Salomon

Zgro­madzi­liśmy 14 cytatów, których auto­rem jest Sa­lomon.

Jeżeli coś kochasz, daj mu wol­ność. Jeżeli wróci do Ciebie, jest Two­je. Jeżeli nie wróci, oz­nacza to, że nig­dy od początku Two­je nie było. 

cytat
zebrał 98 fiszek

Bo­gac­two przyczy­nia wielu przyjaciół. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Gdy głupi mil­czy, za mądre­go poczy­tany bywa. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Pa­miętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swo­jego wieku, za­nim na­dejdą złe dni i zbliżą się la­ta, o których po­wiesz: Nie po­dobają mi się. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Kto sieje spra­wied­li­wość, ma zapłatę stałą. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Mądrość jest zrodzo­na przed początkiem świata. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Niewias­ta piękna a głupia - jest jak kol­ce złote w pys­ku świni. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Nie słuchaj chyt­rości niewieściej, bo ja­ko plas­ter miodu jej war­gi, a gardło jej gład­sze niż oli­wa; lecz os­tatnie jej rzeczy gorzkie jak piołun i os­tre jak miecz. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Gdzie będzie pycha, tam będzie i hańba, a gdzie po­kora, tam mądrość. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Na us­tach ro­zum­nych jest mądrość, na grzbiecie głup­ca kij. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność