18 listopada 2020 roku, godz. 4:53 114,3°C
sprajtka Ala
 6 grudnia 2020 roku, godz. 15:47

Ale to taki "suplement diety", a nie od razu lekarstwo...

 16 listopada 2020 roku, godz. 00:44 85,2°C
 Tekst dnia 17 listopada 2020 roku
yestem yestem
 17 listopada 2020 roku, godz. 21:10

Gratulacje, samych mokrości. :))

Może i jestem głupia, ale czas, to dopiero jest ograniczony...
Infinite Gentleman Night Rafał
 16 listopada 2020 roku, godz. 19:40

Same mądrości płyną z Twoich paluszków ostatnio Sprajtko ,onieśmieliłaś moje żarty raz na zawsze 😁
Pięknego wieczorku i jeszcze piękniejszych myśli 😊

 14 listopada 2020 roku, godz. 1:07 91,9°C
maba Ewka... albo nie
 14 listopada 2020 roku, godz. 1:11
Edytowano 14 listopada 2020 roku, godz. 2:08

Zgrabny oksymoron👍
Zainspirowałaś mnie, dzięki 🙂

 13 listopada 2020 roku, godz. 10:29 163,4°C
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 13 listopada 2020 roku, godz. 22:23

Malaga ....Tiki-Taki i Kasztanki.....mieszanka dla kolegi i koleżanki ......super wiersz...:)))

 11 listopada 2020 roku, godz. 1:47 55,5°C
Naja Ela
 12 listopada 2020 roku, godz. 10:41

Tak, ciężko nam wszystkim teraz. Ja też się "rozjechałam"... Szukam jednak jakichś sposobów, żeby stawiać systemowi skuteczny opór. "Opór" który obroni mnie przed jeszcze większym "spustoszeniem'. Różnie z tym bywa, ale nie ustaję w poszukiwaniach i wypróbowywaniu skuteczności efektów moich poszukiwań.

Uściski serdeczne Alu :-)

 10 listopada 2020 roku, godz. 00:29 109,4°C
onejka onejka
 10 listopada 2020 roku, godz. 14:08

A liczni skaczą

 9 listopada 2020 roku, godz. 11:15 117,7°C
Infinite Gentleman Night Rafał
 14 listopada 2020 roku, godz. 12:39

Więc właśnie takiej nie ograniczającej horyzontów Ci życzę Sprajtko , nie tylko w dalszym pisaniu ,pozdrowionko 😊

 8 listopada 2020 roku, godz. 00:17 57,1°C
 6 listopada 2020 roku, godz. 22:47 65,1°C
Infinite Gentleman Night Rafał
 6 grudnia 2020 roku, godz. 18:13

Tak więc proszę o większe zrozumienie w przyszłości , moich pokręconych i być może nie zawsze zrozumiałych myśli Alu ;)
Pięknych chwil wieczornych życzę 😊✨❄

 5 listopada 2020 roku, godz. 16:27 108,5°C
Maciek Zz
 5 listopada 2020 roku, godz. 22:54

i tak spacerują
luki cerują
pudrują 😏

 4 listopada 2020 roku, godz. 14:08 65,0°C
yestem yestem
 4 listopada 2020 roku, godz. 20:40

A ja ledwo powstrzymałem... bezwstydną ququłkę. :P:D
Mi nuta pachnie jednak... ma lizną. :D
Bosheeee, idę sobie, bo w tej gorączce takie goopoty plotę, że wstyd... :D

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 903 teksty 95 862
Wszystkie teksty, str. 8