14 grudnia 2011 roku, godz. 14:48  143,5°C

Granice przyzwoitości przekracza się w niedozwolonym miejscu...

Irracja Grzegorz, Antoni.
 18 grudnia 2011 roku, godz. 1:23

... eee, tam... lepiej handlować z Polkami...

;-)

 12 grudnia 2011 roku, godz. 1:10  122,0°C

Szept nadaje nastrój ciszy...

fade Apolonia
 3 stycznia 2012 roku, godz. 00:48

Miła myśl.

 11 grudnia 2011 roku, godz. 15:22  157,7°C

Niejeden nosił się z myślą i go poniosło...

sprajtka Ala
 11 grudnia 2011 roku, godz. 15:30

o tak:)

 9 grudnia 2011 roku, godz. 10:19  355,1°C
 Tekst dnia 13 stycznia 2012 roku

I na świeczniku można być zwykłym knotem...

sprajtka Ala
 14 stycznia 2012 roku, godz. 17:17

Dziękuję za opinie, często knocę, dlatego tym bardziej mi miło;)

 8 grudnia 2011 roku, godz. 12:38  214,2°C

Często dodajemy ,żeby komuś ująć...

sprajtka Ala
 12 grudnia 2011 roku, godz. 12:38

Lubię podsumowywać;)

 7 grudnia 2011 roku, godz. 11:43  116,8°C

Wiek jest rzeczą umowną , szczególnie u kobiet...

nicola-57 marianna
 16 kwietnia 2015 roku, godz. 10:27

:))), jasne, że tak :), pozdrówka

 6 grudnia 2011 roku, godz. 12:58  217,3°C

Zawalając swoje sprawy możemy zrujnować i innym życie...

danioł daniel
 9 grudnia 2011 roku, godz. 20:05

rujnując własne życie możemy załatwić sprawy innym

 5 grudnia 2011 roku, godz. 1:38  132,5°C

Prawda jest naga, gdyż sumienie ją rozbiera...

Black widow135 Gosia
 12 grudnia 2011 roku, godz. 19:36

właśnie Falco czemu tu nie można tak podejść do tematu??????? przykro mi się tu borykać .........:) z "tematami"....

 3 grudnia 2011 roku, godz. 18:00  191,0°C

Atrakcyjny partner sprawia,że i My stajemy się atrakcyjni...

Black widow135 Gosia
 6 grudnia 2011 roku, godz. 1:27

...."Jesteśmy atrakcyjni dla siebie nie tylko przez cielesność"... ja nie o tym.....:)

 1 grudnia 2011 roku, godz. 16:46  158,4°C

Wyczerpane sprawy leżą Nam na sercu odłogiem...

Voyage Arti
 2 grudnia 2011 roku, godz. 17:14

Wyrzućże lustro, a częściej do serducha zagladaj ..;)

 30 listopada 2011 roku, godz. 16:07  125,6°C

Zdolności paranormalne:
Mówienie w trzeciej osobie...

yestem yestem
 5 grudnia 2011 roku, godz. 14:30

Eee tam, Jacek mnie nie lubi i dlatego w opozycji. :)

 29 listopada 2011 roku, godz. 9:44  150,0°C

Gdy się za dużo wydaje to reszta staje się drobna...

yestem yestem
 4 grudnia 2011 roku, godz. 13:28

A mi się wydaje, że Ty te drobne rozmiarem, a wielkie treścią okruchy musisz z kosmosu czerpać. :)))

 28 listopada 2011 roku, godz. 15:18  162,6°C

Ślepa ufność to niedopatrzenie...

yestem yestem
 29 listopada 2011 roku, godz. 00:23

Aż mi spadł (opa)trunek i się ... stłukł. :/ :D

 27 listopada 2011 roku, godz. 7:14  144,8°C

Poprawiając kogoś , samemu można popełnić błąd...

*pamiętajmy jesteśmy o.błędni;)

Irracja Grzegorz, Antoni.
 27 listopada 2011 roku, godz. 21:54

... bł(ą)dnik mi coś ostatnio szwankuje...

;-)

 25 listopada 2011 roku, godz. 15:15  88,7°C

Wiek jest kwest(i)ą czasu...

Irracja Grzegorz, Antoni.
 25 listopada 2011 roku, godz. 16:45

... tyle mi wystarczy, by i bez niego dobrze się bawić...

;-)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
hope_dies_last
314 tekstów
 3 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
Antonio
192 teksty
 14 lutego 2011 roku

ok. 5 godzin temu

kuloodporna dodał(a) do zeszytu tekst Życie miało się [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 13:22

scorpion dodał(a) do zeszytu tekst Życie miało się [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 13:10

dzisiaj, godz. 11:27

dzisiaj, godz. 11:14

wczoraj, godz. 21:17

sprajtka skomentował(a) tekst Ale będzie fajnie [...] autorstwa RozaR

wczoraj, godz. 21:10

sprajtka skomentował(a) tekst W tym młodość nie [...] autorstwa Kostek

wczoraj, godz. 21:09

sprajtka skomentował(a) tekst Ale będzie fajnie [...] autorstwa RozaR

wczoraj, godz. 21:03

sprajtka skomentował(a) tekst W tym młodość nie [...] autorstwa Kostek

wczoraj, godz. 21:02