9 maja 2011 roku, godz. 16:29

Łykamy słowa i nabieramy treści...

fyrfle Mirek
 23 lutego 2015 roku, godz. 18:06

Nie. tak bym z Tobą z chęcią o tym pogadał, bo to ciekawe, szkoda...brak...aj brak...

 7 maja 2011 roku, godz. 7:04
 Tekst dnia 21 czerwca 2011 roku

Z czasem można się potknąć o własne wskazówki...

fyrfle Mirek
 15 września 2015 roku, godz. 15:57

to i tak nie Belką, czy belką.

 6 maja 2011 roku, godz. 6:57

Jesteśmy głupsi o niektóre myśli...

fyrfle Mirek
 25 maja 2015 roku, godz. 14:56

Czy możesz mi to rozświetlić? Ale chyba jak się w to wczytuję, to żeby to były tylko niektóre! Powiem Ci , ze najbardziej bolą te wprowadzone w czyn, a wtedy głupota naprawdę boli.

 5 maja 2011 roku, godz. 13:36
 Tekst dnia 18 czerwca 2017 roku

Tępota ma ostrą konkurencję...

Naja Ela
 19 czerwca 2017 roku, godz. 1:28

Zewsząd wyziera... Chociaż to dziwne.
Wiedza jest tak powszechnie dostępna. Ale odporność na wiedzę również nie mniejsza...
Czynienie użytku z wiedzy zaś, to domena ludzi inteligentnych :-)))

 4 maja 2011 roku, godz. 8:47

Rozmieniając się na drobne możemy nie zauważyć własnej wartości...

sprajtka Alice
 12 października 2015 roku, godz. 10:57

Wiadomo:)

 3 maja 2011 roku, godz. 2:05

Człowiek jest białą kartą i wciąż się wybiela...

sprajtka Alice
 9 listopada 2015 roku, godz. 19:07

Myślisz? to idę;)))

 2 maja 2011 roku, godz. 8:35
.
sprajtka Alice
 29 czerwca 2015 roku, godz. 16:04

I to jest piękne;)

 1 maja 2011 roku, godz. 8:32

Nie należy przywiązywać się do własnych początków i końców...

sprajtka Alice
 22 maja 2015 roku, godz. 1:28

Miłego:) Fajnie, że doszłaś do moich staroci;)

 30 kwietnia 2011 roku, godz. 12:17

Tylko kosz na śmieci otwarty jest na wszystko...

sprajtka Alice
 19 stycznia 2015 roku, godz. 13:27

dzięki

 28 kwietnia 2011 roku, godz. 10:05

Kasa złodziejem...

fyrfle Mirek
 9 czerwca 2015 roku, godz. 16:06

Szczerości się kasa nie trzyma, dzisiaj się o tym przekonałem.

 27 kwietnia 2011 roku, godz. 11:13

Stałość bywa chwiejna...

sprajtka Alice
 7 stycznia 2015 roku, godz. 00:22

ości są osłoną tego co siedzi w środku;)

 25 kwietnia 2011 roku, godz. 12:35

Inność jak ość...

fyrfle Mirek
 16 stycznia 2015 roku, godz. 18:04

Obawiam się, że będzie wiecznie aktualna.

 23 kwietnia 2011 roku, godz. 15:03

Nawet szczyty giną w chmurach...

fyrfle Mirek
 9 lutego 2015 roku, godz. 11:11

Nie lubię przebywania w chmurach. Lubię to co pod chmurami, choć nie zawsze to chmurna poezja. Lubię same chmury, aale ich zewnętrzną plastyczność i barwy. To co nad chmurami nigdy mnie specjalnie też nie pociągało, nawt jeśli tam naprawdę jest niebo. Wolę Niebo w Człowieku.

 21 kwietnia 2011 roku, godz. 17:23

Mimo,że udajesz wielkiego pana i wiele możesz sobie odpuścić, to i tak nie możesz odpuścić sobie grzechów, najwyżej odmówić...

sprajtka Alice
 18 maja 2015 roku, godz. 18:13

ja również;)

 20 kwietnia 2011 roku, godz. 7:03

Akceptując kłamstwo stajemy się jego częścią...

sprajtka Alice
 2 marca 2015 roku, godz. 12:19

kłamstwo lubi się ciągnąć jak guma do żucia:)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone 9 listopada 2010 roku

ok. pół godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Leca do dzisiaj wielu [...] autorstwa tallea

ok. pół godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Przepraszam, ja już [...] autorstwa nicola-57

ok. pół godziny temu

sprajtka wskazał(a) tekst I po co znowu się [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: onejka

ok. pół godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst MaChina- mechanizmy mną [...] swojego autorstwa

ok. pół godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Oczy, to takie [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 17:47

marcin kasper skomentował(a) tekst Oczy, to takie [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 16:14

szpiek skomentował(a) tekst Oczy, to takie [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 14:11

nicola-57 skomentował(a) tekst Oczy, to takie [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 14:08

giulietka skomentował(a) tekst Oczy, to takie [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 13:14

tallea skomentował(a) tekst Oczy, to takie [...] autorstwa sprajtka