21 stycznia 2014 roku, godz. 00:52  9,8°C

No właśnie droga Mambo. Moje teksty to -Polityka i sprawy moralne, społeczne, historyczne. Pojęcie prawdy i odpowiedzialności. Każdy z nas ma swój świat…. Pozwalam sobie na krytykę tutejszych twórców za ich egocentryzm , własny wyimaginowany świat , infantylność oraz najczęściej miałkość. Każdy z ,,tutejszych " ma tyle do powiedzenia!! ( nawet talent ) a tak mało wie o tym co go otacza i co jest istotne. Żyjemy w danym czasie osadzeni w realiach które nami rządzą. I tak niewielu wie co naprawdę się dzieje........ Czyż nie jest fajnie i przyjemnie kąpać się we własnym sosie. Pozdrawiam

czarna mamba Hanna
 23 stycznia 2014 roku, godz. 15:10

RozaR

Autor
Tutaj pojawi się opis autora, jeśli tylko RozaR postanowi go uzupełnić.
Konto utworzone  17 grudnia 2013 roku

Zeszyty

To co piękne , mądre i ważne

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Istotne jest to co dobre

2019-10-20, godz. 10:10

RozaR skomentował(a) tekst Tylko przez ekologiczne [...] autorstwa Bujak Bogusław

2019-10-20, godz. 10:09

RozaR skomentował(a) tekst Łatwiej zmienić temat [...] autorstwa tallea

2019-10-20, godz. 0:16

RozaR skomentował(a) tekst Jak tu pusto i cicho to [...] autorstwa czarna mamba

2019-10-08, godz. 16:43

kirke13 skomentował(a) tekst Zniknęły z ulic [...] autorstwa RozaR

2019-06-12, godz. 11:38

fyrfle skomentował(a) tekst Oczekuję was Jak stada [...] autorstwa RozaR

2019-05-28, godz. 23:22

RozaR skomentował(a) tekst mów mi dreszcze mów [...] autorstwa onejka

2019-05-25, godz. 21:55

RozaR dodał(a) nowy tekst Zabrakło nam prawdy [...]

2019-05-19, godz. 8:33

RozaR skomentował(a) tekst Czytanie książek to [...] autorstwa Wisława Szymborska

2019-05-19, godz. 7:24

RozaR skomentował(a) tekst Lubię wstać o świcie [...] autorstwa marka

2019-05-19, godz. 7:22

RozaR skomentował(a) tekst Ona z nim jest ale on ma [...] autorstwa marka