Zobacz wszystkie książki na półkach Ruska-love
 26 lipca 2018 roku, godz. 12:33  1,9°C

Rzeczy stają się klarowne, gdy zna się własny cel.

 27 maja 2017 roku, godz. 23:10

Gdybym była x mógłbyś wyliczyć ze mnie deltę. Ale nie jestem ...

 16 kwietnia 2017 roku, godz. 2:05  4,6°C

Nie jesteś w stanie przejrzeć człowieka od początku. Każdy jest plątaniną nici, które nie da się szybko rozplątać.

fyrfle Mirek
 16 kwietnia 2017 roku, godz. 19:14

Ani od początku ani do końca

 8 kwietnia 2017 roku, godz. 2:02  15,4°C

Każdego dnia próbuj się tak połączyć, abyś cały dzień świecił!

LiaMort Andzia
 8 kwietnia 2017 roku, godz. 18:19

Za daleko kontaktu. Nie da się. ;)

 21 marca 2017 roku, godz. 20:39  10,9°C

Wniknij tak głęboko, aż zlejesz się w całość

danioł daniel
 26 lipca 2018 roku, godz. 13:17

ładne

 2 marca 2016 roku, godz. 19:11

Ktoś (3)

Dojechałam do pracy, ale nie mogłam się na niczym skupić. Telefony buczały jak syreny straży pożarnej. Myślałam, że pęknie mi głowa. Szef nawet coś do mnie mówił, ale nie wiem o czym. Ania (pani kierownik) kilka razy pytała mnie czy mdleję, ale po trzecim zaprzeczeniu, odechciało mi się odpowiadać.
Dlaczego byłam taka rozdrażniona? A może byłam zestresowana? Sama nie wiem.

W końcu wybiła godzina 16, mogłam się zbierać do domu. Wtedy zdałam sobie sprawę, że muszę sprawić sobie inny transport, bo przecież [...]

 29 lutego 2016 roku, godz. 21:37  10,5°C

Długoletnie wyczekiwanie nagrody, pozwala docenić jej wartość, bo skrywa nie tylko pracę, ale i wytrwałość.

Leonardo DiCaprio z Oscarem :)

bystry.76 bystry
 29 lutego 2016 roku, godz. 22:10

trudna sprawa to była w DRODZE DO SZCZĘŚCIA z Kate... mocny film

 29 września 2015 roku, godz. 14:50  16,7°C

Mój osobisty defetyzm : rozmowa z ludźmi w urzędach

nicola-57 marianna
 29 września 2015 roku, godz. 18:22

bdb

 21 września 2015 roku, godz. 21:25  4,0°C

Spadająca gwiazda... (4)

Obudziłam się w łóżku szpitalnym. Na początku nie wiedziałam gdzie jestem, lecz po pierwszych obserwacjach, wysnułam wniosek, iż białe ściany, łóżko, kroplówka i mnóstwo urządzeń wskazuje na szpital. Jednoznacznie...

Leżałam nieruchomo i zastanawiałam się co tu robię. Wtedy przypomniało mi się zajście w mieście, następnie tylko jakieś sceny jakby się lekarze pochylali, mnóstwo światła. Ale nic dokładnego.
Po chwili wszedł do sali ordynator.
-Witam Panią.
-Dzień dobry, co się właściwie stało?
-Miała [...]

 19 września 2015 roku, godz. 1:24  6,3°C

Spadająca gwiazda... (3)

Zamknęłam drzwi i pognałam do samochodu. Musiałam przed spotkaniem z narzeczonym załatwić sprawę na uniwersytecie. Od października miałam zacząć studiować medycynę, jednak nie powiedziałabym, iż chciałam zostać chirurgiem jak mój tata. Miałam inne plany, ale ojciec naciskał i tak zostało.
-Dzień dobry- powiedziałam wchodząc do sekretariatu.
-Witam. W czym mogę pomóc?
-Chciałam dołączyć do moich dokumentów wstępne badanie lekarskie.
-Nazwisko?
-Stachura
-Imię?
-Sandra
-Dobrze... No to ma Pani komplet.
-Dziękuję. Do widzenia
-Do widzenia.

Wyszłam czym prędzej, gdyż zostało mi około pół godziny. Miałam do kawiarenki biegiem jakieś 20 minut.
Dobrze, że nie ubrałam moich najwyższych szpilek, bo choć uwielbiam w nich chodzić, to bieganie w nich mogłoby się źle skończyć.

Biegłam tak przez kolejne uliczki. Mijałam kolejno Korfantego, Warszawską, następnie Aleję Jana Pawła II i kiedy miałam skręcić w Krakowską... zderzyłam się z mężczyzną.
Usłyszałam w tym momencie grzmot i na tym moje wspomnienia się kończą...

Jerryk S.
 19 września 2015 roku, godz. 1:34

Zaiskrzyło ? ;)

 11 lutego 2015 roku, godz. 22:21  1,9°C

Ktoś (2)

Szyb­ko wy­cofałam sa­mocho­dem i ...
o mały włos nie spowodowałabym wypadek. W tym momencie czułam ulgę, ale zobaczyłam całe moje życie jak w jakimś filmie. Siedziałam przerażona w fotelu i nie zauważyłam nawet, że ktoś ze mną chciał rozmawiać.
Otrząsnęłam się dopiero po dłuższej chwili i drżąc jeszcze wyszłam z samochodu.
- Wszystko w porządku? - usłyszałam dopiero teraz.
- Nie wiem. A Panu nic się nie stało? Bardzo... - chciałam przeprosić, ale mi przerwał.
- Pani cała drży. Niech Pani usiądzie... [...]

 6 lutego 2015 roku, godz. 21:22  16,7°C

Przez miasto idzie córka z mamą. Przechodzą obok żebraka. Dziewczynka patrzy na tego człowieka i się uśmiecha, niestety nie odwzajemnia tego.
Kobieta wchodzi z córką do piekarni, za chwilę dziewczynka wybiega stamtąd i biegnie do żebraka, daje mu bułkę i mówi: "Ale proszę się uśmiechnąć"...

Ruska-love Martina
 6 lutego 2015 roku, godz. 22:42

To się cieszę ;)

 20 stycznia 2015 roku, godz. 14:19  12,2°C

Od czasu do czasu trzeba przeprowadzić remont stanu duszy...

danioł daniel
 26 lipca 2018 roku, godz. 13:19

dąbrowski nazywał to dezintegracją pozytywną

 14 stycznia 2015 roku, godz. 15:47  1,9°C

Spadająca gwiazda... (2)

Obróciłam się w drugą stronę i poszłam. I nie wiem dlaczego, ale bardzo chciałam, żeby za mną poszedł albo chociaż zawołał. A przecież go nie znam...
Dotarłam do domu, kiedy wyciągnęłam kluczyk z torebki zobaczyłam moją upragnioną spadającą gwiazdę. Tyle, że... była inna niż te wcześniejsze. Niebo aż pojaśniało od jej blasku, a do tego było ją widać dłużej niż zwykle.
Wtedy jeszcze nie pojmowałam, co to oznacza. Zachwycałam się tak bardzo tym zjawiskiem, że nawet nie zauważyłam, iż tata stał obok [...]

 8 stycznia 2015 roku, godz. 21:05

Spadająca gwiazda... (1)

Pamiętam, że była to ciepła noc - ostatni dzień sierpnia. Nie mogłam spać, ale nie dlatego, że było mi duszno. Powodem mojej bezsenności było uczucie, że nie zobaczę tego lata "spadającej gwiazdy". Co roku miałam okazję widzieć je kilkakrotnie, a w tym... Nie miałam tego szczęścia.
Jako, że oczekiwałam tego zjawiska już bardzo długo, nie mogłam go sobie odpuścić. Uznałabym to za zły znak. W końcu się postanowiłam się ubrać i wyjść na spacer.
Spacer o takiej godzinie nie jest może najlepszym rozwiązaniem, [...]

Ruska-love

Autor

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.

Konto utworzone  16 listopada 2011 roku
1 konto
1 konto
Albert Jarus
111 tekstów
 9 kwietnia 2012 roku
1 konto
1 konto
zakochaneniebo
454 teksty
 3 maja 2012 roku

Zeszyty

2018-07-26, godz. 13:19

danioł skomentował(a) tekst Od czasu do czasu trzeba [...] autorstwa Ruska-love

2018-07-26, godz. 13:17

danioł skomentował(a) tekst Wniknij tak głęboko, [...] autorstwa Ruska-love

2018-07-26, godz. 12:33

2017-04-16, godz. 19:14

fyrfle skomentował(a) tekst Nie jesteś w stanie [...] autorstwa Ruska-love

2017-04-08, godz. 18:19

LiaMort skomentował(a) tekst Każdego dnia próbuj [...] autorstwa Ruska-love

2017-04-08, godz. 15:12

Ruska-love skomentował(a) tekst Niektórych ludzi, [...] autorstwa Bujak Bogusław

2017-04-08, godz. 12:46

natalia(__ups skomentował(a) tekst Każdego dnia próbuj [...] autorstwa Ruska-love

2017-04-08, godz. 11:18

Smurf007 skomentował(a) tekst Każdego dnia próbuj [...] autorstwa Ruska-love

2017-04-08, godz. 2:09

Ruska-love skomentował(a) tekst Niektóre myśli są tak [...] autorstwa LiaMort

2017-04-08, godz. 2:06

Ruska-love skomentował(a) tekst Puszczają się nerwy, [...] autorstwa Salomon