18 stycznia 2012 roku, godz. 15:54  166,3°C

Jeśli problemy są na rzepy, to ich nie rozwiążesz...

sprajtka Ala
 30 sierpnia 2015 roku, godz. 21:32

Kocham Basię:)

 17 stycznia 2012 roku, godz. 16:39  159,6°C

Odcinając korzenie stajemy się kwiatem w cudzej butonierce...

sprajtka Ala
 18 stycznia 2012 roku, godz. 21:41

:)

 16 stycznia 2012 roku, godz. 12:26  170,5°C

Słowem nie wyrazisz, a wyrazem nie wysłowisz...

sprajtka Ala
 23 września 2015 roku, godz. 10:48

:)))))))

 15 stycznia 2012 roku, godz. 13:50  136,4°C

Aby mieć pewność trzeba odnieść wrażenie...

sprajtka Ala
 16 stycznia 2012 roku, godz. 12:17

Jacku może twa pewność jest pod wrażeniem, poszukaj;)

 8 stycznia 2012 roku, godz. 12:22  110,1°C

Zamiast nowej jakości często nowe byle i jakoś...

Smurf007 Tomek
 15 lutego 2012 roku, godz. 12:16

Reinkarnacja tandety..na tym obecnie marketing bazuje..
Rynek chłonie, serwis ukrytą ceną wyjściową, kółko się kręci, muzyka gra.

 7 stycznia 2012 roku, godz. 12:06  79,5°C

Ucieleśnienie klimatyczne

Na morzu uniesień
Mistycznych odpływów
Przez wąskie cieśniny
Zatapiam się w Tobie

Słabość ciała
Jak spokój osiada
Na wargach wezbranych
Falą namiętności

Obieram kurs
By dotknąć brzegu
Fizycznej granicy
Ciepłego klimatu...

sprajtka Ala
 7 stycznia 2012 roku, godz. 15:52

jestem powściągliwa;) Dla mnie w sam raz...Dziękuję, że się zatrzymałeś...

 6 stycznia 2012 roku, godz. 12:52  146,3°C
 Tekst dnia 31 stycznia 2012 roku

Niektórzy tak wyprzedzają, że za nikim nie są...

bolik blanka
 2 lutego 2012 roku, godz. 00:13

podałam jedynie na szybką jedną z myśli, jaka utkwiła mi w pamięci.

myśl jest w porządku, ale sama już tak często poruszałam ten temat, lub poruszałam się w obrębie ("Przyjaciele pobiegli i teraz boję się, że już nigdy ich nie dogonię. Nie zdołam, nie jestem taki szybki."
) i najzwyczajniej w świecie chciałabym zobaczyć coś bardziej... inspirującego? wydaje mi się za prosta, choć zwykle to najbardziej mnie ujmuje.

No nic, czekam na kolejne myśli:) w sumie szykuję się na głębsze wtopienie się w twój profil, ale na to potrzeba mi czasu, którego tak dużo nie mam.

Pozdrawiam

 5 stycznia 2012 roku, godz. 11:45  517,1°C
 Tekst dnia 27 marca 2017 roku

Nie zobaczysz jak kto widzi...

JaiTy Ja
 27 marca 2017 roku, godz. 21:01

Ale możesz mi o tym opowiedzieć ;).

 3 stycznia 2012 roku, godz. 22:59  80,8°C

Ból i pustka otwierają w Nas ośrodek widzenia...

Smurf007 Tomek
 15 lutego 2012 roku, godz. 12:24

Ból jedyny wizjoner prawdy o nas samych..
P.S. Jak tu ładnie, dawno mnie tu nie było :( nadrabiam straty.

 30 grudnia 2011 roku, godz. 18:32  122,3°C

Naelektryzowany człowiek musi się rozładować...

sprajtka Ala
 31 grudnia 2011 roku, godz. 15:58

Dominiko rozglądnij się dookoła...jesteśmy z sobą w relacjach , które wywołują reakcje...nasze chcenie nic tu nie da, gdyż sami nie jesteśmy bez winy:)

 24 grudnia 2011 roku, godz. 10:05  296,3°C

Cień szuka przeszkód dla światła...

bolik blanka
 31 grudnia 2011 roku, godz. 3:13

na głowna

 22 grudnia 2011 roku, godz. 00:45  94,3°C

Węzły małżeńskie nie wszystkich krępują...

Efemeryda60 Grażynka
 28 maja 2012 roku, godz. 22:43

Dziś wiele kobiet, które zawarły małżeństwo, nie zakłada już, że pozostaną w nim do końca życia.
Życie jest zbyt długie, małżeństwo ma trwać do końca miłości.Kiedyś tak tylko myśleli mężczyźni;)

 20 grudnia 2011 roku, godz. 20:14  169,9°C

Nie można być zawsze otwartym, warto się czasem zamknąć...

sprajtka Ala
 9 listopada 2015 roku, godz. 19:06

czyli sam zysk;)

 18 grudnia 2011 roku, godz. 15:41  101,5°C

Przy niepewnym kursie, trzeba podjąć pewne kroki...

sprajtka Ala
 18 grudnia 2011 roku, godz. 21:02

I to jest dobry krok w odpowiednim kierunku;)))

 17 grudnia 2011 roku, godz. 15:32  173,8°C

Obecnie bycie "zwyczajnie" przyzwoitym to sensacja wymagająca nagrody...

sprajtka Ala
 17 grudnia 2011 roku, godz. 19:22

OK-Niech stracę:)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Huaquero
84 teksty
 3 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
byPatka
408 tekstów
 12 sierpnia 2011 roku

kilkanaście minut temu

marka skomentował(a) tekst Jestem w ciągłej [...] autorstwa sprajtka

ok. 2 godziny temu

tallea skomentował(a) tekst Jestem w ciągłej [...] autorstwa sprajtka

ok. 3 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Jeśli nikt nas nie lubi [...] autorstwa JeszczeRaz

dzisiaj, godz. 15:54

sprajtka skomentował(a) tekst Posiadamy sens życia? autorstwa JeszczeRaz

dzisiaj, godz. 15:14

sprajtka skomentował(a) tekst Trudno całe życie [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 14:22

Radziem skomentował(a) tekst Trudno całe życie [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 12:24

sprajtka skomentował(a) tekst Serce gęstnieje miarowo. autorstwa Radziem

dzisiaj, godz. 12:20

sprajtka skomentował(a) tekst Najgorsze miary to dobre [...] autorstwa bystry.76

dzisiaj, godz. 12:18

sprajtka skomentował(a) tekst Ludzie jak księżyc [...] autorstwa motylek96

dzisiaj, godz. 12:17

sprajtka skomentował(a) tekst Pasja to narzędzie do [...] autorstwa +DIEGO-