Jestem tak cienka, że mieszczę się w krótkiej formie...
M44G Marjan
 25 września 2020 roku, godz. 10:24

Ciekawa fotografia. Co do tekstu nie wiem nie znam.

 27 czerwca 2021 roku, godz. 12:43 45,0°C
one drop for all Eliza
 29 czerwca 2021 roku, godz. 23:00

ludzie do tej pory nadal badaja jakie sa wartosci lecznicze "chwastow"

Uśmiech skutecznie odmienia stan pogody...
sprajtka Ala
 19 września 2020 roku, godz. 10:43

Jestem w stanie sobie to wyobrazić;)))

Jestem pomiędzy każdą myślą kapiącą z liter...
yestem yestem
 30 listopada 2020 roku, godz. 19:42

Nie kap uję... pomiędzy jedną myślą?... ALE niech będzie, pomiędzy każdą myślą kapiącą z liter... albo i dwa litry... ;)
Ale jeśli chodzi o pierwsze słowo, to ja YESTEM. :D:P
smoczek niekapek :))

Flowers- ogród poezji...
scorpion Gajowy
 29 czerwca 2021 roku, godz. 11:46

Aaaaaa... Tzn ja tylko żartowałem, że nie rozumiem 🙄

 23 czerwca 2021 roku, godz. 1:06 24,3°C
Ciężko jest człowiekowi, gdy nosi się z zamiarem na który brak mu sił...
one drop for all Eliza
 22 czerwca 2021 roku, godz. 23:43
Edytowano 22 czerwca 2021 roku, godz. 23:43

nie chodz naookolo twierdzac, ze cos jest niemozliwe tylko dlatego, ze ty nie mozesz tego zrobic
;)

Serce mocniej bije, "gdy zupa za słona"...
yestem yestem
 29 października 2020 roku, godz. 22:37

I znów Ala
system rozwala... :D
SUPER!!! :))

Może i jestem głupia, ale czas, to dopiero jest ograniczony...
Infinite Gentleman Night Rafał
 16 listopada 2020 roku, godz. 19:40

Same mądrości płyną z Twoich paluszków ostatnio Sprajtko ,onieśmieliłaś moje żarty raz na zawsze 😁
Pięknego wieczorku i jeszcze piękniejszych myśli 😊

Głupotę zasłaniają deko-racje...
zielonakredka ula a może marta
 19 czerwca 2021 roku, godz. 11:04

Głupota jest samo - siejką i rosnie tam gdzie grunt jest podatny.

Ludzie zasadzili się na drzewa...
zielonakredka ula a może marta
 18 czerwca 2021 roku, godz. 21:29

Jak na papierówki :)

W przeciągu chwili żyjemy, gdyż nie wszystko da się domknąć...
zielonakredka ula a może marta
 18 czerwca 2021 roku, godz. 21:32

Przeciągi bywają też niebezpieczne

<em>Twój</em> wyrafinowany smak, często na językach innych...
Voyage Arti
 8 listopada 2011 roku, godz. 14:23

;)))

 15 czerwca 2021 roku, godz. 19:10 33,3°C
Monika M. M.
 16 czerwca 2021 roku, godz. 00:33

Dlatego dobrze mieć kota lub psa:)

 14 czerwca 2021 roku, godz. 12:37 38,3°C
zielonakredka ula a może marta
 15 czerwca 2021 roku, godz. 8:13

I pewnie nawet o tym nie wiedzą. :)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 094 teksty 149 804
Wszystkie teksty, str. 7