19 maja 2012 roku, godz. 17:11 32,5°C 40
 Tekst dnia 30 grudnia 2015 roku
nicola-57 marianna
 30 grudnia 2015 roku, godz. 18:17

uśmiechnięty tekst, ale nie tylko. Można i warto pod nim porozmawiać,
choćby o niekoniecznie "dawnej" medycynie...
długo czekałam i się nie doczekałam...
Alice, gratuluję i pozdrawiam. Do miłego :)

 18 maja 2012 roku, godz. 17:30 28,6°C 2
sprajtka Ala
 19 maja 2012 roku, godz. 20:54

Przypadkiem...widziałam:)

 17 maja 2012 roku, godz. 13:18 36,6°C 4
sprajtka Ala
 17 maja 2012 roku, godz. 22:08

Papcio Chmiel oraz Tytus, Romek i A'Tomek ...dobra ekipa:))

 14 maja 2012 roku, godz. 13:41 12,7°C 2
yestem yestem
 18 maja 2012 roku, godz. 12:54

Można, można, jak najmożniej. :)

 12 maja 2012 roku, godz. 13:28 5,7°C 1
sprajtka Ala
 13 maja 2012 roku, godz. 2:02

:)prawda

 10 maja 2012 roku, godz. 2:21 12,3°C 1
sprajtka Ala
 10 maja 2012 roku, godz. 22:54

życie ściekami płynie...
Ale to stwierdzenie ogólne i niekoniecznie prawdziwe:) Telewizja mnie zanieczyszcza i inne środki masowego przekazu...

 9 maja 2012 roku, godz. 17:29 29,4°C 1
annak anna
 12 maja 2012 roku, godz. 16:24

może i lepiej...że pozostają w milczeniu...

 8 maja 2012 roku, godz. 16:34 15,8°C 1
sprajtka Ala
 9 maja 2012 roku, godz. 17:28

Zgadza się, ta myśl to mój wpis pod aforyzmem "Otulonej":)

 6 maja 2012 roku, godz. 8:18 18,9°C 1
Smurf007 Tomek
 12 maja 2012 roku, godz. 14:02

Uznanie dla myśli..

 5 maja 2012 roku, godz. 17:17 18,7°C 2
sprajtka Ala
 5 maja 2012 roku, godz. 22:13

No, fajny:)

 4 maja 2012 roku, godz. 8:39 24,3°C 2
Smurf007 Tomek
 20 lipca 2014 roku, godz. 23:37

Świat 'własnej medycyny' w pigułce..
Brawo
sorry przegapiłem, na główną się nadaje!

 3 maja 2012 roku, godz. 17:19 93,7°C 2
truman Kamil Ale Wolę Kamilek
 3 maja 2012 roku, godz. 18:04

yummy!

 1 maja 2012 roku, godz. 2:02 152,6°C 1
sprajtka Ala
 4 maja 2012 roku, godz. 16:51

Ja też czuję się tu jak nowicjuszka:)

 28 kwietnia 2012 roku, godz. 19:31 106,2°C 2
sprajtka Ala
 30 kwietnia 2012 roku, godz. 00:25

Aga, czyli strefa płatnego parkowania ;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
To JA ! ®
308 tekstów
 16 lipca 2012 roku
1 konto
1 konto
VeritasMea
25 tekstów
 12 maja 2020 roku

ok. 2 godziny temu

sprajtka polecił(a) twórczość autora na 5m.M

ok. 2 godziny temu

sprajtka polecił(a) twórczość autora na 5carpe_noctem

ok. 2 godziny temu

sprajtka polecił(a) twórczość autora na 5Lola Lola

dzisiaj, godz. 22:47

scorpion dodał(a) do zeszytu tekst Otwórz oczy skoro uszy [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 17:07

CierpkaWoda skomentował(a) tekst Wszystkie Nasze porażki [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 1:02

yestem skomentował(a) tekst Wszystkie Nasze porażki [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 0:14

sprajtka skomentował(a) tekst Chciałabym napisać do [...] autorstwa onejka

wczoraj, godz. 20:48

sprajtka skomentował(a) tekst Wszystkie Nasze porażki [...] swojego autorstwa

wczoraj, godz. 20:47

CierpkaWoda skomentował(a) tekst Wszystkie Nasze porażki [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 20:47

sprajtka skomentował(a) tekst Niektórzy muszą [...] autorstwa CierpkaWoda