25 listopada 2011 roku, godz. 15:15  88,7°C

Wiek jest kwest(i)ą czasu...

Irracja Grzegorz, Antoni.
 25 listopada 2011 roku, godz. 16:45

... tyle mi wystarczy, by i bez niego dobrze się bawić...

;-)

 24 listopada 2011 roku, godz. 12:00  106,7°C

Nieraz baran robi za osła...

yestem yestem
 28 listopada 2011 roku, godz. 15:42

Tak bywa, jak osioł chorowity, albo... sumulant. :)

 23 listopada 2011 roku, godz. 1:22  139,8°C

Wiara buduje , gdy wszystko się wali...

sprajtka Ala
 23 listopada 2011 roku, godz. 22:31

Dzięki za złożone podpisy i wierzę,że jeszcze u mnie Was moi drodzy zobaczę;)

 22 listopada 2011 roku, godz. 11:28  116,3°C

Przejaw to jeszcze nie sedno...

sprajtka Ala
 23 listopada 2011 roku, godz. 23:16

Może i tak, ale w tym wypadku wszystko, co musisz zrobić, to skupiać się na pozytywnych myślach i je wizualizować - w ten sposób przyciągniesz do swojego życia wszystkie dobre rzeczy, których pragniesz. Ta idea przemawia do ludzi unikających ciężkiej pracy niezbędnej do osiągnięcia czegokolwiek wartościowego:)

 21 listopada 2011 roku, godz. 23:43  89,1°C

Naturalna korupcja:
Załatwianie innych...

sprajtka Ala
 22 listopada 2011 roku, godz. 00:35

Co mi, Panie, dasz w ten niepewny czas?

 19 listopada 2011 roku, godz. 15:49  252,8°C
 Tekst dnia 2 kwietnia 2014 roku

Lekcja życia:
Emerytura to niedocenione wypracowanie...

sprajtka Ala
 2 kwietnia 2014 roku, godz. 16:48

Dzięki;)

 17 listopada 2011 roku, godz. 17:03  173,1°C

Stereotypy to odciski, które się pielęgnuje...

sprajtka Ala
 19 listopada 2011 roku, godz. 21:24

...aby zachować kulturę fizyczną :)

 16 listopada 2011 roku, godz. 17:14  152,5°C

Bezradność szuka ukojenia w nieszczęściu innych...

 15 listopada 2011 roku, godz. 16:12  254,5°C

Studiujemy ludzi zaocznie...

sprajtka Ala
 16 listopada 2011 roku, godz. 17:13

LisTy?;

0

 14 listopada 2011 roku, godz. 12:42  138,2°C

Są Księżniczki i Ziarnka grochu...

sprajtka Ala
 15 listopada 2011 roku, godz. 17:05

U PRZĄŚNICZKI SIEDZĄ JAK ANIOŁ DZIEWECZKI,
PRZĘDĄ SOBIE PRZĘDĄ JEDWABNE NITECZKI.
KRĘĆ SIĘ KRĘĆ WRZECIONO!WIĆ SIĘ TOBIE WIĆ!
TA PAMIĘTA LEPIEJ,KTÓREJ DŁUŻSZA NIĆ
Jest nić:)))między nami

 13 listopada 2011 roku, godz. 13:29  212,6°C

Zakładając z góry można się pogrążyć...

Irracja Grzegorz, Antoni.
 13 listopada 2011 roku, godz. 17:29

... z sercem jest jak z kogutem... to on sprawia, że stado się rozrasta... to tak, żeby od tematu jaj nie odchodzić...

;-)

 12 listopada 2011 roku, godz. 13:45  118,3°C

Głodnego obrazkiem nie nakarmisz...

PetroBlues Świetlik
 14 listopada 2011 roku, godz. 11:14

Szkło ma to do siebie że dość łatwo je umyć...ech...

 11 listopada 2011 roku, godz. 7:33  112,1°C

Rozchodzą się w Nas inni...

yestem yestem
 11 listopada 2011 roku, godz. 22:26

Rozłażą się, jak robactwo, swoją żółć w nas wlewają, zaszczepiają własną nienawiść wzajemną...
Może być bez wulgarnych piosenek? :P

 10 listopada 2011 roku, godz. 8:10  105,1°C

Sąsiedzi:
Na osiedlach ludzie są zablokowani...

yestem yestem
 10 listopada 2011 roku, godz. 14:58

Z buta dostaje się, jak się nie wyjdzie, a z butów można... przy ogromnym stresie i nadmiernej potliwości nóg. :P

 9 listopada 2011 roku, godz. 7:38  275,1°C

Gumka jest po to, aby później samemu się nie mazać...

sprajtka Ala
 16 października 2013 roku, godz. 22:36

ty byś nie wpadła???:)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Huaquero
84 teksty
 3 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
byPatka
408 tekstów
 12 sierpnia 2011 roku

dzisiaj, godz. 21:27

marka skomentował(a) tekst Jestem w ciągłej [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 19:44

tallea skomentował(a) tekst Jestem w ciągłej [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 18:42

sprajtka skomentował(a) tekst Jeśli nikt nas nie lubi [...] autorstwa JeszczeRaz

dzisiaj, godz. 15:54

sprajtka skomentował(a) tekst Posiadamy sens życia? autorstwa JeszczeRaz

dzisiaj, godz. 15:14

sprajtka skomentował(a) tekst Trudno całe życie [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 14:22

Radziem skomentował(a) tekst Trudno całe życie [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 12:24

sprajtka skomentował(a) tekst Serce gęstnieje miarowo. autorstwa Radziem

dzisiaj, godz. 12:20

sprajtka skomentował(a) tekst Najgorsze miary to dobre [...] autorstwa bystry.76

dzisiaj, godz. 12:18

sprajtka skomentował(a) tekst Ludzie jak księżyc [...] autorstwa motylek96

dzisiaj, godz. 12:17

sprajtka skomentował(a) tekst Pasja to narzędzie do [...] autorstwa +DIEGO-