1 maja 2012 roku, godz. 2:02 152,6°C 1
sprajtka Ala
 4 maja 2012 roku, godz. 16:51

Ja też czuję się tu jak nowicjuszka:)

 28 kwietnia 2012 roku, godz. 19:31 106,2°C 2
sprajtka Ala
 30 kwietnia 2012 roku, godz. 00:25

Aga, czyli strefa płatnego parkowania ;)

 27 kwietnia 2012 roku, godz. 00:37 94,3°C 4
Irracja Grzegorz, Antoni.
 27 kwietnia 2012 roku, godz. 00:46

... dziurki do klucza nie szukam... tylko wizjera, by prawdę o życiu podejrzeć...

;-)

 23 kwietnia 2012 roku, godz. 13:00 139,9°C 2
magda_em magda
 28 kwietnia 2012 roku, godz. 2:28

tacy zdeformowani...

 20 kwietnia 2012 roku, godz. 8:30 111,9°C 5
szisza Asia
 21 kwietnia 2012 roku, godz. 11:50

przewrotna myśl:) super

 19 kwietnia 2012 roku, godz. 8:30 153,2°C 2
motylek96 EwaRozalia
 19 kwietnia 2012 roku, godz. 15:21

dobre, na czasie

 18 kwietnia 2012 roku, godz. 20:18 158,5°C 2
azle Elza
 19 kwietnia 2012 roku, godz. 11:22

możliwe, że gryzą język, aby nic nie powiedzieć, nie chcąc urazić rozmówcy

 16 kwietnia 2012 roku, godz. 13:46 180,7°C 2
sprajtka Ala
 17 kwietnia 2012 roku, godz. 17:32

Moi drodzy i wszystko jasne:)

 15 kwietnia 2012 roku, godz. 10:47 188,6°C 1
sprajtka Ala
 16 kwietnia 2012 roku, godz. 14:54

odwzajemniam:)

 14 kwietnia 2012 roku, godz. 12:32 185,5°C 2
szary Mariusz
 4 lipca 2012 roku, godz. 00:22

Nie kochaj­my Ludzi, według wiel­kości ich zasług...ale według wiel­kości ich potrzeb...

 14 kwietnia 2012 roku, godz. 00:55 117,7°C 3
sprajtka Ala
 25 maja 2012 roku, godz. 18:11

!ha

 10 kwietnia 2012 roku, godz. 15:29 150,1°C 7
sprajtka Ala
 10 kwietnia 2012 roku, godz. 16:44

Chociaż ma wiele wcieleń:)

 9 kwietnia 2012 roku, godz. 14:44 164,2°C 27
Smurf007 Tomek
 18 kwietnia 2012 roku, godz. 12:02

ŚŚŚliczne.
Kurde muszę się z powrotem skupić ;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
To JA ! ®
308 tekstów
 16 lipca 2012 roku
1 konto
1 konto
VeritasMea
28 tekstów
 12 maja 2020 roku

ok. godzinę temu

onejka skomentował(a) tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] autorstwa sprajtka

ok. godzinę temu

sprajtka skomentował(a) tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] swojego autorstwa

ok. 3 godziny temu

onejka skomentował(a) tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] autorstwa sprajtka

ok. 5 godzin temu

sprajtka skomentował(a) tekst Jeśli ludzie rosną w [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 7:53

silvershadow skomentował(a) tekst Jeśli ludzie rosną w [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 18:06

Sennik11 skomentował(a) tekst Jeśli ludzie rosną w [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 17:38

sprajtka dodał(a) do zeszytu tekst Najważniejsze to [...] autorstwa Lech Majewski

wczoraj, godz. 13:24

przedwczoraj, godz. 11:14

sprajtka polecił(a) twórczość autora na 5m.M

przedwczoraj, godz. 11:13

sprajtka polecił(a) twórczość autora na 5carpe_noctem