24 sierpnia 2019 roku, godz. 21:35

Krajobraz uczuć
Ocean namiętności
Muszelka wspomnień

silvershadow Michał
 25 sierpnia 2019 roku, godz. 11:44

w sam raz aby nie wypaść z ucha ; )

 24 sierpnia 2019 roku, godz. 12:44

Dziurawię niebo
Krzyżowym ogniem pytań
Z piekła rodem

truman Kamil
 25 sierpnia 2019 roku, godz. 22:11

Poza tym Nobli się nie odbiera. Nawet Różewicz mówił, że nagrody nie mają nic wspólnego z poezją.

 24 sierpnia 2019 roku, godz. 6:22

Zebra na pasach
Przechodzi samą siebie
Czarno na białym

sprajtka Alice
 24 sierpnia 2019 roku, godz. 15:20

Zebrało Ci się widzę;)

 23 sierpnia 2019 roku, godz. 15:17

Jedni zacierają ręce, a inni ślady...

Malusia_035 Malusia
 26 sierpnia 2019 roku, godz. 11:59

świetne :)

Pozdrawiam :)

 23 sierpnia 2019 roku, godz. 6:52

Zarzuca sieci
Pająk snujący plany
Mucha nie siada

yestem yestem
 23 sierpnia 2019 roku, godz. 20:52

Ala, bezsprzecznie zarąbista. :))

 22 sierpnia 2019 roku, godz. 16:43

Tęczowy obraz
W lustrze łzawej wody
Sięgnij po kamień

kati75 Kati
 24 sierpnia 2019 roku, godz. 9:03

To wyjątkowe haiku-:)

 22 sierpnia 2019 roku, godz. 6:54

Cała prawda nie ma serca...

tallea nieznane
 23 sierpnia 2019 roku, godz. 8:30

Trzeba nie mieć serca, żeby okłamywać prawdę.

 21 sierpnia 2019 roku, godz. 16:30

Padający deszcz
Ciemno robi się wkoło
Porywy serca

yestem yestem
 23 sierpnia 2019 roku, godz. 21:13

:))

 21 sierpnia 2019 roku, godz. 11:54

Pieniądz miarą człowieka...

sprajtka Alice
 25 sierpnia 2019 roku, godz. 10:17

Też...

 20 sierpnia 2019 roku, godz. 14:57

Człowiek kontra przyroda:
Nic tu po Nas...

sprajtka Alice
 21 sierpnia 2019 roku, godz. 20:38

Ko(ń)...kret...NIE

 20 sierpnia 2019 roku, godz. 11:11

Nie ważne jest zadanie tylko jego znaczenie...

marcin kasper marcin
 20 sierpnia 2019 roku, godz. 14:01

zapachniało logistyką

hmm.. plus

 19 sierpnia 2019 roku, godz. 16:24

Mówię w znanym jezyku, gdyż gdy uparcie milczę często mnie tłumaczą...

onejka onejka
 20 sierpnia 2019 roku, godz. 9:54

lubią mówić za kogoś

 19 sierpnia 2019 roku, godz. 9:40

Wódka- pomysł na życie...

....na pszenicy...ziemniakach...

szpiek Mariusz
 19 sierpnia 2019 roku, godz. 16:08
 18 sierpnia 2019 roku, godz. 21:33

Tylko poeci biorą słowa na poważnie...

sprajtka Alice
 19 sierpnia 2019 roku, godz. 10:08

Wystarczy tylko złamane serce...i odjazd gotowy

 18 sierpnia 2019 roku, godz. 16:54

Życie to origami, jakie będzie, zależy jak się składa...

sprajtka Alice
 18 sierpnia 2019 roku, godz. 23:47

Też

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone 9 listopada 2010 roku

ok. 4 godziny temu

marcin kasper dodał(a) do zeszytu tekst Związano mi ręce, a [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 15:11

tallea skomentował(a) tekst Urwał się kasztan jak [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 14:59

giulietka skomentował(a) tekst Związano mi ręce, a [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 14:54

CierpkaWoda skomentował(a) tekst Związano mi ręce, a [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 12:48

sprajtka skomentował(a) tekst Urwał się kasztan jak [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 12:18

tallea skomentował(a) tekst Urwał się kasztan jak [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 12:05

tallea skomentował(a) tekst Związano mi ręce, a [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 12:01

sprajtka skomentował(a) tekst Do poezji trzeba [...] autorstwa Naja

dzisiaj, godz. 11:59

sprajtka skomentował(a) tekst Związano mi ręce, a [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 11:54

Naja skomentował(a) tekst Związano mi ręce, a [...] autorstwa sprajtka