15 listopada 2019 roku, godz. 10:39  30,4°C

Trzeba mieć cel, a droga sama się znajdzie...

sprajtka Ala
 17 listopada 2019 roku, godz. 13:32

A, to takie moje spostrzeżenie moja Droga;)

Niejeden orzeł z resztką się nie liczy...
sprajtka Ala
 15 listopada 2019 roku, godz. 10:34

Oj tak:)

Sąd to dąs sprawiedliwości...
sprajtka Ala
 1 grudnia 2015 roku, godz. 20:31

Sprawiedliwości też jest kobietą...

 12 listopada 2019 roku, godz. 11:31  8,6°C

Życie to belka zawieszona na osi czasu , która wykorzystuje duszę jak dźwignię...

diagonalny szept
 12 listopada 2019 roku, godz. 13:09

yhy
a to tą belką, co belkują się wszyscy fejszbukowcy :P
jakoś się tam jeszcze nie zabelkowałem, może kiedyś :)

 11 listopada 2019 roku, godz. 19:50  143,9°C

Miłość jest wiarą w drugiego człowieka, podawaniem ręki, a nie podstawianiem nogi...

CierpkaWoda Wiola
 12 listopada 2019 roku, godz. 19:39

Nie ma gorszej i lepszej miłości .
Miłość jest zawsze najlepsza

 10 listopada 2019 roku, godz. 14:14  30,7°C

Moje pisanie jest tak drobne i ostre jak papier, który ściera się z życiem...

sprajtka Ala
 10 listopada 2019 roku, godz. 20:43

Rafale, miło Cię czytać. Z uwagi na fakt, że u mnie gniot za gniotem chętnie poczytam coś świeżego:)

Studiujemy ludzi zaocznie...
sprajtka Ala
 16 listopada 2011 roku, godz. 17:13

LisTy?;

0

Zawód boli bardziej, gdy spadamy z wysokich oczekiwań...
kati75 Kati
 7 listopada 2019 roku, godz. 10:01

to prawda

 7 listopada 2019 roku, godz. 9:46  8,8°C

Nie wymawiaj się latami, kiedyś sam przyjdzie czas, gdy schowasz się za wiekiem...

Gdy rozum śpi zaczynamy wierzyć w bajki...
giulietka M.
 7 listopada 2019 roku, godz. 7:42

Haha, dobre!
Zdecydowanie jesteś z mojej bajki, Alice!

 6 listopada 2019 roku, godz. 17:18  30,0°C
 Tekst dnia 9 listopada 2019 roku

Zycie to 1001 drobiazgów...

sprajtka Ala
 12 listopada 2019 roku, godz. 11:19

Bardzo dobre spostrzeżenie...

 5 listopada 2019 roku, godz. 16:14  25,4°C
Edytowano  5 listopada 2019 roku, godz. 20:06

Zmierzch chowa cień, a wyciąga wątpliwości...

sprajtka Ala
 5 listopada 2019 roku, godz. 20:06

Moje wnioski, są jak stary sweter powyciągany...

Zasłaniając się Bogiem,  nie zyskujesz jego twarzy...
sprajtka Ala
 14 listopada 2019 roku, godz. 9:49

Dziękuję serdecznie:)

 3 listopada 2019 roku, godz. 10:59  14,9°C

Lubię się przebierać, dlatego właśnie zmieniłam zdanie...

tallea asterja
 3 listopada 2019 roku, godz. 11:47
Edytowano 3 listopada 2019 roku, godz. 11:48

uchyl rąbek... tajemnicy :)

 2 listopada 2019 roku, godz. 9:48  28,8°C

Co z tego, że na grzbiecie kurteczka wiosenna skoro w środku baran...

sprajtka Ala
 2 listopada 2019 roku, godz. 19:55

Magdaleno, dzięki:)
Tallea, owieczka, również...powolna w myśleniu, odporna na...mróz:)
Trudno rozróżnić z daleka Yestem:)
Jurek, szata może i nie zdobi, ale dużo mówi o człowieku...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
dżusta
381 tekstów
 17 lutego 2011 roku
1 konto
1 konto
Piotr Kielin
47 tekstów
 4 marca 2011 roku

dzisiaj, godz. 13:39

sprajtka skomentował(a) tekst Zdążyć to [...] autorstwa Aktualności

dzisiaj, godz. 13:33

sprajtka skomentował(a) tekst Klasa polityczna: [...] autorstwa Bujak Bogusław

dzisiaj, godz. 13:32

sprajtka skomentował(a) tekst Trzeba mieć cel, a [...] swojego autorstwa

przedwczoraj, godz. 16:50

CierpkaWoda skomentował(a) tekst Trzeba mieć cel, a [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 10:34

sprajtka skomentował(a) tekst Niejeden orzeł z [...] swojego autorstwa

2 dni temu, godz. 17:50

CierpkaWoda skomentował(a) tekst Niejeden orzeł z [...] autorstwa sprajtka

2 dni temu, godz. 9:58

sprajtka skomentował(a) tekst Nie po każdym [...] autorstwa motylek96

2 dni temu, godz. 9:57

sprajtka wskazał(a) tekst za nas nie umarłych [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: onejka

2 dni temu, godz. 9:56

sprajtka skomentował(a) tekst Do Ciebie Powiedz mi [...] autorstwa chrupcia

2 dni temu, godz. 9:53

sprajtka skomentował(a) tekst Zabłądziłem w życiu; [...] autorstwa PlESCHOPATA