9 lutego 2020 roku, godz. 11:29  16,7°C

Filmy są dobre pod warunkiem, że nie przerwie je ktoś, komu się często urywa...

yestem yestem
 9 lutego 2020 roku, godz. 17:02

Ala będzie wręczać Oscary. :))

 8 lutego 2020 roku, godz. 18:13  32,0°C

Zwalniając warunkowo

W ostatniej chwili natchnienia
Szukamy słów na stosie zdań
Jak słomy w cudzym bucie
Wypchanej przez ucho igielne

Wena w płomiennej mowie
Zmyślnie przelewa papier
Wyczerpany na marginesie
Cudzych interpretacji

Potargane uczucia
Jak karta kalendarza
Leżą upchane myślami
Odczytując zamysł czasu

 8 lutego 2020 roku, godz. 14:52  8,8°C

Lenistwo to "ostatni dzwonek", aby wszystko się ułożyło...
Insp. Lila Róż

 8 lutego 2020 roku, godz. 00:56  18,8°C

Są ludzie, którzy gdy nie ma wódki, zalewają się potem...

yestem yestem
 9 lutego 2020 roku, godz. 19:41

Wódka jest zawsze, wszędzie, przy każdej okazji. Słowo.
Są nawet sprzeczne z Biblią teorie, że... wódka była przed Słowem... ;)
Fajne. :))

 7 lutego 2020 roku, godz. 18:43  17,4°C

Kuty na cztery nogi spada na cztery łapy...

yestem yestem
 9 lutego 2020 roku, godz. 19:43

Łap...oofkash... :D

 6 lutego 2020 roku, godz. 11:49  51,2°C

Gdy kłamstwo zajdzie zbyt daleko, to prawda nie ma z czym walczyć...

Aplan
 6 lutego 2020 roku, godz. 12:11

Niezwykle celna myśl... I okrutna prawda.

 6 lutego 2020 roku, godz. 11:47  4,2°C
Edytowano  6 lutego 2020 roku, godz. 18:22

A tymczasem w "Pacanowie"...

Koziołek Matołek, kultowa postać, którą trudno mi między bajki włożyć.
Ostatnio bardzo polubiłam "matematykę" i literę "Pi"...Oglądam tę kwadraturę koło i wołam ja pi......
Wypikać można wiele rzeczy, ale trzeba się czegoś trzymać, aby nie wpaść w "cudzo-znienawidzenie"...
Gdy kłamstwo zajdzie zbyt daleko, to prawda nie ma z czym walczyć...
No to ja pi....idę się wyPIkać, aby dzień był piękny, a ludzie żyli dostatnio:)

yestem yestem
 9 lutego 2020 roku, godz. 19:22

Gdyby zamienić ktoś byłby zły
lecz ja to pi... czternaście i trzy :D

 5 lutego 2020 roku, godz. 21:13  36,4°C

Rama mało mnie obrazuje...

Strange one Adam
 5 lutego 2020 roku, godz. 22:57

wspa­niałe ga­le­rie, pełne dzieł wie­ko­wych
ale obiek­ty­wizm, to epo­ka but­na
i dzi­siej­szych mis­trzów, ob­ser­wując no­wych
stwier­dza, że to ra­ma droż­sza jest od płót­na

 5 lutego 2020 roku, godz. 11:40  8,3°C

Poeta to człowiek mylący znaczenia słów...

"Nic" nie znaczę, żadne słowo nie jest wykładnią. Dopiero "inni" nadają im znaczenie. Piszę, ale nie jest to mi pisane. Myślę samodzielne lecz odbierana jestem masowo.
Obudziłam się dzisiaj w nowej rzeczywistości i wiem, że to nie będzie poezja. Życie nie pisze się na nowo, tylko przerabia zaistniałe już zagadnienia.

motylek96 EwaRozalia
 5 lutego 2020 roku, godz. 12:15

Otóż to.
Życie to nie strofy wiersza pisanego przez
natchnionegi poetę, lub romans z dobrym zakończeniem. Życie to codziennie nowa rzeczywistość. Tworzymy ją co rano od nowa.

 4 lutego 2020 roku, godz. 14:23  95,0°C

Gdy za duże ego, lustro pęka z dumy...

Aplan
 6 lutego 2020 roku, godz. 12:56

@motylek96 myślę że taka mogła być też intencja myśli, głębszy sens. Im większe ego, tym częściej przeszacowuje się swoje zdolności, inteligencję i ryzyko wpadnięcia w problemy a wraz z tym ciężej znosi się błędy i problemy (bolączki generacji płatków śniegu).

 4 lutego 2020 roku, godz. 10:29  14,8°C

Słowa jak mocz, jak za dużo to trudno dotrzymać...

tallea asterja
 4 lutego 2020 roku, godz. 12:00

utrzymać :O

 3 lutego 2020 roku, godz. 19:07  38,4°C

Nikt nie jest tak czuły jak zmysły...

Cris Cris
 4 lutego 2020 roku, godz. 00:47

Z podobaniem czytam Alicjo :)

 2 lutego 2020 roku, godz. 22:46  10,2°C

UCZuLENIE

Nie radzi sobie
Świeci przykładem

Nie targa uczuciem
Kaganiec oświaty

Wietrzyć się nie chce
Za duchem wszelkim

Trąby po wietrze
Czasy takie

Obrót historii
Na...pięcie

 2 lutego 2020 roku, godz. 11:25  25,3°C

Myśl trudno oprzeć na języku...

tallea asterja
 2 lutego 2020 roku, godz. 12:12

pewnie o zęby :)

 1 lutego 2020 roku, godz. 18:06  85,5°C

Zawieszam pędzel na obrazie

Ściany
Pękają z dumy
Gwóźdź programu
Przykuł wzrok
Ślepo wierzą
Głusi na argumenty

batram Marta
 4 lutego 2020 roku, godz. 19:52

Alu - nie jesteś odosobniona w swoim odczuciu:)
pozdrawiam cieplutko :)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Antonio
192 teksty
 14 lutego 2011 roku
1 konto
1 konto
Pan_Pardon
172 teksty
 3 maja 2012 roku

kilkanaście minut temu

kuloodporna skomentował(a) tekst Zostawiam wszystko [...] autorstwa sprajtka

ok. godzinę temu

Esmeralda Dyląg skomentował(a) tekst Twoja wolność nie [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 0:31

kuloodporna skomentował(a) tekst Naóka mnom fszczonsła [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 0:29

kuloodporna dodał(a) do zeszytu tekst Naóka mnom fszczonsła [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 21:48

tallea skomentował(a) tekst Czytelnik to siłacz, [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 21:18

sprajtka skomentował(a) tekst Czas zmienia wszystko... [...] autorstwa Matthew6969

przedwczoraj, godz. 13:25

onejka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 13:23

tallea skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 13:17

onejka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 13:08

tallea skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka