniu pozwalam płynąć
W ciele, które nie jest mnie obce...

sprajtka Ala
 17 kwietnia 2013 roku, godz. 00:22

Dzięki dziewczyny:)

 8 marca 2012 roku, godz. 14:41  97,9°C

Pożądanie

Spacer peronem
maksymalnej długości
Wydłuża przestrzeń
toru jakości.

Aktualne połączenie,
przydatne informacje,
wyznaczanie kierunku
i najlepsze stacje.

Normalna,
rozkładowa prędkość.
Stacje, megafon
i dźwięku giętkość...

Mój pociąg,
nasze stacje.
Piękny krajobraz,
piękne relacje...

sprajtka Ala
 7 maja 2012 roku, godz. 00:27

:) Ok., przyjdę;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Antonio
192 teksty
 14 lutego 2011 roku
1 konto
1 konto
Pan_Pardon
172 teksty
 3 maja 2012 roku

ok. godzinę temu

kuloodporna skomentował(a) tekst Zostawiam wszystko [...] autorstwa sprajtka

ok. 2 godziny temu

Esmeralda Dyląg skomentował(a) tekst Twoja wolność nie [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 0:31

kuloodporna skomentował(a) tekst Naóka mnom fszczonsła [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 0:29

kuloodporna dodał(a) do zeszytu tekst Naóka mnom fszczonsła [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 21:48

tallea skomentował(a) tekst Czytelnik to siłacz, [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 21:18

sprajtka skomentował(a) tekst Czas zmienia wszystko... [...] autorstwa Matthew6969

przedwczoraj, godz. 13:25

onejka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 13:23

tallea skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 13:17

onejka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 13:08

tallea skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka