9 lipca 2012 roku, godz. 8:45 27,3°C
Smurf007 Tomek
 12 lipca 2012 roku, godz. 00:50

Potęga nie będzie synonimem słabości, a;e mogą sypiać razem..
Skoro masz słabość do chłodu niech nie ziębią cię te słowa..

IzolNiK: Ginekolog amator z podręczNikem do góry nogami wali gafy.

 5 lipca 2012 roku, godz. 13:38 17,9°C
pogarda 55 grażyna
 6 lipca 2012 roku, godz. 17:07

oj warto warto ........

 4 lipca 2012 roku, godz. 19:17 19,4°C
pogarda 55 grażyna
 6 lipca 2012 roku, godz. 17:08

oj jakaś Ty pozbawiona wrażliwości myślałby kto że to prawda

 4 lipca 2012 roku, godz. 2:07 7,7°C
sprajtka Ala
 4 lipca 2012 roku, godz. 2:25

dzień kuje...dobranoc:)

 3 lipca 2012 roku, godz. 2:07 3,5°C
Efemeryda60 Grażynka
 5 lipca 2012 roku, godz. 3:09

Nie w "ułożeniu" sens, a w utrzymaniu pionu postawy ;)
Układają się układami poziomy ;)

 2 lipca 2012 roku, godz. 2:04 7,9°C
anja341 Anna
 3 lipca 2012 roku, godz. 00:55

Zgadzam się z Bogdane. ;)

 1 lipca 2012 roku, godz. 2:34 38,9°C
sprajtka Ala
 1 lipca 2012 roku, godz. 13:56

Zaślepiony widzi mniej niż niewidomy...

 30 czerwca 2012 roku, godz. 11:20 23,7°C
Radziem Radek
 1 lipca 2012 roku, godz. 23:54

Ładne...

 29 czerwca 2012 roku, godz. 11:38 79,5°C
 Tekst dnia 29 czerwca 2012 roku
sprajtka Ala
 10 lipca 2012 roku, godz. 16:47

Oliwia temu winna:)

 28 czerwca 2012 roku, godz. 16:37 20,1°C
sprajtka Ala
 28 czerwca 2012 roku, godz. 20:32

I dobry władca bije monetę;)
Dziękuję za Wasze wypowiedzi...Pozdrawiam

 27 czerwca 2012 roku, godz. 16:43 27,6°C
anja341 Anna
 3 lipca 2012 roku, godz. 00:48

Jak powiedzieliście, tak uczyniłam ;)

 26 czerwca 2012 roku, godz. 18:19 14,6°C
giulietka M.
 27 czerwca 2012 roku, godz. 10:51

No, dwa razy ukraść tę samą myśl, to jest dopiero docenienie!;)

Miłego dzionka, Wszystkim;)

 25 czerwca 2012 roku, godz. 12:07 16,6°C
pogarda 55 grażyna
 26 czerwca 2012 roku, godz. 10:22

kąpiele błotne przedawkowane doprowadzają do przekrojowej
przegranej cale pokolenia niezdyscyplinowanyvch

 24 czerwca 2012 roku, godz. 15:01 31,7°C
sprajtka Ala
 25 czerwca 2012 roku, godz. 20:27

Wzajemnie Aniu, masz rację niekiedy to najlepiej napić się kawy:)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Kadet
54 teksty
 3 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
Ann.
107 tekstów
 14 lutego 2011 roku

ok. 3 godziny temu

Maciek Zembaty wskazał(a) tekst Gwiaździstooka noc [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: sprajtka

ok. 3 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Człowiek jak latawiec [...] swojego autorstwa

ok. 3 godziny temu

Naja skomentował(a) tekst Człowiek jak latawiec [...] autorstwa sprajtka

ok. 3 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Morze może, czas też [...] autorstwa Naja

ok. 3 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Morze może, czas też [...] autorstwa Naja

ok. 4 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Człowiek jak latawiec [...] swojego autorstwa

ok. 4 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Optymizm to ostatni [...] swojego autorstwa

ok. 5 godzin temu

yestem skomentował(a) tekst Człowiek jak latawiec [...] autorstwa sprajtka

ok. 5 godzin temu

yestem skomentował(a) tekst Optymizm to ostatni [...] autorstwa sprajtka

ok. 5 godzin temu

sprajtka skomentował(a) tekst Człowiek jak latawiec [...] swojego autorstwa