8 stycznia 2020 roku, godz. 18:02  27,8°C

Zamilcz i posłuchaj siebie

Tyle się gada, ale nikt nie ma nic do powiedzenia...Wszędzie widzę braki, ostatnio u siebie, po prostu brak mi słów z powodu ogólnego braku ogłady ludzi. I ta wszechobecna przemoc, niedawno widziałam jak człowiek strzelił gafę. Przeżyła (jakby ktoś się niepokoił), jak i wiele innych "rzeczy", które sprawiają, że milknę...

sprajtka Ala
 8 stycznia 2020 roku, godz. 20:46

"chlapnąć (coś), palnąć (coś), wyskoczyć (z czymś)"...a jak wygląda? To zależy

 6 stycznia 2020 roku, godz. 19:43  49,6°C

Co z tego ze jesteśmy panami świata, skoro możemy zginąć jak każdy inny robak...

silvershadow __
 6 stycznia 2020 roku, godz. 23:20

"O Boże! Ja bym mógł być zamknięty w łupinie orzecha i jeszcze bym się sądził panem niezmierzonej przestrzeni, gdybym tylko złych snów nie miewał."
- William Shakespeare, Hamlet

 6 stycznia 2020 roku, godz. 12:47  21,7°C

Wypalamy się, a przecież nie przeszliśmy jeszcze piekła...

sprajtka Ala
 6 stycznia 2020 roku, godz. 19:45

Są ludzie, którzy mimo, że nie potrafią "gotować", zgotowali Nam piekło...

 5 stycznia 2020 roku, godz. 12:13  32,6°C
Edytowano  5 stycznia 2020 roku, godz. 12:24

Nie wszyscy ludzie "dostają za swoje"...

sprajtka Ala
 6 stycznia 2020 roku, godz. 12:25

Lubię cudzysłów, to pomaga wierzyć, że nie powinno się używać słów typu: wszyscy, zawsze, nigdy...

 4 stycznia 2020 roku, godz. 12:53  11,5°C

Czas Nam zle-ciał z nieba...

 4 stycznia 2020 roku, godz. 9:50  44,7°C

Przecierka

Przecieramy szlaki. Ocierając się o śmierć, strach, miłość, ból...Takie otarcie sprawiają, że odbieramy ponownie zaistniałe sytuacje inaczej. Czasami czuję się jak skórka cytryny, wtedy otarcia pachną. Dodają mojemu życiu aromatu. Najgorsze są takie do krwi. Pozostawiające blizny. Życie to takie spodnie z dziurami, trzeba dbać by na końcu życia nie pozostały z nich jedynie stringi. Na dzień dzisiejszy moje "spodnie" mają ogólnie przyjęty wygląd:) Przecieramy te wszystkie szlaki, aby na końcu jeden Nas trafił...

CierpkaWoda Wiola
 4 stycznia 2020 roku, godz. 13:38

I pomyśleć, że zaczynamy od robienia szlaczków w zeszycie ..

 3 stycznia 2020 roku, godz. 10:14  66,3°C

Chciałabym wylosować szczęśliwy los, ale nie mam kończyny szczęścia...

sprajtka Ala
 4 stycznia 2020 roku, godz. 12:29

Masz fajne zboczenie;)

 2 stycznia 2020 roku, godz. 12:16  22,9°C
Edytowano  2 stycznia 2020 roku, godz. 15:53

Nazizm to "historia" na wyciągnięcie ręki...

sprajtka Ala
 4 stycznia 2020 roku, godz. 10:01

Ręką też musi być "na poziomie"...

 1 stycznia 2020 roku, godz. 14:43  49,7°C

Nie każda nowa historia jest lepsza od starej, a kropka nie zawsze wieńczy dzieło...

sprajtka Ala
 3 stycznia 2020 roku, godz. 10:14

:)))

 31 grudnia 2019 roku, godz. 10:39  49,3°C
Edytowano  31 grudnia 2019 roku, godz. 17:04

Włączcie system rozpoznawania uśmiechu tam się kierujcie i dobrze bawcie...bo jeśli nie My to kto?;)
Szampańskiej zabawy i Nowego Roku, który przyćmi swą urodą wszystkie minione. Najlepszego życzę :-)

tallea asterja
 2 stycznia 2020 roku, godz. 21:33

system rozpoznawania uśmiechu, to taki ra.dar :)

 30 grudnia 2019 roku, godz. 13:21  89,1°C
Edytowano  30 grudnia 2019 roku, godz. 13:22
 Tekst dnia 1 stycznia 2020 roku

Takie czasy, że "wszystko" udaje to czym nie jest, nawet miarka się przebrała....

sprajtka Ala
 11 stycznia 2020 roku, godz. 16:50

Wolimy podrobione, gdyż prawdziwe bardziej boli;) krzywimy się, gdyż za dużo Nas przygniata...

 22 grudnia 2019 roku, godz. 9:24  20,8°C

Na "s"kraju demokracji zawsze widać wystający kawałek ban-knotu...

 20 grudnia 2019 roku, godz. 20:48  25,1°C

Zadzieram nosa

Lubię oglądać gwiazdy, myśleć o swoich problemach jak o niewidocznym pyle. Nie gwiazdorze, jestem widzem i obiektem jednocześnie. Lubię ten blask, który dochodzi do mnie przez tak długi czas, czuję się wtedy jaśnie oświecona. Jestem A.tomem. Zapisuję w sobie każdą myśl, aby błyszczeć w środku tym co ma dla mnie znaczenie.

Monika Siwek M.
 20 grudnia 2019 roku, godz. 23:53

Ja chcę dodać jeszcze 1912 serduszek, bo to dzisiejsza szczęśliwa liczba wedle pewnego pana z Francji;).

 20 grudnia 2019 roku, godz. 16:40  23,2°C

Życie jest drogą od czucia do odczucia i odwrotnie...

yestem yestem
 20 grudnia 2019 roku, godz. 21:15

Moja Droga, zgadłaś. :))

 19 grudnia 2019 roku, godz. 10:39  55,0°C

Lustro jest wrogiem?

Myślałam...Myślałam i się rozmyśliłam;)
Spojrzałam w lustro i pogratulowałam sobie, że się w nim niczego nie doszukuje. Nawet uśmiechnęłam się do swojego odbicia, niech czuje, że jest akceptowane. Bez sztucznych rzęs, botoksu, ostrzykiwań...Skansen można by rzec. Niedługo będę w mniejszości, bez tatuaży i innych nieodwracalnych upiększeń. Lustro to "wróg", który szepcze i wpędza w kompleksy. Dobrze jest szukać akceptacji w zakochanych oczach partnera, dziecka, rodziców...a najlepiej pokochać siebie, gdyż przecież "nikt nie jest doskonały"...

yestem yestem
 31 grudnia 2019 roku, godz. 1:51

Nie istnieje dzieło piękniejsze od kobiety na tym świecie,
ale jak to można wytłumaczyć jakiejkolwiek kobiecie? :))

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Antonio
192 teksty
 14 lutego 2011 roku
1 konto
1 konto
Pan_Pardon
172 teksty
 3 maja 2012 roku

ok. pół godziny temu

kuloodporna skomentował(a) tekst Zostawiam wszystko [...] autorstwa sprajtka

ok. godzinę temu

Esmeralda Dyląg skomentował(a) tekst Twoja wolność nie [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 0:31

kuloodporna skomentował(a) tekst Naóka mnom fszczonsła [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 0:29

kuloodporna dodał(a) do zeszytu tekst Naóka mnom fszczonsła [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 21:48

tallea skomentował(a) tekst Czytelnik to siłacz, [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 21:18

sprajtka skomentował(a) tekst Czas zmienia wszystko... [...] autorstwa Matthew6969

przedwczoraj, godz. 13:25

onejka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 13:23

tallea skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 13:17

onejka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 13:08

tallea skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka