26 czerwca 2012 roku, godz. 18:19 14,6°C 3
giulietka M.
 27 czerwca 2012 roku, godz. 10:51

No, dwa razy ukraść tę samą myśl, to jest dopiero docenienie!;)

Miłego dzionka, Wszystkim;)

 25 czerwca 2012 roku, godz. 12:07 16,6°C 3
pogarda 55 grażyna
 26 czerwca 2012 roku, godz. 10:22

kąpiele błotne przedawkowane doprowadzają do przekrojowej
przegranej cale pokolenia niezdyscyplinowanyvch

 24 czerwca 2012 roku, godz. 15:01 31,7°C 1
sprajtka Ala
 25 czerwca 2012 roku, godz. 20:27

Wzajemnie Aniu, masz rację niekiedy to najlepiej napić się kawy:)

 23 czerwca 2012 roku, godz. 15:30 5,7°C 14
Malinka:* Antosia
 23 czerwca 2012 roku, godz. 17:21

Świetne! :P

 22 czerwca 2012 roku, godz. 13:42 11,2°C 2
sprajtka Ala
 22 czerwca 2012 roku, godz. 23:40

Za tak piękne opinie posyłam Wam PIWOnie;)

 20 czerwca 2012 roku, godz. 8:40 33,8°C 10
sprajtka Ala
 20 czerwca 2012 roku, godz. 20:54

Dorotko pragnęłam się dokopać.....i stąd to wykopAlisko Aga:)
Madziu...niech się zgłaszają, rozpatrzę podania;)
Pozdrawiam damskie grono:)))

 18 czerwca 2012 roku, godz. 12:00 68,1°C 1
Rikitikitawi Daniel
 21 czerwca 2012 roku, godz. 00:44

Przesun sie chcialem powiedziec;)

 17 czerwca 2012 roku, godz. 12:18 27,3°C 1
pogarda 55 grażyna
 1 lipca 2012 roku, godz. 12:02

myślę ze trzeba ją zablokować 'słuchaniem ze zrozumieniem'' oraz czytaniem metafory z podtekstem

 16 czerwca 2012 roku, godz. 11:55 49,2°C 3
annak anna
 17 czerwca 2012 roku, godz. 2:01

pięknie napisane Alu :)
pozdrawiam serdecznie :)))))

 14 czerwca 2012 roku, godz. 12:10 13,6°C 2
sprajtka Ala
 19 czerwca 2012 roku, godz. 12:21

Ano nie jest:)))

 12 czerwca 2012 roku, godz. 16:53 5,7°C 18
fyrfle Mirek
 15 grudnia 2014 roku, godz. 22:09

Tak wady są jak wodospad na m łyn.

 11 czerwca 2012 roku, godz. 16:24 5,8°C 2
sprajtka Ala
 30 sierpnia 2015 roku, godz. 18:23

Pełna zgoda;)

 10 czerwca 2012 roku, godz. 16:19 2,3°C 7
sprajtka Ala
 10 czerwca 2012 roku, godz. 17:22

Sejmobus:
Tym panom już podziękujemy:)

 9 czerwca 2012 roku, godz. 16:13 32,4°C 4
sprajtka Ala
 10 czerwca 2012 roku, godz. 16:17

Kamilu, pamiętaj tylko 1 krok;)

 8 czerwca 2012 roku, godz. 2:00 36,3°C 5
Rikitikitawi Daniel
 13 czerwca 2012 roku, godz. 2:20

Coś wam znieść?;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
To JA ! ®
308 tekstów
 16 lipca 2012 roku
1 konto
1 konto
VeritasMea
25 tekstów
 12 maja 2020 roku

ok. godzinę temu

sprajtka polecił(a) twórczość autora na 5m.M

ok. godzinę temu

sprajtka polecił(a) twórczość autora na 5carpe_noctem

ok. godzinę temu

sprajtka polecił(a) twórczość autora na 5Lola Lola

dzisiaj, godz. 22:47

scorpion dodał(a) do zeszytu tekst Otwórz oczy skoro uszy [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 17:07

CierpkaWoda skomentował(a) tekst Wszystkie Nasze porażki [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 1:02

yestem skomentował(a) tekst Wszystkie Nasze porażki [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 0:14

sprajtka skomentował(a) tekst Chciałabym napisać do [...] autorstwa onejka

wczoraj, godz. 20:48

sprajtka skomentował(a) tekst Wszystkie Nasze porażki [...] swojego autorstwa

wczoraj, godz. 20:47

CierpkaWoda skomentował(a) tekst Wszystkie Nasze porażki [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 20:47

sprajtka skomentował(a) tekst Niektórzy muszą [...] autorstwa CierpkaWoda