dzisiaj, godz. 12:30

Egoista w związku:
para-no-ja...

Oczekiwania męczą się biegiem czasu...
wolnaenergia Jacek
 24 września 2013 roku, godz. 00:41

Oczekiwania męczą się [...]

 14 października 2019 roku, godz. 17:16

Ubrania krępują podobnie jak nagość...

bystry.76 bystry
 14 października 2019 roku, godz. 21:17

Zgrabnie ubrane w słowa...

Człowiek, to zbiór zamknięty, którego opisuje tylko linia brzegu...
sprajtka Ala
 14 października 2019 roku, godz. 14:25
Można trafić na dno, gdy się widzi tylko lustro wody...
diagonalny szept
 13 października 2019 roku, godz. 20:19

aha ćili np.
patrzył daleko, dojrzał mielizny, na brzegu lądową sarenkę :)
może nie utonie

 13 października 2019 roku, godz. 9:06

Smaczny człowiek nie kosztuje, pyszny się przejada...

sprajtka Ala
 13 października 2019 roku, godz. 11:18

Celna opinia:)

 12 października 2019 roku, godz. 21:12

Za domem stoję murem

Postawilam się ludziom
stoję bo jestem ostoją
postawioną z nadzieję
zaprawianą w boju

jestem domem
do mnie się wraca
jak do znanej melodii

jestem murem
można się oprzeć
chociaż się wzruszam

jestem grafitii
chłonę wszyskie barwy
nawet te zimne

jestem bo lubię
jestem bo kocham
jestem bo mam

Śmierć:
za duszę ciało...
poeta wyklęty Mariusz
 13 października 2019 roku, godz. 11:04

nie musisz być skromna lecz dumna z siebie!

 12 października 2019 roku, godz. 9:15

Różnica polega na tym, kto odejmuje od ust...

poeta wyklęty Mariusz
 12 października 2019 roku, godz. 13:00

..albowiem tyle jeszcze do całowania....

Prawda jest jak kwiat, a plotka, jak wiązanka z nawiązką...
marka piotr
 30 sierpnia 2012 roku, godz. 12:33

Salomon by takiego przysłowia nie wymyślił.
Świetne.

 11 października 2019 roku, godz. 10:19

Ze złości chcę kopnąć w kalendarz...

Świadomość wyprowadziłam w pole
na smyczy z ludzkich powiązań
pastuch elektryzuje wzrokiem
opierającym się na domysłach

Wybiegam myślą na przekór
drogą która mną kręci
rozplatam loki spod kołków
wybijających się na głowie

Poprawiam kaganiec co ciśnie
na ustach wymowne milczenie
odgryzam się w środku
ściskając za gardło kość niezgody

sprajtka Ala
 12 października 2019 roku, godz. 19:49

Dziękuję dziewczyny;)

 11 października 2019 roku, godz. 9:48

Każdy wie jak jest, jak nie ma...

Yokho Agata
 11 października 2019 roku, godz. 10:03

Uśmiechasz. :)

Gdy rozpływamy się we wszystkich kierunkach, tylko przeszkoda nada nam kształt...
poeta wyklęty Mariusz
 10 października 2019 roku, godz. 10:53

jeśli jej pozwolimy...

Zamykam usta, gdy mam wszystko w nosie...
eyesOFsoul Kaś(ka)
 9 października 2019 roku, godz. 19:10

Jeszcze są inne dziurki przez które... może wylecieć. :x

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone 9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Reset
93 tekstów
 12 lutego 2011 roku
1 konto
1 konto
Akte
414 tekstów
 4 listopada 2012 roku

kilka minut temu

szpiek dodał(a) do zeszytu tekst Egoista w związku: [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 19:40

sprajtka skomentował(a) tekst prawo upadku ma [...] autorstwa diagonalny

wczoraj, godz. 9:30

sprajtka wskazał(a) tekst Anonim - pismo bez [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: tallea

wczoraj, godz. 21:17

bystry.76 skomentował(a) tekst Ubrania krępują [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 17:57

yestem skomentował(a) tekst Ubrania krępują [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 17:55

andrea69 skomentował(a) tekst Ubrania krępują [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 17:49

yestem skomentował(a) tekst Ubrania krępują [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 17:45

andrea69 skomentował(a) tekst Ubrania krępują [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 17:30

yestem skomentował(a) tekst Ubrania krępują [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 14:25

sprajtka skomentował(a) tekst Człowiek, to zbiór [...] swojego autorstwa