Nadzieja trzyma nas w pionie, gdy rzeczywistość przygniata do ziemi...
zielonakredka ula a może marta
 22 lutego 2021 roku, godz. 11:53

Nadzieja jest też matką głupich

 21 lutego 2021 roku, godz. 10:18
Odys syn Laertesa dandeLion
 1 marca 2021 roku, godz. 18:12

... łączy w trójce (omne trinum perfectum)

<em>Sąsiedzi</em>:
Na osiedlach ludzie są zablokowani...
yestem yestem
 10 listopada 2011 roku, godz. 14:58

Z buta dostaje się, jak się nie wyjdzie, a z butów można... przy ogromnym stresie i nadmiernej potliwości nóg. :P

Szanujmy  <em>chwilę</em>, gdyż za   <em>Nią</em> można umrzeć...
fyrfle Mirek
 29 czerwca 2015 roku, godz. 15:39

Jest.

Ślepa ufność to niedopatrzenie...
yestem yestem
 29 listopada 2011 roku, godz. 00:23

Aż mi spadł (opa)trunek i się ... stłukł. :/ :D

Zawód boli bardziej, gdy spadamy z wysokich oczekiwań...
kati75 Kati
 7 listopada 2019 roku, godz. 10:01

to prawda

Źle przełknięta porażka, potrafi odbijać się echem...
Odys syn Laertesa dandeLion
 1 marca 2021 roku, godz. 18:15

...zgorzknienia

<em>Niedorzeczna</em> forma transportu:
na naszych <em>barkach</em>...
OGRODY-MARZEŃ Ola. M.
 16 lutego 2021 roku, godz. 00:56

I jakże NIEGrzeczna :-)

Świetne :-)

 14 lutego 2021 roku, godz. 9:46
sprajtka Ala
 14 lutego 2021 roku, godz. 17:48

Lubię bukiety że słów 😁

 13 lutego 2021 roku, godz. 9:26
yestem yestem
 13 lutego 2021 roku, godz. 22:57

ale wystarczy zmrużyć oczy, by dostrzec jego światło... :)

 12 lutego 2021 roku, godz. 5:00
Meron Sebek
 12 lutego 2021 roku, godz. 23:48

Mówię prawdę : nie ma człowieka bez wad, a jak jest, to nie jest człowiekiem :)

 11 lutego 2021 roku, godz. 9:29
Odys syn Laertesa dandeLion
 1 marca 2021 roku, godz. 18:19

...bez znajomości którego można oberwać pałą

 10 lutego 2021 roku, godz. 00:11
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 10 lutego 2021 roku, godz. 23:14

Jesteś mistrzynią opisu myśli "wszystkich" w Twoich "słowach"..... dlatego tak jest .... ktoś myśli Ty potrafisz "ubrać" to w tekst ..... :) i to baaaardzo trafiony ......:))))

Jak się ktoś po nas przejechał, to i ślad zostawił...
PearlSoul25 Joanna
 9 lutego 2021 roku, godz. 16:41

Mistrzyni dwuznaczności!

 8 lutego 2021 roku, godz. 7:30
yestem yestem
 9 lutego 2021 roku, godz. 16:46

Ala, ja już byłem tyle razy okłamywany, że wyczuwam kłamstwo na 1000 kilometrów. :D:P

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 997 tekstów 119 498
Wszystkie teksty, str. 8