28 sierpnia 2019 roku, godz. 12:32

Wybór padł na deszcz, ale to cień pada...

CierpkaWoda Wiola
 28 sierpnia 2019 roku, godz. 23:08

A deszcz padł z wrażenia..

 28 sierpnia 2019 roku, godz. 9:01

Między wierszami opieramy się o słowo...

sprajtka Alice
 30 sierpnia 2019 roku, godz. 22:23

wszystko zależy czy mi to leży;)))

 28 sierpnia 2019 roku, godz. 8:49

Nawyk jest stratą...

sprajtka Alice
 29 sierpnia 2019 roku, godz. 10:20

Stratą możliwości...

 27 sierpnia 2019 roku, godz. 19:15

Promienny uśmiech
Moja kraina czarów
I wszystko jasne

sprajtka Alice
 29 sierpnia 2019 roku, godz. 10:21

Dzięki piękne;)

 27 sierpnia 2019 roku, godz. 13:24

Łapiąc za pierś nie myśl, że od razu chwytasz za serce...

wdech wydech
 2 września 2019 roku, godz. 15:19

ehe
hm, no tak...
gdyż najpierw
za brodawkę :)

 27 sierpnia 2019 roku, godz. 10:21

Prawie jak haiku c.d.

Za siódmym niebem
Jestem w czyimś guście
Pożal się Boże

Strange one Adam
 27 sierpnia 2019 roku, godz. 17:42

Siedem to nie tak wiele.:))

 26 sierpnia 2019 roku, godz. 22:55

Moda polska:
Alkohol nie lubi się odstawić...

sprajtka Alice
 27 sierpnia 2019 roku, godz. 15:29

no ładnie kwiatki...

 26 sierpnia 2019 roku, godz. 22:53

Prawie jak haiku

Słowa na wietrze
Migocące pustkami
Zmieniają w słuch

onejka onejka
 27 sierpnia 2019 roku, godz. 10:02

I prawie super ;)

 25 sierpnia 2019 roku, godz. 19:04

W morzu potrzeb
Wylewamy pomyje
Do suchej nitki

truman Kamil
 27 sierpnia 2019 roku, godz. 10:35

Nie każdy dramat musi być szekspirowski.

 25 sierpnia 2019 roku, godz. 10:59

Ptaki śpiewają
Kwiaty tańczą obok mnie
Własny grajdołek

Malusia_035 Malusia
 26 sierpnia 2019 roku, godz. 11:53

Przyjemny relaks :)

Pozdrawiam Serdecznie :)

 24 sierpnia 2019 roku, godz. 21:35

Krajobraz uczuć
Ocean namiętności
Muszelka wspomnień

silvershadow Michał
 25 sierpnia 2019 roku, godz. 11:44

w sam raz aby nie wypaść z ucha ; )

 24 sierpnia 2019 roku, godz. 12:44

Dziurawię niebo
Krzyżowym ogniem pytań
Z piekła rodem

truman Kamil
 25 sierpnia 2019 roku, godz. 22:11

Poza tym Nobli się nie odbiera. Nawet Różewicz mówił, że nagrody nie mają nic wspólnego z poezją.

 24 sierpnia 2019 roku, godz. 6:22

Zebra na pasach
Przechodzi samą siebie
Czarno na białym

sprajtka Alice
 24 sierpnia 2019 roku, godz. 15:20

Zebrało Ci się widzę;)

 23 sierpnia 2019 roku, godz. 15:17

Jedni zacierają ręce, a inni ślady...

Malusia_035 Malusia
 26 sierpnia 2019 roku, godz. 11:59

świetne :)

Pozdrawiam :)

 23 sierpnia 2019 roku, godz. 6:52

Zarzuca sieci
Pająk snujący plany
Mucha nie siada

yestem yestem
 23 sierpnia 2019 roku, godz. 20:52

Ala, bezsprzecznie zarąbista. :))

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone 9 listopada 2010 roku

ok. 5 godzin temu

sprajtka skomentował(a) tekst kwiat to kwiat korzeń [...] autorstwa silvershadow

dzisiaj, godz. 0:19

Radziem dodał(a) do zeszytu tekst Mam sklerozę i gdzieś [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 22:31

sprajtka skomentował(a) tekst Poeta opłakanym [...] autorstwa LiIi

dzisiaj, godz. 22:28

sprajtka skomentował(a) tekst w oczach Twoich widzę [...] autorstwa poeta wyklęty

dzisiaj, godz. 22:19

sprajtka skomentował(a) tekst Mam sklerozę i gdzieś [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 22:19

sprajtka wypowiedział(a) się w wątku Stołówka - jedzenie [...], którego autorem jest LiIi

dzisiaj, godz. 22:17

sprajtka skomentował(a) tekst Nie mam podejścia do [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 21:17

szpiek skomentował(a) tekst Nie mam podejścia do [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 20:22

nicola-57 skomentował(a) tekst Mam sklerozę i gdzieś [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 19:59

sprajtka skomentował(a) tekst Nie mam podejścia do [...] swojego autorstwa