20 maja 2019 roku, godz. 13:41

Jak mogę mieć dobry wzrok, skoro wszystko dzieje się na moich oczach...

yestem yestem
 21 maja 2019 roku, godz. 21:38

Tak mi dopomóż i wszyscy Cytatowicze. :))

 16 maja 2019 roku, godz. 15:44
.
marcin kasper marcin
 18 maja 2019 roku, godz. 15:38

a wyborcy?

Ciebie pytam, boś mądrą kobietą jest

walnij coś o wyborcach

 14 maja 2019 roku, godz. 19:46

Miłość to po-klatkowa animacja serca...

sprajtka Alice
 23 maja 2019 roku, godz. 14:35

Zawsze do usług;)))

 13 maja 2019 roku, godz. 19:50

Serce jest tak nieobliczalne, że umieszczono je w klatce...

sprajtka Alice
 14 maja 2019 roku, godz. 19:45

serce ma po-klatkowe spojrzenie na niektóre sprawy;)

 13 maja 2019 roku, godz. 19:46

Wielkie słowa łatwiej padają niż te mądre...

 7 maja 2019 roku, godz. 10:19

Aureole niektórych znikają, gdy gaśnie światło...

.Rodia marek
 9 maja 2019 roku, godz. 15:38

norma

ładnie w tym wrocławiu

 24 lutego 2019 roku, godz. 11:44

Cudze "buty" nie będą pasowały jeśli jedynie przymierzymy do nich sznurówki...

yestem yestem
 26 lutego 2019 roku, godz. 00:05

Dlatego wziąłem niesznurowane... ale nikogo nie interesuje, że facet musi biec przez pustynię w damskich szpilkach trzy razy za małych. ;)
Dobranoc. :))

 10 lutego 2019 roku, godz. 10:24

Poeta bywa w kropce...

.Rodia marek
 11 lutego 2019 roku, godz. 21:32

takie na teraz dobre

w sumie można było napisać - poeta bywa
ale lubi się ten czar i
i chyba wszystko jasne

 31 stycznia 2019 roku, godz. 16:31

Życie to rozgrywka jeden na jeden...

yestem yestem
 3 lutego 2019 roku, godz. 20:42

Ala, nikt nie jest samotną wysypką. ;)
Pozdrawiam. :))

 27 stycznia 2019 roku, godz. 16:23

Wymarzone słowa-wszystkie wymażę

Zawieszam głos na wieszaku z niedomówień
Ubrana w przekonanie co silnie przywarło
Zdejmując buty w które nikt nie wchodzi
Zakładam papcie jak własne zdanie

Maluję obraz swoim milczeniem
Łączę kropka po kropce by powstało zdanie
Słowa rosną w gardle do rangi problemu
By zdusić mądrość w zarodku

Jestem dzieckiem zepsutych odpowiedzi
Znakiem zapytania w drodze do celu
Tak trudno się zatrzymać , gdy nie jest się tarczą
Tylko lotką niesioną śliną co na języku nie-sie

 25 stycznia 2019 roku, godz. 11:57

Wiersz z daniem na wynos

(Z przymrużeniem oczka w rosole...)

Leżę sobie jak zimna płyta
Rozdygotana jak galareta
proszę menu- pauza
Zaraz coś doniosą
Ratatuj proszę
...podchodzi
Krwawa czary Mary
Flaki się wywracają
Teraz parzybroda
Najpierw wściekły pies
Potem świeŻonka...
Stara mamałyga
Jak pods-ma-żone danie
Czekam...
Za danie oddam ostatni
G)łód szczęścia

sprajtka Alice
 27 stycznia 2019 roku, godz. 16:38

:)))))))

 24 stycznia 2019 roku, godz. 23:35

SAMotNOŚć

Z cyklu perły z lamusa

Na pa­luszkach co noc
wy­myka się spod kontroli
nie trzas­ka drzwiami
gdy za­mykam rzeczywistość
po­wieka jej nie drgnie
wychodzi na swoje
pięć minut
a człowiek ma pragnienie
by wtu­lić się wieczorem
poczuć jej smak i pomyśleć
oj Ty mo­ja i tyl­ko moja
samotności...

RozaR Roza
 25 stycznia 2019 roku, godz. 11:09

Jakie ładne i takie subtelne - kobiece .

 21 stycznia 2019 roku, godz. 23:57

Czasami czas to złudne wyobrażenie o godzinie...
Dedykacja dla M.D.

yestem yestem
 22 stycznia 2019 roku, godz. 17:35

A tymczasem godzina mija, a nasze, ludzkie pojęcie przechodzi całkiem obok. ;)
Miłego popołudnia. :))

 21 stycznia 2019 roku, godz. 23:29

Bywają oczy bez wyrazu, gdyż odczytały już wszystkie podłe słowa...

kati75 Kati
 27 stycznia 2019 roku, godz. 10:51

poprostu straciły swój blask piekne Alice;-)

 19 stycznia 2019 roku, godz. 15:49

Echo chodzi za mną

Z cyklu perły z lamusa...

Po różnych stąpając schodach
mi­mowol­nie liczę kroki

do góry i na dół
nie chcę po­mylić myśli
[...]

yestem yestem
 19 stycznia 2019 roku, godz. 20:30

Ala, to nie echo, to panowie, którzy podziwiali, jak schodzisz po szklanych schodach. ;)
Ładny tekst.
Miłego wieczoru. :))

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone 9 listopada 2010 roku

kilka minut temu

tallea skomentował(a) tekst Oczy, to takie [...] autorstwa sprajtka

kilkanaście minut temu

LiIi skomentował(a) tekst MaChina- mechanizmy mną [...] autorstwa sprajtka

kilkanaście minut temu

sprajtka skomentował(a) tekst Wyrzucam z siebie to, co [...] autorstwa LiIi

kilkanaście minut temu

sprajtka skomentował(a) tekst Wyrzucam z siebie to, co [...] autorstwa LiIi

kilkanaście minut temu

sprajtka skomentował(a) tekst Serce ma poczucie, ego [...] autorstwa Yokho

kilkanaście minut temu

sprajtka skomentował(a) tekst Plotka to taka [...] autorstwa motylek96

ok. pół godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst MaChina- mechanizmy mną [...] swojego autorstwa

ok. pół godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Oczy, to takie [...] swojego autorstwa

ok. pół godziny temu

LiIi skomentował(a) tekst Oczy, to takie [...] autorstwa sprajtka

ok. 2 godziny temu

wdech skomentował(a) tekst Mam sklerozę i gdzieś [...] autorstwa sprajtka