Sokrates

Zgro­madzi­liśmy 36 cytatów, których auto­rem jest Sok­ra­tes.

Naj­gorętsza miłość ma naj­chłod­niej­sze zakończenie. 

cytat dnia z 22 marca 2011 roku
zebrał 126 fiszek

Najmądrzej­szy jest, który wie cze­go nie wie. 

cytat dnia z 4 listopada 2011 roku
zebrał 62 fiszki

Na­tura dała nam dwo­je oczu, dwo­je uszu, ale tyl­ko je­den język po to, abyśmy więcej pat­rzy­li i słucha­li, niż mówili. 

cytat dnia z 10 lutego 2015 roku
zebrał 60 fiszek

Tak czy inaczej żeń się: jeśli znaj­dziesz dobrą żonę, będziesz szczęśli­wy, jeśli złą – zos­ta­niesz filozofem. 

cytat dnia z 20 marca 2016 roku
zebrał 28 fiszek

Scio me ni­hil scire.

Wiem, że nic nie wiem.
 

cytat
zebrał 27 fiszek

Błąd jest przy­wile­jem fi­lozofów, tyl­ko głup­cy nie mylą się nigdy. 

cytat
zebrał 23 fiszki

Znaj­du­jesz to, cze­go szu­kasz, umy­ka ci to, co zaniedbujesz. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Odzy­waj się tyl­ko wte­dy, gdy wiesz, o co chodzi. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Cóż ko­mu z te­go, że zjadł wszys­tkie ro­zumy, jeśli nie ma własnego. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Pus­te wor­ki na­dyma wiatr, bez­myślnych ludzi - próżność. 

cytat
zebrał 18 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

10 lutego 2015, 15:35mameczka sko­men­to­wał tek­st Natura dała nam dwo­je [...]

10 lutego 2015, 15:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Natura dała nam dwo­je [...]

10 lutego 2015, 11:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Natura dała nam dwo­je [...]

10 lutego 2015, 00:37natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Natura dała nam dwo­je [...]