17 sierpnia 2019 roku, godz. 18:39

Przeoblekam się w należną formę

Reanimowałam słowo, obiło mi się o uszy. Poszarpałam się z myślami, które niby psy kot-ło-wały sie w głowie. Rozwiany włos ulizał się, a ja pomalowałam uśmiech na okrągło...na okrągło. Nie lubię się powtarzać, ale pstrykam selfi. Zdjęcia lubię, zdjęłam uśmiech z twarzy jakbym mogła z czegoś innege to też bym zdjęła. I tu jest haczyk, znów się zawieszam. Taki obraz dnia, zaraz będę strzelać z "dupy". Strzelam znów fotkę, może zapamietam te góry, trudy dnia...

 17 sierpnia 2019 roku, godz. 10:57

Dupe-rele

Chwała dupie z cyklu " dupa Jasiu karuzela"...
Siedzę na dupie w której mi się poprzewracało. Dupnęło coś we mnie, dupa z tego czy z innego. Dupominam się szacunku dla tej części mnie ktorą wszyscy mają w dupie...czyli mojej duszy. Pracy mam w trzy dupy, ale dziś się nie pcham by wszystkich zadowolić;)

PetroBlues Świetlik
 17 sierpnia 2019 roku, godz. 11:06

Hehehe, proza życia ;)

 16 sierpnia 2019 roku, godz. 21:37

Dyrdymały

Świat czasami potrafi skurczyć się na długość rąk szukających zysku jak wyjścia...Wszystko blaknie czekając na światłość wiekuistną. Tracę ducha, który potrafi urwać się z łańcucha . Przykuwam wzrokiem wszystkie lęki, przygryzam język, gdyż ząb czasu potrafi rozgryźć każdą fałszywą moją przemowę. Moje myśli mają bogatsze życie wewnętrzne niż ja. Charakter pisma potrafi zmienić treść , a ja nie potrafię zmienić charakteru...Potrafię zmęczyć się jak kalendarz i powoli ożywiać spoglądając na życie jak się układa. Lubię sen i świadomość bezdomną, która powoli powraca jak córka marnotrawna. Marnuję dzień po dniu, każdy ze swoim terminem przydatności do użycia. Przelatuje mi przez palce tyle myśli, że życie pozostaje tylko w głowie...

sprajtka Alice
 17 sierpnia 2019 roku, godz. 18:48

Staram się jak mogę, aby chociaż to pasowało...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone 9 listopada 2010 roku

ok. 4 godziny temu

marcin kasper dodał(a) do zeszytu tekst Związano mi ręce, a [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 15:11

tallea skomentował(a) tekst Urwał się kasztan jak [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 14:59

giulietka skomentował(a) tekst Związano mi ręce, a [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 14:54

CierpkaWoda skomentował(a) tekst Związano mi ręce, a [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 12:48

sprajtka skomentował(a) tekst Urwał się kasztan jak [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 12:18

tallea skomentował(a) tekst Urwał się kasztan jak [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 12:05

tallea skomentował(a) tekst Związano mi ręce, a [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 12:01

sprajtka skomentował(a) tekst Do poezji trzeba [...] autorstwa Naja

dzisiaj, godz. 11:59

sprajtka skomentował(a) tekst Związano mi ręce, a [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 11:54

Naja skomentował(a) tekst Związano mi ręce, a [...] autorstwa sprajtka