dzisiaj, godz. 7:22 4,2°C
Strange one Adam
 dzisiaj, godz. 7:29

To troszkę przygnębiające 🤔

 25 listopada 2023 roku, godz. 10:05 97,5°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 25 listopada 2023 roku, godz. 18:29

... tête-à-tête z „wiecznym piórem”...

 24 listopada 2023 roku, godz. 3:21 95,1°C
sloneczko010981
 24 listopada 2023 roku, godz. 13:55

Racja.

 19 listopada 2023 roku, godz. 8:40 79,0°C
GONYA MaGa
 19 listopada 2023 roku, godz. 12:49

...i kreacja Antyramy

 12 listopada 2023 roku, godz. 11:33 14,4°C
yestem yestem
 13 listopada 2023 roku, godz. 13:55

Jeśli go nikt nie uziemił. ;)
Fajne. :)

 11 listopada 2023 roku, godz. 10:30 34,5°C
yestem yestem
 13 listopada 2023 roku, godz. 13:55

Ala rozwaliła system i gumkę. ;)

 10 listopada 2023 roku, godz. 11:40 71,9°C
Meron Sebastian
 10 listopada 2023 roku, godz. 22:38

Nie :)

Poeta rozbiera wiersze ze strzępów słów :)

 7 listopada 2023 roku, godz. 15:59 176,5°C
marka piotr
 7 listopada 2023 roku, godz. 21:35

Cudowne.

 4 listopada 2023 roku, godz. 21:26 63,3°C
Nie płacz Ewcia Ewa
 4 listopada 2023 roku, godz. 23:55

Wrzucili mnie do formy, surową, czekają aż wyrosnę i będę smakować, jak dobre ciasto :-)

 3 listopada 2023 roku, godz. 15:09 53,8°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 3 listopada 2023 roku, godz. 21:14

... kurde la'belle, czasami te zapasy nawet w domu nie chcą się mieścić, a co dopiero w głowie...
😉

 31 października 2023 roku, godz. 9:46 41,7°C
Uzjel
 1 listopada 2023 roku, godz. 00:22

Kreujesz siebie.
Obrazek to zasłona dymna.

 25 października 2023 roku, godz. 10:06 97,4°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 25 października 2023 roku, godz. 10:14

... kupiłem deskorolkę... zarzuciłem hol na czas...

 23 października 2023 roku, godz. 9:11 71,3°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 23 października 2023 roku, godz. 11:12
Edytowano 23 października 2023 roku, godz. 11:23

... figa i mak to składniki "kutii"... a Wigilia coraz bliżej...

 22 października 2023 roku, godz. 11:22 77,8°C
marka piotr
 26 października 2023 roku, godz. 22:39

Ze smaczkiem...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 442 teksty 268 128
Wszystkie teksty