8 kwietnia 2011 roku, godz. 10:49  122,0°C

Wysłuchać nie tylko w słowach...

sprajtka Ala
 5 października 2015 roku, godz. 12:48

:))))::):)

 7 kwietnia 2011 roku, godz. 7:19  196,8°C

Chociaż ciała nam przybywa, cielesności wciąż nam mało...

fyrfle Mirek
 19 lutego 2015 roku, godz. 10:35

Witaj Alu! Dobrego czwartku!

 6 kwietnia 2011 roku, godz. 7:08  869,6°C

Ciekawostka naukowa:

Mieć dwie lewe ręce i być czyjąś ręką prawą...

andrea69
 28 kwietnia 2011 roku, godz. 22:36

...dla mnie największy komplement "masz dwie lewe ręce" (jestem leworęczna) ...i jestem czyjąś prawą ręką...i są dziedziny, w których jestem noga...:)

 5 kwietnia 2011 roku, godz. 7:09  107,7°C

Czas to pieniądz i dentysta rwie do przodu...

sprajtka Ala
 4 września 2015 roku, godz. 21:15

Kropki to esencja myśli

 4 kwietnia 2011 roku, godz. 7:18  998,9°C

Dobra kucharka-kosztuje,zdolna-smakuje,młoda-podgrzewa...

fyrfle Mirek
 30 sierpnia 2015 roku, godz. 23:50

Amen.

 2 kwietnia 2011 roku, godz. 9:00  137,4°C

Fakt śmierci odkrywa sekrety życia...

sprajtka Ala
 23 lipca 2015 roku, godz. 23:34

też tak myślę

 1 kwietnia 2011 roku, godz. 8:48  557,5°C

Lekoman potrafi zażyć farmaceutę...

fyrfle Mirek
 11 maja 2015 roku, godz. 23:30

Oj potrafi, mam syna farmaceutę więc wiem co piszę.

 31 marca 2011 roku, godz. 8:47  193,6°C

Odczuć nadmiar niczego to jest coś...

sprajtka Ala
 23 lipca 2015 roku, godz. 23:33

:)))dobrze kombinujesz

 30 marca 2011 roku, godz. 8:19  158,4°C

To stado baranów podkłada świnie...

sprajtka Ala
 22 czerwca 2015 roku, godz. 19:36

No tak...

 28 marca 2011 roku, godz. 2:30  225,4°C

Obecnie sąsiad to obca cywilizacja...

fyrfle Mirek
 29 września 2014 roku, godz. 14:08

a ludzie chcą odkryć jakichś marsjan, a może trzeba zacząć od dzień dobry, jak sąsiadowi minęła noc, czy była pełna snów, a może namiętna...i tu jest problem, bo po takim pytaniu , pewnie (jak czytam wyżej) okazał by sie baranem i szukał świni...

 27 marca 2011 roku, godz. 13:12  199,9°C

Tylko niektórym pozwalamy dojrzeć tą część nas, która pojawia się dla jednych by zniknąć dla drugich...

sprajtka Ala
 29 grudnia 2014 roku, godz. 18:15

;)

 25 marca 2011 roku, godz. 11:07  156,4°C

Akrobatyka moralna:

Przegięcie w naginaniu zasad do własnych potrzeb...

fyrfle Mirek
 13 października 2014 roku, godz. 18:20

Piękna myśl, choć wymiotować się chce tą i na ta moralność.

 23 marca 2011 roku, godz. 10:16  138,4°C

Postęp tak nas nakręca,że stajemy się mechaniczni...

sprajtka Ala
 29 czerwca 2015 roku, godz. 16:06

Są we mnie i tylko czasem coś wypływa, teraz coraz rzadziej;)

 22 marca 2011 roku, godz. 16:24  202,9°C

Nadzieja jest kpiną z rzeczywistości...

sprajtka Ala
 27 stycznia 2015 roku, godz. 20:05

jeszcze owocuję ale mam nadzieję, że obejdzie się bez rodzenia

 20 marca 2011 roku, godz. 13:58  209,0°C
 Tekst dnia 14 marca 2017 roku

O s o b o w o ś ć - markową biżuterią człowieka...

natalia(__ups Natalia
 14 marca 2017 roku, godz. 18:18

Gratuję Alicjo, siostro Ty moja przyrodnia wyróżnienia na dzień dzisiejszy ;)

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Antonio
192 teksty
 14 lutego 2011 roku
1 konto
1 konto
Pan_Pardon
172 teksty
 3 maja 2012 roku

dzisiaj, godz. 22:02

dzisiaj, godz. 18:49

sprajtka skomentował(a) tekst labirynt ścian [...] autorstwa Monika Siwek

dzisiaj, godz. 18:22

sprajtka skomentował(a) tekst labirynt ścian [...] autorstwa Monika Siwek

dzisiaj, godz. 18:18

Esmeralda Dyląg skomentował(a) tekst Nie czuj się Bogiem [...] autorstwa sprajtka

dzisiaj, godz. 17:38

sprajtka wskazał(a) tekst Brak mi nadziei gdy [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: bystry.76

dzisiaj, godz. 17:36

sprajtka skomentował(a) tekst Liczba dodatnio razy [...] autorstwa Sierjoża

dzisiaj, godz. 12:49

sprajtka skomentował(a) tekst Cześć! Jest to moje [...] autorstwa scorpion

wczoraj, godz. 23:31

yestem skomentował(a) tekst Zostawiam wszystko [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 22:19

kati75 wskazał(a) tekst Twoja wolność nie [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: sprajtka

wczoraj, godz. 22:19

kati75 skomentował(a) tekst Twoja wolność nie [...] autorstwa sprajtka