11 października 2017 roku, godz. 11:42

Takie tam...

Wiara, miłość, przy­jaźń... tak trud­no w dzi­siej­szych cza­sach ot­worzyć się w pełni i wy­razić te jakże piękne uczu­cia pros­ty­mi słowa­mi, tak z głębi ser­ca... Jeszcze trud­niej jest żyć w zgod­nie ze swoimi naj­skryt­szy­mi prag­nieniami, wy­rażać je w swoim postępo­waniu w swo­jej codzien­ności... Boimy się ot­worzyć, po­wie­rzyć bliźnim [...]

fyrfle Mirek
 15 października 2017 roku, godz. 23:13

To dziwne, ale nie wyobrażam sobie jednak Polski i Polaków bez KRK. Uważam, że powoli trzeba odkamieniać tą instytucje z dogmatów, z sakramentów, ale nie widzę czegoś innego co by pozwoliło być nam Polakami i Polsce Polską.

Seneka 18

Autor

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Konto utworzone 24 lutego 2010 roku

Zeszyty

Delikatność

Delikatność

Magiczne

Mistrzowie pióra

Uczuciem pisane

Uczuciem pisane

przedwczoraj, godz. 10:11

nicola-57 dodał(a) do zeszytu tekst Pokora... dobra rzecz, [...] autorstwa Seneka 18

przedwczoraj, godz. 13:35

Malusia_035 dodał(a) do zeszytu tekst Gdy usycha źródło [...] autorstwa Seneka 18

2019-08-18, godz. 10:10

PetroBlues skomentował(a) tekst Gdy usycha źródło [...] autorstwa Seneka 18

2019-08-17, godz. 14:36

Adnachiel skomentował(a) tekst To prawda, diabeł [...] autorstwa Seneka 18

2019-08-17, godz. 12:42

marcin kasper dodał(a) do zeszytu tekst Pokora... dobra rzecz, [...] autorstwa Seneka 18

2019-08-17, godz. 11:06

truman skomentował(a) tekst To prawda, diabeł [...] autorstwa Seneka 18

2019-08-17, godz. 9:57

Adnachiel skomentował(a) tekst To prawda, diabeł [...] autorstwa Seneka 18

2019-08-17, godz. 0:19

Cris dodał(a) do zeszytu tekst Pokora... dobra rzecz, [...] autorstwa Seneka 18

2019-08-16, godz. 23:46

batram skomentował(a) tekst Pokora... dobra rzecz, [...] autorstwa Seneka 18

2019-08-16, godz. 22:40

Radziem skomentował(a) tekst Pokora... dobra rzecz, [...] autorstwa Seneka 18