24 lutego 2011 roku, godz. 10:46

Na pustyni suchych słów dobre słowo to oaza...

sprajtka Alice
 21 kwietnia 2015 roku, godz. 14:59

Na pragnieniach często wszystko się kończy...

 22 lutego 2011 roku, godz. 11:06

Sam "czub" punka z Ciebie nie uczyni...

fyrfle Mirek
 11 maja 2015 roku, godz. 23:29

Punki to kolejne zniewolenie dla ludzi nie znających siebie.

 21 lutego 2011 roku, godz. 1:03

Pyszni ludzie mi nie smakują...

fyrfle Mirek
 27 kwietnia 2015 roku, godz. 16:06

A smaczne ciała?

 19 lutego 2011 roku, godz. 14:07

Słabość to nawóz na którym rosną chwasty...

sprajtka Alice
 29 października 2014 roku, godz. 10:42

o właśnie...

 18 lutego 2011 roku, godz. 1:03

Trzeba dumnie, a nie "durnie" nosić głowę...

sprajtka Alice
 3 lutego 2015 roku, godz. 12:04

;)))

 17 lutego 2011 roku, godz. 12:57

Ochota potrafi zdeptać rozum i iść po swoje...

fyrfle Mirek
 17 września 2014 roku, godz. 20:53

Madra obserwacja, ale co ma robic jak powinna dostawać, a nie dostaje, a ochota jest zawsze w człowieku.

 16 lutego 2011 roku, godz. 1:05

Jedno zdjęcie,a z biegiem czasu może wywoływać tak różne emocje...

fyrfle Mirek
 23 lutego 2015 roku, godz. 18:04

Tak tworzysz myśli ponadczasowe.

 15 lutego 2011 roku, godz. 2:58

Kto nie zna się na żartach, nie wie co to życie...

sprajtka Alice
 16 lutego 2015 roku, godz. 14:17

Mnie też buduje;)

 14 lutego 2011 roku, godz. 1:02

Twoja bielizna powie o Tobie więcej, niż odzież wierzchnia...

fyrfle Mirek
 1 września 2014 roku, godz. 18:17

taaaa...

 11 lutego 2011 roku, godz. 7:45
 Tekst dnia 9 listopada 2012 roku

Moja praca to dramat, ale wypłata to już czysta komedia...

sprajtka Alice
 1 września 2014 roku, godz. 20:00

a to chętnie oglądnę;)

 2 lutego 2011 roku, godz. 17:41

W życiu jak w szachach:
Pionek to nie figura....i choćby odlać go ze złota, nigdy królem nie zostanie....

sprajtka Alice
 1 września 2014 roku, godz. 19:08

tyż piknie mówi...

 31 stycznia 2011 roku, godz. 21:31

Krytyka to broń obosieczna, krytyk też jest poddawany krytyce...

sprajtka Alice
 1 września 2014 roku, godz. 18:01

he he...no właśnie;)

 24 stycznia 2011 roku, godz. 10:50

Płytka wyobraźnia jednych jest pożywką dla głębokich rozważań drugich...

fyrfle Mirek
 2 września 2014 roku, godz. 22:57

tak, gdybym docnił siebie,to...

 18 stycznia 2011 roku, godz. 16:44

Dla niektórych opakowanie jest już prezentem...

fyrfle Mirek
 6 listopada 2014 roku, godz. 19:39

Zgadzam się z Twoim zdaniem, pewnie gdyby na mnie nie zarzuciła haka, to bym siedział dalej w lesie.

 13 stycznia 2011 roku, godz. 9:34

Czasem jedna myśl ma więcej treści , niż niejedna książka....

fyrfle Mirek
 17 września 2014 roku, godz. 20:51

Tak. Dyskutowałem o tym wielokrotnie z Kazomierzem, i dlatemu żal, że nie można Twoich myśli wydrukować...jako książki, a można by...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone 9 listopada 2010 roku

ok. 4 godziny temu

marcin kasper dodał(a) do zeszytu tekst Związano mi ręce, a [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 15:11

tallea skomentował(a) tekst Urwał się kasztan jak [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 14:59

giulietka skomentował(a) tekst Związano mi ręce, a [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 14:54

CierpkaWoda skomentował(a) tekst Związano mi ręce, a [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 12:48

sprajtka skomentował(a) tekst Urwał się kasztan jak [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 12:18

tallea skomentował(a) tekst Urwał się kasztan jak [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 12:05

tallea skomentował(a) tekst Związano mi ręce, a [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 12:01

sprajtka skomentował(a) tekst Do poezji trzeba [...] autorstwa Naja

dzisiaj, godz. 11:59

sprajtka skomentował(a) tekst Związano mi ręce, a [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 11:54

Naja skomentował(a) tekst Związano mi ręce, a [...] autorstwa sprajtka