7 marca 2020 roku, godz. 21:14  19,8°C

Młodemu to mało lata...a staremu to wszystko...lata...lata...

sprajtka Ala
 8 marca 2020 roku, godz. 11:15

Dziękuję:)

 7 marca 2020 roku, godz. 00:06  185,1°C
 Tekst dnia 9 marca 2020 roku

Sen czeka tuż za rogiem kołdry...

yestem yestem
 9 marca 2020 roku, godz. 22:50

Gratulacje. :))

 5 marca 2020 roku, godz. 11:22  23,0°C

Wiersz to kwadratura koło pióra...

yestem yestem
 6 marca 2020 roku, godz. 22:12

ko(ł)afiura. :)

 4 marca 2020 roku, godz. 00:06  28,5°C

Chirurgia polityczna:
pełne usta...frazesów

sprajtka Ala
 5 marca 2020 roku, godz. 12:40

Dobre podejrzenie...

 1 marca 2020 roku, godz. 21:12  16,3°C

Królik przyjmuje na klatę...
Insp.Tallea

sprajtka Ala
 7 marca 2020 roku, godz. 10:16

Taaak...bo to nowe odliczanie jest...:)

 1 marca 2020 roku, godz. 11:47  32,4°C

Owoc wspomnień

Zasuszona róża
Pachnie wiatrem
Wyciśniętym w książkę

Zapach teraźniejszości
Unosi myśli
Do chwil ulotnych

Wyblakłe barwy
Rozkwitają kolorem
Odczuć minionych

Cud istnienia
Nadaje depeszę
Boskim wyrazem

Pielęgnuj ogród
Wiarą w piękno
Które powraca

 28 lutego 2020 roku, godz. 16:00  16,0°C

Sadło za pasem...

Monika Siwek M.
 28 lutego 2020 roku, godz. 16:45

Aaaa... ok!:). To upiekę sernik, trzeba zadbać o kalorie:)

 27 lutego 2020 roku, godz. 14:41  23,2°C
Edytowano  27 lutego 2020 roku, godz. 14:44

Czas zmienia miejsce zamieszkania

Biegiem umyka czas
Krążąc łzą w oku
Przychodzi z godziną
Minutą nas mija

Zegar się opatrzył
Zraniony wzrokiem
Który przegapił
I nie uchwycił

Odchodzi wolny
Czekając na kolej
By nadejść
W ostatnim momencie

Monika Siwek M.
 27 lutego 2020 roku, godz. 14:53

Mgnienia czasu...

 24 lutego 2020 roku, godz. 16:13  4,8°C

Mnie masz

Śniłeś mi się Boże
Porzuciłeś dla mnie
Słowo

Mówiłeś-po drugie
Chciałbym cię objąć
Opieką

Wędrowałeś wzrokiem
Po światłościach nieba
Docieniłeś

 24 lutego 2020 roku, godz. 00:21  11,3°C
.
Ivelios Paweł
 2 marca 2020 roku, godz. 23:45

A na co komu skrzydła jak można mieć ciasteczko?

 23 lutego 2020 roku, godz. 13:07  27,5°C

Rama poprawia słaby obraz...

Ivelios Paweł
 2 marca 2020 roku, godz. 23:47

Tak samo jak z jedzeniem, ładnie podane smakuje lepiej 💁‍♂️

 23 lutego 2020 roku, godz. 11:14  47,4°C

Ja śnie Panie

Spędzam z Tobą sen
Po wieki dają radę
Zapisanym słowom

Wymyślam sobie Ciebie
I sobie wymyślam
Plagiat na życie

Nasłuchuję modlitwy
Jak dzwonów kościelnych
W sercu dobijających

Tak trudno wypełnić
Sobą los na loterii
Stojąc na przegranej pozycji

diagonalny szept
 23 lutego 2020 roku, godz. 17:29

bdb.

 22 lutego 2020 roku, godz. 17:25  18,3°C

Do góry nogami

Na górze róże na dole deszcz
Przymykają się ludzie
jak okna z zazdrostkami

Zasiadają do stołu
Z sponiewieranymi słowami
Ubogą polszczyzną się racząc

Czasami cisza zalega jak beton
Czekając na kwiaty w szczelinie
jak kaktus na dłoni

Chcemy wyrosnąć na ludzi
Porywając się z motyką
W ogródku pełnym kamieni

sprajtka Ala
 22 lutego 2020 roku, godz. 17:52

Masz rację, za mało jest Nas w Nas. Jesteśmy marionetkami, które mają grać określone role dla cudzych korzyści...

 22 lutego 2020 roku, godz. 15:14  38,1°C
Edytowano  22 lutego 2020 roku, godz. 19:05

Dni są tak podobne do siebie, że dzisiaj jakiś sobo-wtór, a ja nie dzielna jestem...tylko słaba po-nie-kąd...

sprajtka Ala
 23 lutego 2020 roku, godz. 15:30

Każdy wie, że niedzielna bo nie dzielna;)

 22 lutego 2020 roku, godz. 10:48  41,6°C

Każdy ma swój tytuł

Przykuwam wzrokiem lęki
Męcząc się jak kalendarz
Ze swoim terminem przydatności
W puszce Pandory

Nie wszystko się zdarza
Wtedy gdy chcemy
Przelatując przez palce
Pasywną relacją

Trzeba decydować
Aby nie tracić
Głębokiej treści
Sensownych wytłumaczeń

Monika Siwek M.
 22 lutego 2020 roku, godz. 18:26

Alu, nie ma czegoś takiego jak "na tyle dobre". Piszesz niezwykle trafnie zarówno w poważnych jak i żartobliwych myślach.
Ten tekst jest tak prawdziwy, że aż strach porywać się na komentarz.
Komentarz jest zbędny.
Tylko pochwała za trafność:).
Zapamiętam go:).

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Antonio
192 teksty
 14 lutego 2011 roku
1 konto
1 konto
Pan_Pardon
172 teksty
 3 maja 2012 roku

ok. godzinę temu

kuloodporna skomentował(a) tekst Zostawiam wszystko [...] autorstwa sprajtka

ok. 2 godziny temu

Esmeralda Dyląg skomentował(a) tekst Twoja wolność nie [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 0:31

kuloodporna skomentował(a) tekst Naóka mnom fszczonsła [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 0:29

kuloodporna dodał(a) do zeszytu tekst Naóka mnom fszczonsła [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 21:48

tallea skomentował(a) tekst Czytelnik to siłacz, [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 21:18

sprajtka skomentował(a) tekst Czas zmienia wszystko... [...] autorstwa Matthew6969

przedwczoraj, godz. 13:25

onejka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 13:23

tallea skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 13:17

onejka skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 13:08

tallea skomentował(a) tekst Sypialnia znak pokoju... autorstwa sprajtka