12 maja 2019 roku, godz. 23:35

Bacz

Biegnij w stronę światła
I w stronę nadziei
Nowych obrazów
Słów spisanych sercem
Odnajdź Prometeusza
Wspomóż Syzyfa
A potem uciekaj
W głąb ziemi
Gdzie nie będą cię szukać
Tam przetrwasz
I podniesiesz człowieka
Lecz wiec
I bacz
Że nie wiesz kto za rękę cię trzyma
I kogo wspierać zaczynasz

 29 kwietnia 2019 roku, godz. 20:00

Do miliona

Ach żebyś ty czytać nie nauczył
Pisać nie umiał
Wiedzy nie miał
Ani podstawowej świadomości
Wtenczas anulowano by
Lichwę którą opacznie podpisałeś
I dorobek życia swego
Prostacko straciłeś

 29 kwietnia 2019 roku, godz. 19:44

ZNP

Na śmietniku zrodziłeś
I na śmietniku poczniesz
Ale jako wirus obcy
Póki w cień odejdziesz
Powszechnie wzgardzony
Wzniecisz epidemię
Ludzkiej uległości
Potem czasem ktoś wspomni
Tych ludzi co dzieciom grozili
I tych zwyczajnie głupich
Bo poszli za nimi

 26 kwietnia 2019 roku, godz. 20:15  2,3°C

Pytania

Ile kościołów francuskich spłonęło
W ostatnich latach
Pytać nie wypada
Ilu muzułmanów przybyło
Ilu już się tam urodziło
A ile my zapłacić żydom mamy
Dlaczego o żydokomunie nie gadamy
O dzieciach komunistów żydowskiego pochodzenia
Od kina po sądy i w dawnej i obecnej bezpiece
Mienie bezspadkowe
Nazwiska w komunistycznej kartotece
Dlaczego te pytania i masa innych
Oficjalnie milczeniem zbywamy
Choć między sobą mówimy
Publicznie jednak plecami odwracamy
A są jeszcze inne pytania
Przeszczepy z dziecięcych organów
Lub lichwa
Jaka ich jest skala na świecie
Nigdzie i nigdy
Nie dowiecie

piórem2 magdalena
 26 kwietnia 2019 roku, godz. 21:29

Nie ma dymu bez ignia i nie ma co bić piany jak to się mawia a co jest okropnym wyrażeniem tego że wszystko, wszystko co się dzieje jest konsekwencją tego co było wcześniej. Kaźdy ma to na co zasłużył i tu nie ma złych ludzi pecha to są konsekwencje. Tylko tyle to b. Proste ale trzeba to zaakceptować. A najtrudniej zaakceptować prostą prawdę.
Amen

 20 kwietnia 2019 roku, godz. 22:17  4,2°C

W imię Ojca i Syna

Polska to nie Polin
Ni gubernia
Kraj Wisły lub Warty
Polska to potęga
Godności i sumienia
Oddania i walki
Za starych młodych i chorych
Za dom i ziemię
Za wolność naszą i waszą

W imię Ojca i Syna [...]

yestem yestem
 21 kwietnia 2019 roku, godz. 00:45

Pokój ludziom dobrej woli.

Wesołych Świąt. :)

 18 kwietnia 2019 roku, godz. 8:42  5,3°C

Islam religia pokoju

Czy islam jest religią pokoju
Spytajcie się w niebie
Bułgarskich cesarzy
A powiadam wam
Śmiech będzie na sali

Spytajcie się białych niewolników
Porwanych z Rusi Węgier i Mołdawii
Pytajcie Greków
Pytajcie całe Bałkany

yestem yestem
 20 kwietnia 2019 roku, godz. 2:15

Tak, inaczej to wygląda też w ramach jednej i tej samej religii... w czasie. Pewne religie żyją nadal, jak kilka tysięcy lat temu, inne pozostały w Średniowieczu, a jeszcze inne "tylko" jakieś sto lat temu, ale świetnie sobie radzą z nowymi technologiami...
Największe różnice są, jak zwykle, pomiędzy wiarą, a religią.
Dobranoc. :)

 16 kwietnia 2019 roku, godz. 20:41  6,3°C
 Tekst dnia 19 grudnia 2019 roku

Kamieniarze

Ja i mój brat
Tworzymy piękno
Jesteśmy kamieniarzami

Nasze ręce
Są silne i suche
W bruzdach zaległ pył piaskowca

Od rana
Tworzymy misterne detale
Na chwałę Boga i Człowieka

scorpion Gimli
 19 grudnia 2019 roku, godz. 23:28

Zawiało pyłem...

 16 kwietnia 2019 roku, godz. 14:48  4,2°C

Żądania

W kwietniu zakwitły

Wraz z kwieciem żądania

Dosyć podobne do żydowskich

W moralności i sposobie składania

fyrfle Mirek
 16 kwietnia 2019 roku, godz. 22:13

Fiszka za odwagę głoszenia swoich poglądów.

 16 kwietnia 2019 roku, godz. 7:44

Jak podpalić katedrę

Jak podpalić katedrę
To nie jest proste
Trzeba sporo komunizmu
Dekady kłamstw obrzydliwych
O świętej inkwizycji
Wyprawach krzyżowych
O rekonkwiście i zbrodniach
Okrutnych chrześcijan
Czyli ogłupiać ogłupiać
Osiedlić muzułmanów
Odebrać gniew mężom
Kobietom cnotę
Gdy ludzie przypominać będą
Stado bezwolnych baranów
To znak że można
Podpalić katedrę
Reszta to szczegóły techniczne

 14 kwietnia 2019 roku, godz. 13:41  1,9°C

Nie dam pieniędzy

Kwiaty cukiernia
Ciuchy
Kawiarnia
Stroje wystroje
Kolacja

Nabiał pieczywo
Warzywa
Owoce
Piwo napoje
Alkohol [...]

 12 kwietnia 2019 roku, godz. 17:15  0,4°C

Atak Hunów

Atak Hunów

Jak nie drzwiami to oknem
Lub blokada sejmowa
Miasteczka namioty i marsze

Ale miszczu to zepsuł
Bo poleciał - lub skoczył se na bok
Tak będzie bardziej poprawne

Tłukli butami w barierki [...]

 10 kwietnia 2019 roku, godz. 23:06  0,3°C

Ukraina

Uderzcie się w pierś a wam wybaczymy
Wszak Rzeczypospolita tak nasza jak wasza
Nasze rany jak strupy na wasze nachodzą
Nawzajem idąc sobie z pomocą

Ramię w ramie do póty
Ktoś srebrników nie rzuci
Po Dniepr i Kaługę my bracia na Żmudzi
My razem my siła i krzyż po Konstantynopol

Ziarno obce rzucone pod nogi Rusi Czerwonej
W doliny chutorów i wiśni
Wszak Lachy nie wasze
A Kozaki wyklęte wiec gardła nasze naprzeciw

Uderzcie się w piersi wasze winy straszniejsze
Potem my pokłonimy krzyżowi
W tej części Europy na siebie skazani
Wszak niewiele różnim od siebie

Więc idźmy na Chocim
Tam pomniki królestwa
My tarczą dla krzyża i pamiątką zwycięstwa
Więc dlaczego nadal my nie razem

 10 kwietnia 2019 roku, godz. 16:31  2,1°C

Nauczycielu

Byłeś ze mną
Tyle lat
Jak uczyłeś
Pomińmy
Teraz jednak
Gdy przyszedł
Ostatni egzamin
Zostawiłeś mnie
Twoje związki
Wywinęły numer
Nabrały na zawiść
I odebrały ci
Twój etos
Za parę lat
Gdy zrozumiem
Wspomnę
Twoją uległość
Gdy będę już stary
Nazwę cię łobuzem

fyrfle Mirek
 11 kwietnia 2019 roku, godz. 17:05

Fiszka i podzielam Twój pogląd. Tak się zastanawialiśmy i żona pyta - czemu nie zrobią miasteczka namiotowego pod sejmem, ale w wakacje?

 6 kwietnia 2019 roku, godz. 23:35  2,3°C

Egzamin nauczycieli

Egzamin nauczycieli

Zbyt często
To zsyp dla wykształconych
Ponad własna inteligencję
Co niosą kulawo
Kaganek oświaty

Niczym ostatnie z miotu
Łamagi szczenięta
Wodzone za nos [...]

Naja Ela
 6 kwietnia 2019 roku, godz. 23:47

Minęły czasy kiedy nauczyciel był autorytetem. Ale to nie tylko wina nauczycieli...

 5 kwietnia 2019 roku, godz. 20:45  6,3°C

Polska

Polska to nie Polin
Ni gubernia
Kraj Wisły lub Warty
Polska to idea
Wolności kultury i sumienia
I ducha wielkiego
Ponad wszystkie ustroje

To dbałość o bliźniego
O dziecko starca
Kobietę i chorego [...]

RozaR Roza
 6 kwietnia 2019 roku, godz. 23:34

Jest jeszcze racjonalna ocena .

RozaR

Autor
Tutaj pojawi się opis autora, jeśli tylko RozaR postanowi go uzupełnić.
Konto utworzone  17 grudnia 2013 roku

Zeszyty

To co piękne , mądre i ważne

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Istotne jest to co dobre

2020-01-14, godz. 19:06

RozaR skomentował(a) tekst Nie powiesz stadu że [...] swojego autorstwa

2020-01-14, godz. 18:56

RozaR skomentował(a) tekst Nie powiesz stadu że [...] swojego autorstwa

2020-01-14, godz. 11:05

onejka skomentował(a) tekst Nie powiesz stadu że [...] autorstwa RozaR

2020-01-13, godz. 21:05

RozaR skomentował(a) tekst Nie powiesz stadu że [...] swojego autorstwa

2020-01-13, godz. 20:52

Wojtex skomentował(a) tekst Nie powiesz stadu że [...] autorstwa RozaR

2020-01-13, godz. 20:24

szpiek skomentował(a) tekst Nie powiesz stadu że [...] autorstwa RozaR

2020-01-13, godz. 20:15

RozaR skomentował(a) tekst Nie powiesz stadu że [...] swojego autorstwa

2020-01-13, godz. 20:05

szpiek skomentował(a) tekst Nie powiesz stadu że [...] autorstwa RozaR

2020-01-13, godz. 19:40

Wojtex skomentował(a) tekst Nie powiesz stadu że [...] autorstwa RozaR

2020-01-13, godz. 19:37

RozaR skomentował(a) tekst Nie powiesz stadu że [...] swojego autorstwa