Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)

Zgro­madzi­liśmy 14 cytatów, których auto­rem jest Ro­bert Al­len Zim­merman (Bob Dy­lan).

Aby zna­leźć miłość, nie pu­kaj do każdych drzwi. Gdy przyj­dzie two­ja godzi­na, sa­ma wej­dzie do twe­go do­mu, w twe życie, do twe­go serca. 

cytat dnia z 1 listopada 2009 roku
zebrał 327 fiszek

Nie pójdę do pia­chu, gdy ktoś mi po­wie: czas umierać brachu. Nie dam się uśpić śmier­ci słowom, pójdę do gro­bu z pod­niesioną głową. 

cytat dnia z 16 lutego 2010 roku
zebrał 201 fiszek

Nie można być roz­ważnym i za­kocha­nym w tym sa­mym czasie. 

cytat dnia z 8 sierpnia 2011 roku
zebrał 106 fiszek

Na­wet jeśli niebo zmęczyło się błęki­tem, nie trać nig­dy światła nadziei. 

cytat dnia z 6 lutego 2009 roku
zebrał 83 fiszki

Ilu jeszcze um­rze za­nim sta­nie się jas­ne, że zbyt wielu już zginęło. 

cytat dnia z 8 lipca 2011 roku
zebrał 81 fiszek

Każdy no­wy dzień zaczy­na się głęboką nocą. 

cytat
zebrał 36 fiszek

Człowiek osiągnął suk­ces, jeżeli wsta­je ra­no i kładzie się spać w no­cy, a po­między tym ro­bi to, co chce robić. 

cytat
zebrał 24 fiszki

Przez ile dróg mu­si przejść człowiek
Nim naz­wiesz go człowiekiem? 

cytat
zebrał 20 fiszek

Kiedy trzaśnie ba­riera na moście

I runę w spienione fa­le rzeki,

Le­karze rzucą się na oślep,

Dusząc mnie szpo­nami swej opieki,

Lecz ja mi­mo to umrę i stanę tam, gdzie zu­pełnie pus­to - 

Wiem, że właśnie ona przyk­ry­je ko­cem mo­je łóżko. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Strzeżcie się łazienek, gdzie nie piszą na ścianach. 

cytat
zebrał 17 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
Y Z Ż
Aktywność