3 czerwca 2020 roku, godz. 00:45 15,3°C 85
Edytowano  25 czerwca 2020 roku, godz. 17:01
CierpkaWoda Wiola
 3 czerwca 2020 roku, godz. 16:59

Raczej rozpal, jesli masz odwagę..

 25 kwietnia 2020 roku, godz. 14:46 31,3°C 201
one drop for all Eliza
 26 kwietnia 2020 roku, godz. 21:48

A gdyby tak odmowic posluszenstwa, wszystkim rzadzacym
?

wirusom

 5 kwietnia 2020 roku, godz. 1:04 4,2°C 17
Monika M. M.
 5 kwietnia 2020 roku, godz. 8:38

Ludzie czekają. Potem gdy się budzą jest już inna rzeczywistość. I żal, że przeczekali swój czas, zamiast go przeżyć.
Cernentia, "jeśli ktoś brodzi po szyję" to dobrze już nie będzie.

 23 marca 2020 roku, godz. 11:15 10,7°C 8
cernentia Anna
 23 marca 2020 roku, godz. 17:52

Katastroficzne? być może dla obserwatorów, podmiot liryczny jest zadowolony ;)

 10 marca 2020 roku, godz. 13:06 1,9°C 6
.
 21 stycznia 2020 roku, godz. 20:42 24,9°C 11
yestem yestem
 21 stycznia 2020 roku, godz. 22:15

Prawda.
Pozdrawiam. :)

scorpion

Autor

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... http://www.youtube.com/watch?v=IynOiDJE64Q
"Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Konto utworzone  22 lutego 2010 roku

ok. pół godziny temu

m.elancholia wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest M44G

ok. godzinę temu

szpiek wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest M44G

ok. godzinę temu

ok. 2 godziny temu

Zebulon Zebulonowicz dodał(a) do zeszytu tekst "I rzekł Pan do Noego:" [...] swojego autorstwa

ok. 2 godziny temu

PearlSoul25 skomentował(a) tekst Upodobania nie [...] autorstwa Radziem

ok. 2 godziny temu

motylek96 dodał(a) do zeszytu tekst Człowiek może nie [...] autorstwa Mistrz Eckhart

ok. 2 godziny temu

motylek96 polecił(a) twórczość autora na 5Mistrz Eckhart

ok. 2 godziny temu

motylek96 wskazał(a) tekst Ludzie mniej powinni [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: Mistrz Eckhart

ok. 2 godziny temu

motylek96 skomentował(a) tekst Motocykliści - anioły, [...] autorstwa Papierowa

ok. 2 godziny temu

motylek96 skomentował(a) tekst Upodobania nie [...] autorstwa Radziem