4 kwietnia 2020 roku, godz. 9:06 45,4°C 39
sprajtka Ala
 4 kwietnia 2020 roku, godz. 16:34
 3 kwietnia 2020 roku, godz. 19:00 12,0°C 12
sprajtka Ala
 4 kwietnia 2020 roku, godz. 18:41

Niektóre liczby potrafią tak przyparabolić, że potrafią do kwadratu poza nawias wyskoczyć;)

 3 kwietnia 2020 roku, godz. 9:18 21,7°C 27
yestem yestem
 4 kwietnia 2020 roku, godz. 8:20

A może to tylko próba, selekcja prawienaturalna? Albo piękny początek końca?... ;)
Miłej soboty. :))

 2 kwietnia 2020 roku, godz. 16:40 43,9°C 21
sprajtka Ala
 2 kwietnia 2020 roku, godz. 18:01

Pozdrawiam dziewczyny:)
Zdałam sobie sprawę, że niedokładnie pamiętam niektóre zdarzenia, ale to co w danej chwili czułam już tak. Odczucia w skali 1:1. Czyli "jakbym tam była", chociaż dokładnie nie potrafię stwierdzić lkiedy to było". Zagmatwane?Nie sądzę;)
Myślę o faktach z naszego życia, które "zabrały część nas". Kiedy wspominamy, to jakby następowało "połączenie rodzin"...

 31 marca 2020 roku, godz. 16:06 49,2°C 31
sprajtka Ala
 31 marca 2020 roku, godz. 21:38

Małą;)

 30 marca 2020 roku, godz. 21:27 72,7°C 15
kati75 Kati
 31 marca 2020 roku, godz. 22:19

Prawdziwe!

 28 marca 2020 roku, godz. 21:16 18,3°C 5
 28 marca 2020 roku, godz. 11:47 7,6°C 5
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 29 marca 2020 roku, godz. 00:31

Jestem rompnienta w mósk .....bo to strasznie mi siem podoba....hahahhahahhaha....;)))

 28 marca 2020 roku, godz. 10:54 83,7°C 23
onejka onejka
 28 marca 2020 roku, godz. 13:25

Nabrani na łyżeczkę

 27 marca 2020 roku, godz. 12:20 34,7°C 7
CierpkaWoda Wiola
 27 marca 2020 roku, godz. 19:24

Źle kierowany, pochorowany...

 27 marca 2020 roku, godz. 00:30 15,9°C 14
sprajtka Ala
 4 kwietnia 2020 roku, godz. 18:42

Ja nigdy nie paliłam, chyba że "wrotki";)

 26 marca 2020 roku, godz. 00:22 25,6°C 10
Monika M. M.
 26 marca 2020 roku, godz. 22:04

O tak...
Specjalistów mamy wielu...
Że nie wspomnę o Jankielu...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Scyzoryk!
31 tekstów
 26 maja 2011 roku
1 konto
1 konto
anna kowalczyk
300 tekstów
 3 maja 2012 roku

przedwczoraj, godz. 21:53

Naja skomentował(a) tekst Strefa absurdu: [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 12:24

sprajtka skomentował(a) tekst Mama zawsze powtarzała [...] autorstwa szpiek

przedwczoraj, godz. 11:55

sprajtka skomentował(a) tekst Mama zawsze powtarzała [...] autorstwa szpiek

2 dni temu, godz. 23:55

sprajtka wskazał(a) tekst Ludzkość jest tak [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: C.S. Lewis

2 dni temu, godz. 23:53

sprajtka skomentował(a) tekst Strefa absurdu: Jestem [...] swojego autorstwa

2 dni temu, godz. 21:33

CierpkaWoda skomentował(a) tekst Strefa absurdu: Jestem [...] autorstwa sprajtka

2 dni temu, godz. 20:57

yestem skomentował(a) tekst Strefa absurdu: Jestem [...] autorstwa sprajtka

2 dni temu, godz. 20:46

Maciek Zembaty skomentował(a) tekst Strefa absurdu: Jestem [...] autorstwa sprajtka

2 dni temu, godz. 19:30

Naja skomentował(a) tekst Strefa absurdu: Jestem [...] autorstwa sprajtka

2 dni temu, godz. 17:37

Monika M. skomentował(a) tekst Strefa absurdu: Jestem [...] autorstwa sprajtka