28 marca 2011 roku, godz. 2:30  225,4°C

Obecnie sąsiad to obca cywilizacja...

fyrfle Mirek
 29 września 2014 roku, godz. 14:08

a ludzie chcą odkryć jakichś marsjan, a może trzeba zacząć od dzień dobry, jak sąsiadowi minęła noc, czy była pełna snów, a może namiętna...i tu jest problem, bo po takim pytaniu , pewnie (jak czytam wyżej) okazał by sie baranem i szukał świni...

 27 marca 2011 roku, godz. 13:12  199,9°C

Tylko niektórym pozwalamy dojrzeć tą część nas, która pojawia się dla jednych by zniknąć dla drugich...

sprajtka Ala
 29 grudnia 2014 roku, godz. 18:15

;)

 25 marca 2011 roku, godz. 11:07  156,4°C

Akrobatyka moralna:

Przegięcie w naginaniu zasad do własnych potrzeb...

fyrfle Mirek
 13 października 2014 roku, godz. 18:20

Piękna myśl, choć wymiotować się chce tą i na ta moralność.

 23 marca 2011 roku, godz. 10:16  138,4°C

Postęp tak nas nakręca,że stajemy się mechaniczni...

sprajtka Ala
 29 czerwca 2015 roku, godz. 16:06

Są we mnie i tylko czasem coś wypływa, teraz coraz rzadziej;)

 22 marca 2011 roku, godz. 16:24  202,9°C

Nadzieja jest kpiną z rzeczywistości...

sprajtka Ala
 27 stycznia 2015 roku, godz. 20:05

jeszcze owocuję ale mam nadzieję, że obejdzie się bez rodzenia

 20 marca 2011 roku, godz. 13:58  209,0°C
 Tekst dnia 14 marca 2017 roku

O s o b o w o ś ć - markową biżuterią człowieka...

natalia(__ups Natalia
 14 marca 2017 roku, godz. 18:18

Gratuję Alicjo, siostro Ty moja przyrodnia wyróżnienia na dzień dzisiejszy ;)

 18 marca 2011 roku, godz. 12:26  245,7°C

Czas nie rozdaje darmowych, dodatkowych minutek...

fyrfle Mirek
 19 stycznia 2015 roku, godz. 13:16

Ja myślę, że najwięcej dostarczają ofiary wypadków komunikacyjnych.

 17 marca 2011 roku, godz. 7:33  184,1°C

E r o t y z m -ekstra-kt genetyczny o działaniu narkotycznym...

fyrfle Mirek
 29 września 2014 roku, godz. 14:03

Przy tym akceptowalny, jeśli nie na zewnątrz, to pod pościelą.

 16 marca 2011 roku, godz. 7:34  196,7°C

Wielkie szczęście, można zbudować z małych części...

fyrfle Mirek
 13 października 2014 roku, godz. 18:18

Trzeba do tego dojrzeć.

 15 marca 2011 roku, godz. 7:36  246,4°C

Źle przełknięta porażka, potrafi odbijać się echem...

sprajtka Ala
 12 stycznia 2015 roku, godz. 19:10

Oj boli...

 14 marca 2011 roku, godz. 7:33  230,2°C

Zawód boli bardziej, gdy spadamy z wysokich oczekiwań...

kati75 Kati
 7 listopada 2019 roku, godz. 10:01

to prawda

 12 marca 2011 roku, godz. 12:22  201,7°C

Kobieta zmienia role i czeka na Oskara...

sprajtka Ala
 1 czerwca 2015 roku, godz. 21:36

Może go spotkać wszędzie Starlinght...a Róża to czasem za ostra potrafi być;)
Kobieta to taki kwiat, który potrafi pięknie przezimować;)

 11 marca 2011 roku, godz. 11:16  238,0°C

Szanujmy chwilę, gdyż za Nią można umrzeć...

fyrfle Mirek
 29 czerwca 2015 roku, godz. 15:39

Jest.

 10 marca 2011 roku, godz. 1:08  257,5°C

Moje j e d n o d n i o w e szczęście na 7 liter : w y p ł a t a

sprajtka Ala
 13 czerwca 2015 roku, godz. 18:54

złote myśli, to mnie wzbogaca

 9 marca 2011 roku, godz. 1:21  875,3°C
 Tekst dnia 31 marca 2015 roku

Łzy najłatwiej popija się alkoholem...

fyrfle Mirek
 17 kwietnia 2015 roku, godz. 21:17

Lubię ten wiersz, stale jest mi natchnieniem.

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
1 konto
Huaquero
84 teksty
 3 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
byPatka
408 tekstów
 12 sierpnia 2011 roku

ok. 4 godziny temu

Monika Siwek skomentował(a) tekst Biegiem umyka czas [...] autorstwa sprajtka

wczoraj, godz. 20:17

andrea69 skomentował(a) tekst Rama poprawia słaby [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 5:52

PetroBlues skomentował(a) tekst Kto ma szerokie plecy, [...] autorstwa sprajtka

przedwczoraj, godz. 20:56

sprajtka skomentował(a) tekst Żałuje nie postawienia [...] autorstwa stepbyson

2 dni temu, godz. 16:33

sprajtka skomentował(a) tekst napoili nas buteleczką [...] autorstwa PetroBlues

2 dni temu, godz. 14:39

sprajtka skomentował(a) tekst Piwo jest dla ludzi, [...] autorstwa Marcin Kasinski

2 dni temu, godz. 19:30

tallea skomentował(a) tekst Rama poprawia słaby [...] autorstwa sprajtka

3 dni temu, godz. 18:28

sprajtka dodał(a) do zeszytu tekst dziś jest dzień [...] autorstwa Trzykropek

3 dni temu, godz. 17:29

diagonalny skomentował(a) tekst Spędzam z Tobą sen Po [...] autorstwa sprajtka

3 dni temu, godz. 17:21

diagonalny skomentował(a) tekst Rama poprawia słaby [...] autorstwa sprajtka