17 sierpnia 2019 roku, godz. 9:27

Kłamiąc prosto w oczy nie myśl, że jesteś na tym samym poziomie...

sprajtka Alice
 17 sierpnia 2019 roku, godz. 17:20

Dziękuję. Lubię krótkie sentencje, aby inni mogli coś od siebie dopisać.

 16 sierpnia 2019 roku, godz. 21:37

Dyrdymały

Świat czasami potrafi skurczyć się na długość rąk szukających zysku jak wyjścia...Wszystko blaknie czekając na światłość wiekuistną. Tracę ducha, który potrafi urwać się z łańcucha . Przykuwam wzrokiem wszystkie lęki, przygryzam język, gdyż ząb czasu potrafi rozgryźć każdą fałszywą moją przemowę. Moje myśli mają bogatsze życie wewnętrzne niż ja. Charakter pisma potrafi zmienić treść , a ja nie potrafię zmienić charakteru...Potrafię zmęczyć się jak kalendarz i powoli ożywiać spoglądając na życie jak się układa. Lubię sen i świadomość bezdomną, która powoli powraca jak córka marnotrawna. Marnuję dzień po dniu, każdy ze swoim terminem przydatności do użycia. Przelatuje mi przez palce tyle myśli, że życie pozostaje tylko w głowie...

sprajtka Alice
 17 sierpnia 2019 roku, godz. 18:48

Staram się jak mogę, aby chociaż to pasowało...

 16 sierpnia 2019 roku, godz. 20:38

W mroku jesteśmy podobni, ale nie równi...

sprajtka Alice
 17 sierpnia 2019 roku, godz. 11:13

W mroku można wiele rzeczy niedopatrzyć;)

 16 sierpnia 2019 roku, godz. 16:29

Ziemia ciągle w drodze...

sprajtka Alice
 17 sierpnia 2019 roku, godz. 11:21

Dojdzie i do tego...;)

 15 sierpnia 2019 roku, godz. 7:28

Przyjęcie do wiadomości to bal bezmaskowy...

diagonalny szept
 15 sierpnia 2019 roku, godz. 10:35

:)

 14 sierpnia 2019 roku, godz. 18:32

Przyroda po grobową deskę...

 14 sierpnia 2019 roku, godz. 4:54

Człowiek- łapacz słów...

sprajtka Alice
 14 sierpnia 2019 roku, godz. 18:15

złapałaś mnie za słówko i dobrze mi z tym;)))

 13 sierpnia 2019 roku, godz. 4:47

PerOn:
Pędzi pociąg do alkoholu...

sprajtka Alice
 14 sierpnia 2019 roku, godz. 18:16

Wiem ...wiem...są ludzie, którzy nie spóźniają się na swój pociąg...

 12 sierpnia 2019 roku, godz. 14:34

Krokomierz polityczny:
jaja nie dotrzymują kroku...

wojtekp xxx
 24 sierpnia 2019 roku, godz. 15:29

Eureka!

 11 sierpnia 2019 roku, godz. 19:19

Lekkie słowa trudno dotrzymać...

sprajtka Alice
 14 sierpnia 2019 roku, godz. 18:17

utrzymanie kosztuje;)))

 11 sierpnia 2019 roku, godz. 9:13

Otwarty umysł "nie wygra" z zakutym łbem...

sprajtka Alice
 14 sierpnia 2019 roku, godz. 18:19

Choćby człowiek nie wiem ile zakuwał i tak nie ma takiej siły przebicia;))

 10 sierpnia 2019 roku, godz. 19:45

Zerwanie kontaktu owocuje...

sprajtka Alice
 14 sierpnia 2019 roku, godz. 18:19

;)))))

 31 lipca 2019 roku, godz. 19:33

Nie odpowiadają drzewa (?) A kto by chciał gadać z barbarzyńcami przyrody...

sprajtka Alice
 1 sierpnia 2019 roku, godz. 16:36

...otóż to, a przecież co za dużo to nie zdrowo;)

 30 lipca 2019 roku, godz. 17:28

Przyroda tworzyła swoje pomniki, teraz wystarczy tablica pamiątkowa w formie pnia...

sprajtka Alice
 14 sierpnia 2019 roku, godz. 18:43

niestety widzę te "tablice" coraz częściej...

 29 lipca 2019 roku, godz. 15:18

Nie ubywa, ale czasem się ulewa...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone 9 listopada 2010 roku

dzisiaj, godz. 12:55

sprajtka skomentował(a) tekst kwiat to kwiat korzeń [...] autorstwa silvershadow

dzisiaj, godz. 0:19

Radziem dodał(a) do zeszytu tekst Mam sklerozę i gdzieś [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 22:31

sprajtka skomentował(a) tekst Poeta opłakanym [...] autorstwa LiIi

dzisiaj, godz. 22:28

sprajtka skomentował(a) tekst w oczach Twoich widzę [...] autorstwa poeta wyklęty

dzisiaj, godz. 22:19

sprajtka skomentował(a) tekst Mam sklerozę i gdzieś [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 22:19

sprajtka wypowiedział(a) się w wątku Stołówka - jedzenie [...], którego autorem jest LiIi

dzisiaj, godz. 22:17

sprajtka skomentował(a) tekst Nie mam podejścia do [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 21:17

szpiek skomentował(a) tekst Nie mam podejścia do [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 20:22

nicola-57 skomentował(a) tekst Mam sklerozę i gdzieś [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 19:59

sprajtka skomentował(a) tekst Nie mam podejścia do [...] swojego autorstwa