5 lipca 2019 roku, godz. 18:20

Zachłanny człowiek uwielbia serca ze złota...

Strange one Adam
 6 lipca 2019 roku, godz. 23:54

Kolekcjonować, Alu.

 17 czerwca 2019 roku, godz. 16:15

Życie, to ustawka, np. teraz zostałam pozytywnie nastawiona...

 10 czerwca 2019 roku, godz. 21:33

Każde moje "tak" ,to "nie" wobec czegoś innego...

szpiek Mariusz
 27 lipca 2019 roku, godz. 17:49

I weź tu zrozum kobiety ;)

 6 czerwca 2019 roku, godz. 20:48

Książki, które nie działają jak narkotyk, są mało wciągające...

yestem yestem
 7 czerwca 2019 roku, godz. 21:20

Ja po krótkich oględzinach niecierpliwie zaglądam od tyłu... niektóre książki twierdzą, żem świnia. :D

 5 czerwca 2019 roku, godz. 14:10

Gdy się podpierasz nosem, to nie widzisz jego czubka...

 4 czerwca 2019 roku, godz. 16:27

Potrafię zostawić za sobą wszystko, siebie też...
inp. Cropka

sprajtka Alice
 5 czerwca 2019 roku, godz. 16:36

spokój i Cropka;)

 2 czerwca 2019 roku, godz. 19:08

Chciałam coś powiedzieć, ale to kwestia czasu...

Rikitikitawi Daniel
 3 czerwca 2019 roku, godz. 21:51

Liberum Veto
I juz nic nie powie hehe ;p

 29 maja 2019 roku, godz. 00:07

Cisza, to skład dźwięków, które są sparaliżowane mową...

$$ many ~~
 29 maja 2019 roku, godz. 9:39

cisza bywa nieśmiała
za nią przemawia mowa ciała

 28 maja 2019 roku, godz. 13:50

Znam twardzieli, którzy biją pokłony...

yestem yestem
 29 maja 2019 roku, godz. 00:07

Żywych? ;)
To zamaskowane mięczaki. :D

 28 maja 2019 roku, godz. 10:01

Człowiek załamany , gdy sam nie może, to na pewno ma buty, które piją...

yestem yestem
 29 maja 2019 roku, godz. 00:10

Jerzyk? ;)
Polak może aż do śmierci, a Rosjanin ponoć jeszcze jeden dzień dłużej. :D

 27 maja 2019 roku, godz. 16:01

Wszystko co życiowe, zaczyna być niedostrzegalne...

yestem yestem
 28 maja 2019 roku, godz. 00:28

Takie życie...
Dobranoc. :)

 27 maja 2019 roku, godz. 11:49

Wszystko może przyjąć formę manipulacji, nawet pociąg ostatnio był podstawiony...

yestem yestem
 28 maja 2019 roku, godz. 00:38

A to p(i)eron. :D
Dobranoc. :))

 26 maja 2019 roku, godz. 9:28

Skoro żyje, to uwieram...

MyArczi Artur
 27 maja 2019 roku, godz. 00:26

uwieram, więc jestem

 25 maja 2019 roku, godz. 10:01

Opierając szczęście na innych możemy się wykiwać...

Moon G Michaś
 26 maja 2019 roku, godz. 19:03

Nom, prawda. Umiesz liczyć ... licz na siebie.

 23 maja 2019 roku, godz. 23:51

Jes­teśmy różnicą po­między tym co było a będzie...

yestem yestem
 25 maja 2019 roku, godz. 12:04

Wartością dodaną. :)
Niektórzy się obrażą, jak przybyło im lat, kilogramów itp. ;)
Miłego weekendu. :))

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone 9 listopada 2010 roku

dzisiaj, godz. 21:59

sprajtka skomentował(a) tekst Nawet moja myśl może [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 21:55

sprajtka skomentował(a) tekst Nawet moja myśl może [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 21:43

oszi3 dodał(a) do zeszytu tekst Nawet moja myśl może [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 21:38

eyesOFsoul skomentował(a) tekst Nawet moja myśl może [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 21:27

.Rodia skomentował(a) tekst Księżyc w nowiu i [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 21:14

.Rodia skomentował(a) tekst Jeśli jesteś ostatni, [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 20:45

sprajtka skomentował(a) tekst nocą powstają wiersze [...] autorstwa CierpkaWoda

dzisiaj, godz. 20:43

sprajtka wskazał(a) tekst Można być bezbarwnym w [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: eyesOFsoul

dzisiaj, godz. 20:39

sprajtka skomentował(a) tekst wybieramy się w [...] autorstwa marekg

dzisiaj, godz. 15:38

sprajtka skomentował(a) tekst Każdego dnia przepadam, [...] autorstwa Sunbeam