10 sierpnia 2014 roku, godz. 13:34  122,8°C

Wieczór

W drzwiach stanęła
Gdy ja siedziałem
To się wygina
To miny stroi
- wiem o co ci chodzi

Lecz poczekam jeszcze
By pragnienie podwoić
Widokiem po sycić
- Lecz by chwili tej nie przekroczyć

Na pięcie odwróciła
Odeszła ciałem wyginając
Lecz po czasie.............- wróciła
- Tyle że się oryginalnie wystroiła

I tu przerywam pisanie
Bo zbyt wstydliwy jestem
By dokończyć
Historii tej odtajnianie .

Ps. I że tyle napisałem !?

książkoholiczka Weronika
 13 września 2014 roku, godz. 18:10

urzekający

RozaR

Autor
Tutaj pojawi się opis autora, jeśli tylko RozaR postanowi go uzupełnić.
Konto utworzone  17 grudnia 2013 roku

Zeszyty

To co piękne , mądre i ważne

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Istotne jest to co dobre

2020-01-14, godz. 19:06

RozaR skomentował(a) tekst Nie powiesz stadu że [...] swojego autorstwa

2020-01-14, godz. 18:56

RozaR skomentował(a) tekst Nie powiesz stadu że [...] swojego autorstwa

2020-01-14, godz. 11:05

onejka skomentował(a) tekst Nie powiesz stadu że [...] autorstwa RozaR

2020-01-13, godz. 21:05

RozaR skomentował(a) tekst Nie powiesz stadu że [...] swojego autorstwa

2020-01-13, godz. 20:52

Wojtex skomentował(a) tekst Nie powiesz stadu że [...] autorstwa RozaR

2020-01-13, godz. 20:24

szpiek skomentował(a) tekst Nie powiesz stadu że [...] autorstwa RozaR

2020-01-13, godz. 20:15

RozaR skomentował(a) tekst Nie powiesz stadu że [...] swojego autorstwa

2020-01-13, godz. 20:05

szpiek skomentował(a) tekst Nie powiesz stadu że [...] autorstwa RozaR

2020-01-13, godz. 19:40

Wojtex skomentował(a) tekst Nie powiesz stadu że [...] autorstwa RozaR

2020-01-13, godz. 19:37

RozaR skomentował(a) tekst Nie powiesz stadu że [...] swojego autorstwa