8 marca 2011 roku, godz. 10:29  139,7°C

Świeża uwaga o starych prawdach, ujędrnia je

fyrfle Mirek
 29 września 2014 roku, godz. 14:01

Niby chaosem jestem, ale poniedziałek lubię rozpocząć od Twojej myśli i kawy do niej, jedno i drugie pozwala iść.

 7 marca 2011 roku, godz. 12:44  470,7°C
 Tekst dnia 1 sierpnia 2012 roku

Robak w jabłku jest środkiem, który osiągnął cel...

sprajtka Ala
 5 stycznia 2015 roku, godz. 16:04

noooo...;)

 5 marca 2011 roku, godz. 15:16  213,4°C

Ramiona potrafią niekiedy bardziej się wzruszać niż serce...

fyrfle Mirek
 8 grudnia 2014 roku, godz. 21:54

Serce nie sługa?

 4 marca 2011 roku, godz. 15:32  166,3°C

W imię Wieczności- czas trzeba wykorzystać i porzucić...

fyrfle Mirek
 13 października 2014 roku, godz. 18:17

Wykorzystać tak, ale niektórzy nigdy by go nie chcieli porzucić, raczej ciągle dorzucić.

 3 marca 2011 roku, godz. 1:11  241,3°C

Życie to ciągły proces tworzenia i odtwarzania...

fyrfle Mirek
 8 grudnia 2014 roku, godz. 21:55

Mówią też, a nawet śpiewają, że jest skarpetką kulawego - wiem to z odtworzenia płyty.

 2 marca 2011 roku, godz. 13:19  358,3°C

Zachłannego i uczuciem można zagłodzić...

fyrfle Mirek
 8 grudnia 2014 roku, godz. 21:56

jeśli chodzi o uczucia to taki byłem, a teraz preferuję głodówki.

 1 marca 2011 roku, godz. 7:41  399,5°C

Sztuką jest tak używać słów, aby stawiały do pionu, a nie zaniżały poziomu...

sprajtka Ala
 7 października 2019 roku, godz. 9:43

Obraz dodaje głębi...

 27 lutego 2011 roku, godz. 17:26  572,9°C

Najlepiej określają nas, nasze tajemnice...

sprajtka Ala
 2 marca 2015 roku, godz. 12:20

oj tak;)

 26 lutego 2011 roku, godz. 11:05  625,5°C

Nasza niedojrzałość, polega na tym,że nie wiemy kiedy powinniśmy spadać...

sprajtka Ala
 12 marca 2015 roku, godz. 18:55

na pewno nie do Ciebie;)

 24 lutego 2011 roku, godz. 10:46  208,7°C

Na pustyni suchych słów dobre słowo to oaza...

sprajtka Ala
 21 kwietnia 2015 roku, godz. 14:59

Na pragnieniach często wszystko się kończy...

 22 lutego 2011 roku, godz. 11:06  252,9°C

Sam "czub" punka z Ciebie nie uczyni...

fyrfle Mirek
 11 maja 2015 roku, godz. 23:29

Punki to kolejne zniewolenie dla ludzi nie znających siebie.

 21 lutego 2011 roku, godz. 1:03  311,3°C

Pyszni ludzie mi nie smakują...

fyrfle Mirek
 27 kwietnia 2015 roku, godz. 16:06

A smaczne ciała?

 19 lutego 2011 roku, godz. 14:07  302,0°C

Słabość to nawóz na którym rosną chwasty...

sprajtka Ala
 29 października 2014 roku, godz. 10:42

o właśnie...

 18 lutego 2011 roku, godz. 1:03  179,4°C

Trzeba dumnie, a nie "durnie" nosić głowę...

sprajtka Ala
 3 lutego 2015 roku, godz. 12:04

;)))

 17 lutego 2011 roku, godz. 12:57  255,0°C

Ochota potrafi zdeptać rozum i iść po swoje...

fyrfle Mirek
 17 września 2014 roku, godz. 20:53

Madra obserwacja, ale co ma robic jak powinna dostawać, a nie dostaje, a ochota jest zawsze w człowieku.

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Huaquero
84 teksty
 3 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
byPatka
408 tekstów
 12 sierpnia 2011 roku

ok. 4 godziny temu

Monika Siwek skomentował(a) tekst Biegiem umyka czas [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 20:17

andrea69 skomentował(a) tekst Rama poprawia słaby [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 5:52

PetroBlues skomentował(a) tekst Kto ma szerokie plecy, [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 20:56

sprajtka skomentował(a) tekst Żałuje nie postawienia [...] autorstwa stepbyson

2 dni temu, godz. 16:33

sprajtka skomentował(a) tekst napoili nas buteleczką [...] autorstwa PetroBlues

2 dni temu, godz. 14:39

sprajtka skomentował(a) tekst Piwo jest dla ludzi, [...] autorstwa Marcin Kasinski

2 dni temu, godz. 19:30

tallea skomentował(a) tekst Rama poprawia słaby [...] autorstwa sprajtka

3 dni temu, godz. 18:28

sprajtka dodał(a) do zeszytu tekst dziś jest dzień [...] autorstwa Trzykropek

3 dni temu, godz. 17:29

diagonalny skomentował(a) tekst Spędzam z Tobą sen Po [...] autorstwa sprajtka

3 dni temu, godz. 17:21

diagonalny skomentował(a) tekst Rama poprawia słaby [...] autorstwa sprajtka