Tekst zgłoszony do konkursu Życzenia świąteczne
 17 grudnia 2019 roku, godz. 23:10  9,7°C
Edytowano  18 grudnia 2019 roku, godz. 00:27

(List nigdy niewysłany, odnaleziony po latach)

Najmilsza,

marzenie, by spędzić Święta razem z Wami pochłania wszystkie inne. Serce krwawi na myśl o niebezpieczeństwie, które może Was spotkać, jeśli ja i moi bracia nie podołamy. Armia Morgotha jest już coraz bliżej, zeszłego dnia oddział zwiadowców dojrzał ogromną bestię, zwaną Balrogiem. Nie mamy nawet pojęcia jak walczyć z czymś takim, jeśli jednak pomyślę o Was i o Waszym bezpieczeństwie, nie potrzebne pojęcie, cel jest jasny jak biel Twojego oszałamiającego [...]

scorpion

Autor

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... http://www.youtube.com/watch?v=IynOiDJE64Q
"Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Konto utworzone  22 lutego 2010 roku
1 konto
Melancholia21
237 tekstów
 23 grudnia 2012 roku
1 konto
N.A.N.A
196 tekstów
 15 września 2014 roku

Zeszyty

ch** tekstów.

Aahhhhh!!!!!

Do Przeczytania...

...czyli na później.

w którym zapisuję intrygujące mnie słowa.

Myśli, aforyzmy, wiersze, opowiadania itp.

dzisiaj, godz. 21:12

scorpion wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest Radziem

wczoraj, godz. 0:49

scorpion dodał(a) do zeszytu tekst Hejka 😃 Co zrobić [...] autorstwa Esmeralda Dyląg

wczoraj, godz. 0:03

kuloodporna skomentował(a) tekst Cześć! Jest to moje [...] autorstwa scorpion

wczoraj, godz. 14:08

yestem skomentował(a) tekst Cześć! Jest to moje [...] autorstwa scorpion

wczoraj, godz. 13:02

wczoraj, godz. 12:12

scorpion wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest Radziem

przedwczoraj, godz. 3:54

Esmeralda Dyląg skomentował(a) tekst Cześć! Jest to moje [...] autorstwa scorpion

przedwczoraj, godz. 0:54

onejka skomentował(a) tekst Cześć! Jest to moje [...] autorstwa scorpion

przedwczoraj, godz. 0:53

scorpion skomentował(a) tekst Cześć! Jest to moje [...] swojego autorstwa

przedwczoraj, godz. 0:52

onejka skomentował(a) tekst Cześć! Jest to moje [...] autorstwa scorpion