8 listopada 2011 roku, godz. 8:04  79,3°C

Kropki są środkami wyrazu...

sprajtka Ala
 13 listopada 2011 roku, godz. 21:44

Dwie...jest się czego czepić....

 7 listopada 2011 roku, godz. 11:52  135,1°C

Skończony człowiek powoli wykańcza innych...

sprajtka Ala
 15 listopada 2011 roku, godz. 16:43

:)

 6 listopada 2011 roku, godz. 12:59  121,0°C

Twój wyrafinowany smak, często na językach innych...

Voyage Arti
 8 listopada 2011 roku, godz. 14:23

;)))

 3 listopada 2011 roku, godz. 1:11  289,6°C

Często ludzie ,stają się wycieraczką na progu kariery...

yestem yestem
 4 listopada 2011 roku, godz. 00:50

Bywa.... :)
Dobranoc.

 2 listopada 2011 roku, godz. 12:02  448,2°C
 Tekst dnia 26 listopada 2015 roku

Zalany bywa wylewny...

bystry.76 bystry
 26 listopada 2015 roku, godz. 18:31

ktoś ci głęboko grzebał w życiorysie ;)

 1 listopada 2011 roku, godz. 12:08  322,7°C
 Tekst dnia 25 marca 2014 roku

Złudzenia są po to, aby nam się dobrze wydawało...

bystry.76 bystry
 25 marca 2014 roku, godz. 18:59

wydaje mi się, że cię widzę...

 30 października 2011 roku, godz. 16:49  123,7°C

Glonojady lubią zamulone rybki...

yestem yestem
 2 listopada 2011 roku, godz. 00:05

Grubowarg... nie macie sumienia... :D Ja w obecnym stanie, yestem w stanie... nie powiem, bo wypłoszę połowę cytayów... :P

 29 października 2011 roku, godz. 16:55  107,8°C

Jedna treść rzuca różny cień...

LadyDiamente P.
 5 listopada 2011 roku, godz. 00:35

dziękuję :) ja życzę więcej takich myśli!

 28 października 2011 roku, godz. 15:12  127,6°C

Powagę milczenia nie powinny lekceważyć słowa...

fyrfle Mirek
 27 kwietnia 2015 roku, godz. 16:10

ciekawe do czego piłaś tą myślą?

 27 października 2011 roku, godz. 14:27  137,1°C

O-wady?Bzykają tak, że aż mucha nie siada...

sprajtka Ala
 4 listopada 2014 roku, godz. 19:02

Bo trzeba "umić" się bić, tak aby śladów nie zostawić;)

 26 października 2011 roku, godz. 16:41  557,3°C
 Tekst dnia 5 kwietnia 2012 roku

Dorastanie:
Utrata skrzydeł na rzecz garba...

andrea69
 1 listopada 2011 roku, godz. 13:31

No, Maleńka- jesteś Wielka! Duże brawa za tę myśł- zabieram do siebie:)

 25 października 2011 roku, godz. 15:31  122,3°C

Achilles to chwalipięta...

yestem yestem
 27 października 2011 roku, godz. 00:41

Ala, nie wiem, czy warto prawić o człowieku (ponoć nad), który przedkładał sławę ponad życie. Próżny do bólu, na dworze króla Skyros Lykomedesa, gdzie żył wśród jego córek w dziewczęcym przebraniu z upodobaniem stroił się w fatałaszki...
Istnieją przypuszczenia, że był kobietą, jak Kopernik, a nawet, że miał trochę inne upodobania. ( Achil les) :P
Zmarł z powodu karygodnego zaniedbania higieny... nie mył pięty w rzece. :)
No i mi się nie udało... w pigułce. :)

 24 października 2011 roku, godz. 18:33  123,9°C

Mamy ogrom funkcji by wymyślać siebie...

sprajtka Ala
 24 października 2011 roku, godz. 20:51

Zawsze dodatkowo wysyłane są nam impulsy podprogowe, które mówią nam jakie dodatki musimy "dokupić"...

 23 października 2011 roku, godz. 12:04  214,5°C

W cudzych oczach jesteśmy tylko na oko...

Vedan Witold Krzysztof
 24 października 2011 roku, godz. 9:43

..Ludzie patrząc na innych często "widzą" co chcieli by zobaczyć lub czego nie.. "oglądanego" w tym najmniej..

Miłego dnia.. ;-)

 22 października 2011 roku, godz. 13:47  98,6°C

Kasa jak viagra, z nią świat stoi przed nami otworem...

yestem yestem
 23 października 2011 roku, godz. 13:22

Niech :D

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Huaquero
84 teksty
 3 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
byPatka
408 tekstów
 12 sierpnia 2011 roku

dzisiaj, godz. 21:27

marka skomentował(a) tekst Jestem w ciągłej [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 19:44

tallea skomentował(a) tekst Jestem w ciągłej [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 18:42

sprajtka skomentował(a) tekst Jeśli nikt nas nie lubi [...] autorstwa JeszczeRaz

dzisiaj, godz. 15:54

sprajtka skomentował(a) tekst Posiadamy sens życia? autorstwa JeszczeRaz

dzisiaj, godz. 15:14

sprajtka skomentował(a) tekst Trudno całe życie [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 14:22

Radziem skomentował(a) tekst Trudno całe życie [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 12:24

sprajtka skomentował(a) tekst Serce gęstnieje miarowo. autorstwa Radziem

dzisiaj, godz. 12:20

sprajtka skomentował(a) tekst Najgorsze miary to dobre [...] autorstwa bystry.76

dzisiaj, godz. 12:18

sprajtka skomentował(a) tekst Ludzie jak księżyc [...] autorstwa motylek96

dzisiaj, godz. 12:17

sprajtka skomentował(a) tekst Pasja to narzędzie do [...] autorstwa +DIEGO-