Łatwiej jest walczyć o zasady, niż żyć zgodnie z nimi.
kati75 Kati
 18 października 2019 roku, godz. 10:16
Edytowano 18 października 2019 roku, godz. 23:07

to prawda

 20 lutego 2020 roku, godz. 18:21  24,8°C

Podobno moneta leży na ziemi, dlatego człowiek musi czasami upaść...

yestem yestem
 22 lutego 2020 roku, godz. 22:06

Nie mogę dodać Twoich, mam za słabe uprawnienia na tym portalu. :))

 19 lutego 2020 roku, godz. 19:24  25,3°C

Mur beton

W dobry tonie betonie
jest nie mówić: be, to nie
gdyż to w złym tonie
gdy myślenie twe tonie

tallea asterja
 20 lutego 2020 roku, godz. 18:37

niech każdy pisze
co Go boli ... :)

 18 lutego 2020 roku, godz. 17:39  30,1°C

Bez zamieszania

Podgrzane ciepłe słowa
Jak mleko w garnku
Wyssane z palca

Wykipiała piana
Ocierając sobie usta
O rozgrzany palnik

Dotyka dna
Wypalony kożuch
Przykrym zapachem

Tyle wody trzeba przelać
Opłukując to co przywarło
I się już nie klei

Monika Siwek M.
 18 lutego 2020 roku, godz. 19:17

Aż serducho zabolało:(
Myśl od A do Z.
Niesamowite!

 18 lutego 2020 roku, godz. 16:58  17,2°C

zJaWy to taki przejaw...

Naja Ela
 18 lutego 2020 roku, godz. 19:41

To takie miłe i nieegoistyczne :-)))

 16 lutego 2020 roku, godz. 13:17  37,3°C
Edytowano  16 lutego 2020 roku, godz. 13:24

Usiłowanie

Jestem w ciągłej podróży
Wierszami wypycham kieszenie
Chcę trafić na właściwy wers

Stacja po przeróbkach
Odbija słowa echem
Toczonym po torach życia

Hałas budzi czułość
Upojony treścią
Praw-dziwych zdarzeń

Jestem jak kubek
Do połowy pełny
Zniatany cudzym talentem

marka piotr
 16 lutego 2020 roku, godz. 21:27

Jak poezja płynie z serca, to nic więcej nie trzeba. Twoja jest jak dobra kawa po irlandzku...

 15 lutego 2020 roku, godz. 20:20  56,8°C

Trudno całe życie przeleżeć, aby się nie przewrócić...

sprajtka Ala
 16 lutego 2020 roku, godz. 15:14

Szuramy nogami, aby się nie przewrócić, a warto czasem podskoczyć życiu...

 15 lutego 2020 roku, godz. 10:28  88,0°C
 Tekst dnia 17 lutego 2020 roku

Pieniądz nie ma za grosz wrażliwości...

yestem yestem
 17 lutego 2020 roku, godz. 21:38

Gratulacje!!! :)

 14 lutego 2020 roku, godz. 20:37  28,5°C

Poezja to myśl, która jest innego zdania...

szpiek Mariusz, Belzebiusz
 15 lutego 2020 roku, godz. 13:12

Nie ma dobrych i złych myśli, dobre albo złe jest to, co z nimi robimy

 13 lutego 2020 roku, godz. 1:08  47,3°C

Życie to melodia, a czas dodaje mi nuty...

bystry.76 bystry
 13 lutego 2020 roku, godz. 20:32

Dobre kawałki nigdy się nie starzeją...

 13 lutego 2020 roku, godz. 00:05  19,8°C

Żywiciel uczuć

Biegnie drobnymi gestami
Każdym na wagę złota
Jak jesień z życia wzięta

Nie przeciera oczu
Gdy się rozmażę
Chusteczką dobrą na piknik

Przysiadam na brzegu
Rzeki życia targają włosy
Siwe i lśniące jak błysk w oku

Czas dodaje mi nuty
Uśmiech trafia do serca
Bo tam uczucie wybija godziny

Naja Ela
 13 lutego 2020 roku, godz. 12:36

Szczęśliwi czasu nie liczą, muzyka w duszy im gra....
Jesteś szczęściarą Alice :-)))

 12 lutego 2020 roku, godz. 00:18  49,2°C

O cal...siebie

W zaułkach czarnych myśli
Gdzie słońce jest tylko marą
Okrywamy się hańbą jak kocem

Zgrzytając zębami szukamy pre-tekstu
By zostać jeszcze żywymi przez chwilę

Ile radości umarło przedwcześnie
Spływając łzą- po policzku
Zmieniając wyraz duszy w podkowę

bez szczęścia
bez nadziei
bez-sprzecznie

andrea69
 12 lutego 2020 roku, godz. 17:39

Niby o cal...ale zbyt daleko.
Alutka, brawo!

 11 lutego 2020 roku, godz. 12:30  23,6°C

Mówiąc wszyscy, myśl też o sobie...

MyArczi Artur
 11 lutego 2020 roku, godz. 19:10

ja mam wrażenie, że częściej jest zupełnie odwrotnie
ludzie mówią o sobie, a wypowiadają się, jakby mówili za wszystkich.

 9 lutego 2020 roku, godz. 22:58  9,9°C

alA imię jak się patrzy...

yestem yestem
 10 lutego 2020 roku, godz. 00:26

Faktycznie, jest na co popatrzeć. :))

 9 lutego 2020 roku, godz. 14:36  16,0°C

Bywają lepkie idee w których nic się nie klei...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Antonio
192 teksty
 14 lutego 2011 roku
1 konto
1 konto
Pan_Pardon
172 teksty
 3 maja 2012 roku

ok. 2 godziny temu

kuloodporna skomentował(a) tekst Zostawiam wszystko [...] autorstwa sprajtka

ok. 2 godziny temu

Esmeralda Dyląg skomentował(a) tekst Twoja wolność nie [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 0:31

kuloodporna skomentował(a) tekst Naóka mnom fszczonsła [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 0:29

kuloodporna dodał(a) do zeszytu tekst Naóka mnom fszczonsła [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 21:48

tallea skomentował(a) tekst Czytelnik to siłacz, [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 21:18

sprajtka skomentował(a) tekst Czas zmienia wszystko... [...] autorstwa Matthew6969

przedwczoraj, godz. 13:25

onejka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 13:23

tallea skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 13:17

onejka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 13:08

tallea skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka