4 listopada 2019 roku, godz. 22:01  9,7°C

Do Radziema

Mejdej, forum ma problem!

Radziem Radek
 4 listopada 2019 roku, godz. 23:22

Naprawione, dzięki za list w cytatowej butelce! :-)

 29 października 2019 roku, godz. 22:35  49,6°C

List do Was

Jak się tu niby dodaje cytaty? Bo nie umiałem na starych cytatach.info i na nowych też nie potrafię i stwierdzam, że coś musi być na rzeczy. Albo na mnie. Znaczy ze mną- nie tak.

Pozdrawiam

Scorpi ;]

Yokho Agata
 31 października 2019 roku, godz. 19:57

To było wiadomo od początku. :)

scorpion

Autor

Ja­ki jes­tem? Niez­nośny. Piszę głównie o so­bie i dla siebie, jed­nocześnie wy­lewając duszę w tę płytką misę, którą jes­teście Wy. Ob­nażam się słowa­mi, bo tyl­ko tak po­zos­tanę przy życiu niez­duszo­ny wewnątrz. Mam swo­je kap­ry­sy, które na­tychmiast muszę spełniać. Lub in­ni muszą je spełniać. Egois­tyczny, jeśli chodzi o włas­ne ce­le i marze­nia. Niew­rażli­wy tam, gdzie wszys­cy ubo­lewają i rozpaczają, em­pa­tyczny tam, gdzie cała reszta pozostaje obojętna. Ob­rońca słab­szych, za wszelką cenę naj­silniej­szy, a jeśli się nie uda­je, du­ma płonie nad wiel­kim og­niskiem, pod które sam podkładam świeżych drew. Choć... Potrafię odpuścić. Najczęściej, gdy wymaga tego głupota innych. Czy chciałbym um­rzeć? Nie, ale cieka­wość pot­ra­fi zwieść na ma­now­ce... http://www.youtube.com/watch?v=IynOiDJE64Q
"Łatwiej jest pociągać za spust, niż grać na gitarze. Łatwiej niszczyć niż tworzyć”

Konto utworzone  22 lutego 2010 roku
1 konto
sand
353 teksty
 18 lutego 2015 roku
1 konto
Martini2726
203 teksty
 1 grudnia 2013 roku

Zeszyty

ch** tekstów.

Aahhhhh!!!!!

Do Przeczytania...

...czyli na później.

w którym zapisuję intrygujące mnie słowa.

Myśli, aforyzmy, wiersze, opowiadania itp.

2019-11-12, godz. 0:22

scorpion wskazał(a) tekst Zdążyć to [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: Aktualności

2019-11-12, godz. 0:20

scorpion skomentował(a) tekst Kobiety lubią gest, [...] autorstwa Nikos Kazantzakis

2019-11-12, godz. 0:17

scorpion dodał(a) do zeszytu tekst Zdążyć to [...] autorstwa Aktualności

2019-11-12, godz. 0:16

scorpion skomentował(a) tekst Zdążyć to [...] autorstwa Aktualności

2019-11-11, godz. 15:54

scorpion wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest Radziem

2019-11-08, godz. 14:07

scorpion skomentował(a) tekst Jeżeli YIN zwalcza YANG [...] autorstwa Wojtex

2019-11-08, godz. 14:06

scorpion wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest Radziem

2019-11-08, godz. 12:43

onejka wskazał(a) tekst Deszcz a w deszczu [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: scorpion

2019-11-08, godz. 11:09

scorpion skomentował(a) tekst To leży w naturze [...] autorstwa B.P.

2019-11-08, godz. 11:09

scorpion skomentował(a) tekst Jeżeli YIN zwalcza YANG [...] autorstwa Wojtex