4 grudnia 2020 roku, godz. 9:17 92,1°C
sprajtka Ala
 4 grudnia 2020 roku, godz. 18:51
Edytowano 4 grudnia 2020 roku, godz. 18:59

Co dwie windy, to nie jedyna;)))
Lubię u ludzi poczucie humoru, podnosi mnie ono na 👻;)

Nawet, gdy odbierze Ci głos, możesz mnie namówić...
Infinite Gentleman Night Rafał
 6 grudnia 2020 roku, godz. 18:13

Tak więc proszę o większe zrozumienie w przyszłości , moich pokręconych i być może nie zawsze zrozumiałych myśli Alu ;)
Pięknych chwil wieczornych życzę 😊✨❄

 2 grudnia 2020 roku, godz. 9:43 60,1°C
SamotnaDusza Maksymilian
 2 grudnia 2020 roku, godz. 10:01

Za każdym razem jak zdejmuję słuchawki skraplam się do nicości
Dzięki muzyce słyszę swoje myśli
Trafiłaś we mnie idealnie
Dziękuję

 1 grudnia 2020 roku, godz. 9:25 60,0°C
Infinite Gentleman Night Rafał
 1 grudnia 2020 roku, godz. 19:51

Jak to dobrze ,że moje życie wciąż krzyczy na głos żyj ,żyj i nie poddawaj się już nigdy więcej :)
Pozdrowionko Alu :)

 30 listopada 2020 roku, godz. 10:21 46,7°C
yestem yestem
 30 listopada 2020 roku, godz. 14:07

Ja tylko zwróciłem uwagę, że dziki bez, to dziki z... defektem. :D
Oczywiście w trosce o dobro Ali. :))

 29 listopada 2020 roku, godz. 13:25 26,6°C
yestem yestem
 30 listopada 2020 roku, godz. 19:42

Nie kap uję... pomiędzy jedną myślą?... ALE niech będzie, pomiędzy każdą myślą kapiącą z liter... albo i dwa litry... ;)
Ale jeśli chodzi o pierwsze słowo, to ja YESTEM. :D:P
smoczek niekapek :))

 28 listopada 2020 roku, godz. 00:23 30,3°C
sprajtka Ala
 28 listopada 2020 roku, godz. 19:23

Lubię ludzi przy których nie muszę wypadać, a mogę być...

 27 listopada 2020 roku, godz. 00:26 69,8°C
CierpkaWoda Wiola
 5 grudnia 2020 roku, godz. 19:24

Znam jeszcze wiele innych opcji..
Zasadniczo wszystko można, nie trzeba.

 26 listopada 2020 roku, godz. 00:10 46,4°C
yestem yestem
 26 listopada 2020 roku, godz. 00:43

Jesteś o...włos od prawdy, bo to ja yestem. :D
Dobranoc. :))

 25 listopada 2020 roku, godz. 00:27 54,7°C
Infinite Gentleman Night Rafał
 27 listopada 2020 roku, godz. 18:20

Hehehe fajnie to napisałaś Alu :)
Ja tam bym nie miał nic przeciw temu ,żebyś znacznie się zaczęła rozpisywać ...pocierpiałbym ,bez mrugnięcia okiem w imię dobra sprawy ;)
Wieczorne pozdrowionko dla Ciebie :)✨

 24 listopada 2020 roku, godz. 00:01 198,6°C
 Tekst dnia 30 listopada 2020 roku
Infinite Gentleman Night Rafał
 30 listopada 2020 roku, godz. 18:41

Proszę bardzo ,zawsze do usług ;)

 23 listopada 2020 roku, godz. 9:19 53,5°C
sprajtka Ala
 23 listopada 2020 roku, godz. 21:21

Nie zawsze, to ten sam wątek...

 22 listopada 2020 roku, godz. 8:55 19,1°C
Naja Ela
 26 listopada 2020 roku, godz. 20:30

Dlatego Ziemia zaczęła się bronić...

 21 listopada 2020 roku, godz. 4:43 40,5°C
bystry76
 22 listopada 2020 roku, godz. 19:37

Bez ciekawości umieralibyśmy na coś innego...nie ma złotego środka...

 20 listopada 2020 roku, godz. 00:14 19,5°C

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
1 904 teksty 96 247
Wszystkie teksty, str. 7