9 września 2014 roku, godz. 2:05 54,6°C
fyrfle Mirek
 21 września 2014 roku, godz. 19:07

ale w sumie dziś to rozumiem, weźmy nas....

 5 sierpnia 2014 roku, godz. 17:24 59,0°C
 Tekst dnia 19 marca 2020 roku
zatopiony.wrak. p
 19 marca 2020 roku, godz. 8:37

ahhh

 15 lipca 2014 roku, godz. 13:41 111,1°C
fyrfle Mirek
 16 lipca 2014 roku, godz. 23:41

I pięknie jest i skrpmnie bardzo jest..., że zacytujem klasyka, a ja cóż, Jezu jak się cieszę...

 13 lipca 2014 roku, godz. 15:50 35,8°C
yestem yestem
 17 lipca 2014 roku, godz. 00:37

Uważać, że piszecie o KIMŚ jest bardzo nieskromnie
kiedy i tak wszystkim wiadomo, że piszecie o... mnie :D

Pozdrawiam :)

 10 lipca 2014 roku, godz. 14:28 16,0°C
sprajtka Ala
 11 lipca 2014 roku, godz. 17:10

Dzięki, Motylku i Paladinie;)

 1 lipca 2014 roku, godz. 2:24 22,9°C
sprajtka Ala
 4 lipca 2014 roku, godz. 21:02

Niewolnik, to osoba, która służy panu...Jeśli pan jest przekonany, ze trzeba Nas poniżać to robi to...czasem w myślach, czasem na głos...np." ten głupek ma całe ciało w tatuażach..."Nasze przekonania w tym momencie sprawiły, ze ktoś w jednej chwili stał się głupkiem w naszych oczach.
*jeśli chodzi o trunek, to wszystko zależy od godziny...w upalny dzień piwko dobra rzecz, natomiast wieczorem na imprezie drink, do przemyśleń w miłym towarzystwie dobre wino np. różowe;)

 24 czerwca 2014 roku, godz. 12:25 49,8°C
yestem yestem
 25 czerwca 2014 roku, godz. 16:39

Tworzymy często głodnym oczom fikcję, zamiast... duszyć rupę. ;)

 23 czerwca 2014 roku, godz. 11:44 54,5°C
sprajtka Ala
 24 czerwca 2014 roku, godz. 12:44

...ale przebywanie z takimi osobami kończy się tępym bólem głowy;)

 17 czerwca 2014 roku, godz. 16:45 59,3°C
Smurf007 Tomek
 18 czerwca 2014 roku, godz. 16:47

Urocze ;)

 15 czerwca 2014 roku, godz. 17:09 48,5°C
natalia(__ups Natalia
 16 czerwca 2014 roku, godz. 7:48

Oj nie , racja , giganty także bywają na kacu ;)

 11 czerwca 2014 roku, godz. 15:18 57,2°C
sprajtka Ala
 13 czerwca 2014 roku, godz. 22:06

no to tylko troszeczkę;)

 1 czerwca 2014 roku, godz. 22:18 60,1°C
sprajtka Ala
 2 czerwca 2014 roku, godz. 17:50

Ja tylko widzę, że moja dusza dała ciała...;)

 29 kwietnia 2014 roku, godz. 16:39 40,2°C
yestem yestem
 2 maja 2014 roku, godz. 16:26

:))

 8 kwietnia 2014 roku, godz. 16:06 48,1°C
sprajtka Ala
 9 kwietnia 2014 roku, godz. 12:05

To działa w obie strony, masz rację;)

 21 marca 2014 roku, godz. 23:37 28,1°C
fyrfle Mirek
 24 marca 2014 roku, godz. 22:07

Genialna myśl, bo na duszy zbijają krocie , a nawet bawią się w państwa!

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
265 tekstów
Wszystkie aforyzmy, str. 4