27 kwietnia 2011 roku, godz. 11:13

Stałość bywa chwiejna...

sprajtka Alice
 7 stycznia 2015 roku, godz. 00:22

ości są osłoną tego co siedzi w środku;)

 25 kwietnia 2011 roku, godz. 12:35

Inność jak ość...

fyrfle Mirek
 16 stycznia 2015 roku, godz. 18:04

Obawiam się, że będzie wiecznie aktualna.

 23 kwietnia 2011 roku, godz. 15:03

Nawet szczyty giną w chmurach...

fyrfle Mirek
 9 lutego 2015 roku, godz. 11:11

Nie lubię przebywania w chmurach. Lubię to co pod chmurami, choć nie zawsze to chmurna poezja. Lubię same chmury, aale ich zewnętrzną plastyczność i barwy. To co nad chmurami nigdy mnie specjalnie też nie pociągało, nawt jeśli tam naprawdę jest niebo. Wolę Niebo w Człowieku.

 21 kwietnia 2011 roku, godz. 17:23

Mimo,że udajesz wielkiego pana i wiele możesz sobie odpuścić, to i tak nie możesz odpuścić sobie grzechów, najwyżej odmówić...

sprajtka Alice
 18 maja 2015 roku, godz. 18:13

ja również;)

 20 kwietnia 2011 roku, godz. 7:03

Akceptując kłamstwo stajemy się jego częścią...

sprajtka Alice
 2 marca 2015 roku, godz. 12:19

kłamstwo lubi się ciągnąć jak guma do żucia:)

 19 kwietnia 2011 roku, godz. 11:10

Anielski argument odmowy
nie...bo...nie...nie bo nie bo nie bo nie bo nie...

sprajtka Alice
 18 maja 2015 roku, godz. 18:13

ha ha...

 18 kwietnia 2011 roku, godz. 8:45

Spis powszechny
Miliony liczą się z Tobą...

fyrfle Mirek
 23 lutego 2015 roku, godz. 18:05

Oświeć mnie?

 17 kwietnia 2011 roku, godz. 8:48

Słodkie słówka niewiernego napełniają czarę goryczy...

sprajtka Alice
 21 kwietnia 2015 roku, godz. 14:59

:)

 16 kwietnia 2011 roku, godz. 8:12

Zakochanie to stan umysłu, który może prowadzić do zadłużenia intelektu i obniżenia stopy procentowej logicznego myślenia , doprowadzając do "upadłości moralnej"...

sprajtka Alice
 19 października 2015 roku, godz. 18:09

W Twoim wypadku na pewno:)

 15 kwietnia 2011 roku, godz. 8:24

Żona -Przystępność zorganizowana
Mąż- Straż cielna
Kochanek(ka)- Organ ściskania

sprajtka Alice
 2 listopada 2015 roku, godz. 15:32

Witaj promiennie;)

 14 kwietnia 2011 roku, godz. 12:47

Patrząc na niektóre wieńce laurowe, widzę jedynie liście bobkowe...

sprajtka Alice
 26 października 2015 roku, godz. 13:56

Racja;)

 13 kwietnia 2011 roku, godz. 3:13

Drzewa jak życie:
lipa... wierzba płacząca i klon... osika...

....i palma( inspiracja danioł-dzięki)...

sprajtka Alice
 4 lutego 2015 roku, godz. 20:05

:)))

 12 kwietnia 2011 roku, godz. 3:39

Partnerstwo to rozdzielność zależności z zachowaniem własnych potrzeb...

fyrfle Mirek
 14 kwietnia 2015 roku, godz. 15:49

Fajne, to, no i to jak małżonek to partner.

 10 kwietnia 2011 roku, godz. 12:27

Nie można odnieść się do tego czego nie ma...

sprajtka Alice
 30 sierpnia 2015 roku, godz. 18:25

Polityka;)

 9 kwietnia 2011 roku, godz. 12:56

Naga prawda potrafi urazić uczucia religijne...

sprajtka Alice
 29 września 2015 roku, godz. 13:40

Wszystko rozumiem:)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone 9 listopada 2010 roku

ok. 4 godziny temu

dzisiaj, godz. 22:39

sprajtka skomentował(a) tekst Dłonie pożółkłe jak [...] autorstwa kati75

dzisiaj, godz. 22:25

sprajtka skomentował(a) tekst Związano mi ręce, a [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 22:24

sprajtka skomentował(a) tekst Gdy przychodzi jesień [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 21:53

yestem skomentował(a) tekst Związano mi ręce, a [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 18:09

CierpkaWoda dodał(a) do zeszytu tekst Gdy przychodzi jesień [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 16:51

Malusia_035 skomentował(a) tekst Związano mi ręce, a [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 16:50

Malusia_035 dodał(a) do zeszytu tekst Związano mi ręce, a [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 16:45

Malusia_035 skomentował(a) tekst Gdy przychodzi jesień [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 16:44

Malusia_035 dodał(a) do zeszytu tekst Gdy przychodzi jesień [...] autorstwa sprajtka