20 października 2019 roku, godz. 14:30  25,2°C

"Zły" człowiek, to ktoś kto jest "dobry" tylko dla swoich...

oszi3 Michał
 21 października 2019 roku, godz. 13:53

Miłość jest dobra dla wszystkich dlatego często jest wy*.....

Organom państwowym brakuje twarzy...
sprajtka Ala
 8 czerwca 2013 roku, godz. 18:51

Forma przekracza fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne;)

 18 października 2019 roku, godz. 22:40  30,0°C

Prawda jest jak "talerz wigilijny" dla niespodziewanego goscia...jest, ale trudno ją przyjąć...

 18 października 2019 roku, godz. 9:44  6,3°C

Rzeka

Życie jak rzeka płynie. Trzymając się tego nurtu muszę stwierdzić, że mnie wkurza bezmyślne powtarzanie. "Nie wchodzi się do tej samej rzeki"...wrrrr....ktoś kiedyś błędnie wpisał tłumaczenie i poszła fala. "Nie wchodzi się dwa razy do takiej samej rzeki"...Mała różnica, a zmienia sens...Odra będzie Odrą do której będę mogła wejść tyle razy ile CHCĘ, ale nie będzie już to taka sama rzeka, gdyż prądy wciąż ją zmieniają...
Bezmyślne łykanie wszystkiego co nam się podaje bardzo mnie wrrrrr....
Miłego pełnego przemyśleń dnia życzę :-)

yestem yestem
 22 października 2019 roku, godz. 22:31

Masz rację, ale świat zmierza w ślepą uliczkę. Rodzice mówili nam, co mamy robić, jednak teraz powinniśmy już sami wiedzieć. Nic bardziej mylnego. Politycy wiedzą lepiej, co jest dla nas dobre, pracodawcy wiedzą lepiej, jak mamy pracować za mniejsze wynagrodzenie, sprzedawcy zasypują nas reklamami, z których dowiadujemy się, jak bardzo wiele nam potrzeba do szczęścia, ksiądz wie lepiej, co dobre, telefon, komputer wiedzą lepiej, że mam oddać wszystkie swoje dane wrażliwe wielkiemu wujkowi zza oceanu, a on może mi coś z [...]

Są uśmiechy zbyt krótkie, aby zakryć cały smutek...
Radziem Radek
 19 października 2019 roku, godz. 11:43

To prawda 😌

 18 października 2019 roku, godz. 9:23  3,0°C
Edytowano  18 października 2019 roku, godz. 9:47

Pięść nie jest samotna jak palec, gdyż lubi sciskać słone paluszki...

Człowiek jest kłębkiem nerwów i ciągle się rozwija...
sprajtka Ala
 13 czerwca 2014 roku, godz. 22:35

Nie przekora...ale niski poziom;)
Próby...Nie ma kategorii miniaturki ani "wstawki"...wstyd dodawać do wierszy, ale skoro nie ma innych możliwości...

 17 października 2019 roku, godz. 17:08  16,7°C

Idąc z duchem czasu nie zatrzymasz ciała na wieczność...
isp.Tallea

sprajtka Ala
 18 października 2019 roku, godz. 9:24

Ciało trzeba znosić jak ubranko;)

 17 października 2019 roku, godz. 9:56  11,5°C

Wyżerasz z cudzej miski co Ci nasmażono...

Odbija Ci obraz w lustrze
palcem po wodzie pisany
wystarczy, że wrzucą kamień
rozbijając kręgi na wodzie

tak trudno pokochać siebie
gdy grzeje hejt daleko
kilka słów malowanych
co zmalują Ci świat

 17 października 2019 roku, godz. 9:34  9,4°C

Net-z plot sieci wydarzeń...

sprajtka Ala
 17 października 2019 roku, godz. 16:59

Ja już nie ogarniam...;)

 16 października 2019 roku, godz. 12:30  40,8°C

Egoista w związku:
para-no-ja...

piórem2 magdalena
 16 października 2019 roku, godz. 21:40

... jest go ła

Oczekiwania męczą się biegiem czasu...
wolnaenergia Jacek
 24 września 2013 roku, godz. 00:41

Oczekiwania męczą się [...]

 14 października 2019 roku, godz. 17:16  66,8°C

Ubrania krępują podobnie jak nagość...

bystry.76 bystry
 14 października 2019 roku, godz. 21:17

Zgrabnie ubrane w słowa...

Człowiek, to zbiór zamknięty, którego opisuje tylko linia brzegu...
sprajtka Ala
 14 października 2019 roku, godz. 14:25
Można trafić na dno, gdy się widzi tylko lustro wody...
diagonalny szept
 13 października 2019 roku, godz. 20:19

aha ćili np.
patrzył daleko, dojrzał mielizny, na brzegu lądową sarenkę :)
może nie utonie

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Huaquero
84 teksty
 3 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
byPatka
408 tekstów
 12 sierpnia 2011 roku

ok. 2 godziny temu

giulietka skomentował(a) tekst Nie każda próba [...] autorstwa sprajtka

ok. 3 godziny temu

Radziem dodał(a) do zeszytu tekst Nie każda próba [...] autorstwa sprajtka

ok. 3 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Nikt nie był tak [...] autorstwa Skazana

ok. 3 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst tobie synu zapisuje w [...] autorstwa Adnachiel

dzisiaj, godz. 22:41

yestem skomentował(a) tekst Głośno bo do słuchu, [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 20:48

Sol 8 dodał(a) do zeszytu tekst "ZaDyszke" ludzie mają [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 9:35

motylek96 skomentował(a) tekst "ZaDyszke" ludzie mają [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 0:27

yestem skomentował(a) tekst "ZaDyszke" ludzie mają [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 0:26

yestem skomentował(a) tekst Milczenie jest [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 23:13

onejka skomentował(a) tekst Głośno bo do słuchu, [...] autorstwa sprajtka