26 maja 2020 roku, godz. 13:44 29,5°C 154
Twórca nieznany
 26 maja 2020 roku, godz. 14:04

można się poczuć najrzadszym :)

 12 maja 2020 roku, godz. 16:23 12,9°C 146
Irracja Grzegorz, Antoni.
 30 maja 2020 roku, godz. 21:41

... w kontekście "pośrednika" pobierającego opłaty za dostęp do niego... "pośrednika i tłumacza" decydującego co "chce powiedzieć i usłyszeć"... w tym kontekście na pewno nie chciał "sług bożych"...
... w kontekście "sług" wypełniających jego normy i przykazania (jego, a nie kościoła)... to pewnie chciałby nas wszystkich...

;-)

 12 maja 2020 roku, godz. 16:22 17,7°C 162
scorpion Brodacz
 12 maja 2020 roku, godz. 20:45

Gdzie widzisz sprzeczność?

 12 maja 2020 roku, godz. 16:22 9,7°C 162
scorpion Brodacz
 12 maja 2020 roku, godz. 20:41

Cóż, ja nie przeczytałem ani jednej lektury. Czy to moja wina? Może.

 12 maja 2020 roku, godz. 16:21 15,1°C 100
Irracja Grzegorz, Antoni.
 29 maja 2020 roku, godz. 22:50

... "doktryna nieba i piekła, kary i nagrody", to odniesienie do najniższych instynktów strachu i pożądania... ja nie chciałbym mieć takich przyjaciół... dlaczego więc takich wyznawców "tworzyć" Bogu?...

... może nagrał "Biblię Szatana" jako wyraz prześmiewczej przekory i buntu?... chyba tylko sam Kostrzewa to wie...

;-)

 28 lutego 2020 roku, godz. 12:49 21,6°C 101
Monika M. M.
 28 lutego 2020 roku, godz. 13:16

Ooo... nie znam tej myśli.
Czyli wychodzi nam słuszny kolor zielony:).

 1 lutego 2020 roku, godz. 21:29 23,9°C 67
yetick Jerzy
 1 lutego 2020 roku, godz. 22:10

Ciii bo jakąś nieproszoną wizytę o 6.00 zaliczę 🤣🤣🤣

 1 lutego 2020 roku, godz. 21:07 32,0°C 55
 Tekst dnia 2 lutego 2020 roku
Władca Pierścieni
Niełatwo powiedzieć, na czym polega tajemnica [...]
truman Kamil Ale Wolę Kamilek
 1 lutego 2020 roku, godz. 21:12

Mistrzu. Witaj.

 23 stycznia 2020 roku, godz. 14:01 20,5°C 31
 Tekst dnia 25 stycznia 2020 roku

scorpion

Autor

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... http://www.youtube.com/watch?v=IynOiDJE64Q
"Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Konto utworzone  22 lutego 2010 roku

ok. godzinę temu

ulotrichous wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest M44G

ok. 2 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Mama zawsze powtarzała [...] autorstwa szpiek

ok. 2 godziny temu

szpiek skomentował(a) tekst Mama zawsze powtarzała [...] swojego autorstwa

ok. 2 godziny temu

Michaelowa skomentował(a) tekst I had a dream that I was [...] autorstwa Moon G

ok. 2 godziny temu

szpiek skomentował(a) tekst Myślałem że tylko ja [...] autorstwa RozaR

ok. 2 godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Mama zawsze powtarzała [...] autorstwa szpiek

ok. 3 godziny temu

scorpion dodał(a) do zeszytu tekst Noc - dziewczynka z [...] autorstwa PlESCHOPATA

ok. 3 godziny temu

szpiek wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest M44G

ok. 3 godziny temu

yestem skomentował(a) tekst Gdy wszyscy są [...] autorstwa CierpkaWoda

ok. 3 godziny temu

yestem skomentował(a) tekst niebo ryczące nade [...] swojego autorstwa