3 marca 2011 roku, godz. 1:11 241,3°C 2
fyrfle Mirek
 8 grudnia 2014 roku, godz. 21:55

Mówią też, a nawet śpiewają, że jest skarpetką kulawego - wiem to z odtworzenia płyty.

 2 marca 2011 roku, godz. 13:19 358,3°C 1
fyrfle Mirek
 8 grudnia 2014 roku, godz. 21:56

jeśli chodzi o uczucia to taki byłem, a teraz preferuję głodówki.

 1 marca 2011 roku, godz. 7:41 399,5°C 6
sprajtka Ala
 7 października 2019 roku, godz. 9:43

Obraz dodaje głębi...

 27 lutego 2011 roku, godz. 17:26 572,9°C 2
sprajtka Ala
 2 marca 2015 roku, godz. 12:20

oj tak;)

 26 lutego 2011 roku, godz. 11:05 625,5°C 1
sprajtka Ala
 12 marca 2015 roku, godz. 18:55

na pewno nie do Ciebie;)

 24 lutego 2011 roku, godz. 10:46 208,7°C 23
sprajtka Ala
 21 kwietnia 2015 roku, godz. 14:59

Na pragnieniach często wszystko się kończy...

 22 lutego 2011 roku, godz. 11:06 252,9°C 0
fyrfle Mirek
 11 maja 2015 roku, godz. 23:29

Punki to kolejne zniewolenie dla ludzi nie znających siebie.

 21 lutego 2011 roku, godz. 1:03 311,3°C 1
fyrfle Mirek
 27 kwietnia 2015 roku, godz. 16:06

A smaczne ciała?

 19 lutego 2011 roku, godz. 14:07 302,0°C 3
sprajtka Ala
 29 października 2014 roku, godz. 10:42

o właśnie...

 18 lutego 2011 roku, godz. 1:03 179,4°C 9
sprajtka Ala
 3 lutego 2015 roku, godz. 12:04

;)))

 17 lutego 2011 roku, godz. 12:57 255,0°C 5
fyrfle Mirek
 17 września 2014 roku, godz. 20:53

Madra obserwacja, ale co ma robic jak powinna dostawać, a nie dostaje, a ochota jest zawsze w człowieku.

 16 lutego 2011 roku, godz. 1:05 219,6°C 694
fyrfle Mirek
 23 lutego 2015 roku, godz. 18:04

Tak tworzysz myśli ponadczasowe.

 15 lutego 2011 roku, godz. 2:58 195,3°C 1
sprajtka Ala
 16 lutego 2015 roku, godz. 14:17

Mnie też buduje;)

 14 lutego 2011 roku, godz. 1:02 769,0°C 16
fyrfle Mirek
 1 września 2014 roku, godz. 18:17

taaaa...

 11 lutego 2011 roku, godz. 7:45 254,2°C 4
 Tekst dnia 9 listopada 2012 roku
sprajtka Ala
 1 września 2014 roku, godz. 20:00

a to chętnie oglądnę;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
To JA ! ®
308 tekstów
 16 lipca 2012 roku
1 konto
1 konto
VeritasMea
29 tekstów
 12 maja 2020 roku

kilka minut temu

ok. 4 godziny temu

scorpion polecił(a) twórczość autora na 5sprajtka

ok. 5 godzin temu

vanilla sky skomentował(a) tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 9:48

CierpkaWoda dodał(a) do zeszytu tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 9:48

CierpkaWoda wskazał(a) tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: sprajtka

dzisiaj, godz. 20:24

sprajtka skomentował(a) tekst Ilu ludzi troszczy się [...] autorstwa Lisa Unger

dzisiaj, godz. 19:06

onejka skomentował(a) tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 18:56

sprajtka skomentował(a) tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 17:27

onejka skomentował(a) tekst Wyrywam kawałek tęczy [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 14:52

sprajtka skomentował(a) tekst Jeśli ludzie rosną w [...] swojego autorstwa