Søren Kierkegaard

Zgro­madzi­liśmy 29 cytatów Sørena Kier­ke­gaar­da.

Gdy śmierć jest naj­większym niebez­pie­czeństwem, pokłada się nadzieję w życiu; ale gdy się zna jeszcze straszniej­sze niebez­pie­czeństwo, pokłada się nadzieję w śmierci. 

cytat dnia z 28 lipca 2010 roku
zebrał 131 fiszek

Możli­wości są bar­dziej prze­rażające niż rzeczywistość. 

cytat dnia z 31 sierpnia 2010 roku
zebrał 121 fiszek

Tłum jest niep­rawdą. Praw­da jest zaw­sze w mniejszości. 

cytat dnia z 6 sierpnia 2010 roku
zebrał 103 fiszki

Mod­litwa nie zmienia pos­ta­nowień Bo­ga, ale zmienia te­go, kto się modli. 

cytat dnia z 13 sierpnia 2011 roku
zebrał 100 fiszek

Bez wiary po­tyka­my się o źdźbło słomy, z wiarą prze­nosi­my góry. 

cytat dnia z 21 lutego 2013 roku
zebrał 60 fiszek

Naj­silniej­szy jest zaw­sze ten, kto umie złożyć dłonie do modlitwy. 

cytat dnia z 25 kwietnia 2013 roku
zebrał 59 fiszek

Im bar­dziej człowiek się izo­luje, tym bar­dziej na­tar­czy­wi stają się nic­po­nie i plotkarze. 

cytat
zebrał 50 fiszek

Trze­ba mieć niemało od­wa­gi, aby się uka­zać ta­kim ja­kim się jest naprawdę. 

cytat
zebrał 32 fiszki

Jeżeli nie is­tnieje żad­na wie­czna świado­mość w człowieku, jeżeli na dnie wszys­tkiego czai się tyl­ko dzi­ko działająca moc, która kłębiąc się w wirze ciem­nych na­miętności zrodziła wszys­tko to, co było wiel­kie, i [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 31 fiszek

Kiedy mo­ja mod­litwa stała się bar­dziej sku­piona i wewnętrzna, to miałem co­raz mniej do po­wie­dze­nia. W końcu zamilkłem. 

cytat dnia z 28 lutego 2015 roku
zebrał 28 fiszek

Søren Kierkegaard

 
Søren Kierkegaard

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Søren Kierkegaard

Autorzy na literę
J K L
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Søren Kier­ke­gaard » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

28 lutego 2015, 16:24natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Kiedy mo­ja mod­litwa stała [...]

25 kwietnia 2013, 14:48scorpion sko­men­to­wał tek­st Najsilniejszy jest zaw­sze ten, [...]

25 kwietnia 2013, 14:34scorpion sko­men­to­wał tek­st Najsilniejszy jest zaw­sze ten, [...]

25 kwietnia 2013, 14:30scorpion sko­men­to­wał tek­st Najsilniejszy jest zaw­sze ten, [...]

25 kwietnia 2013, 14:24scorpion sko­men­to­wał tek­st Najsilniejszy jest zaw­sze ten, [...]

25 kwietnia 2013, 14:19scorpion sko­men­to­wał tek­st Najsilniejszy jest zaw­sze ten, [...]

25 kwietnia 2013, 07:41scorpion sko­men­to­wał tek­st Najsilniejszy jest zaw­sze ten, [...]