3 sierpnia 2019 roku, godz. 14:13  7,8°C

Nie ma sily na Jelenia puki Lew go w oczach zmienia...

CierpkaWoda Wiola
 3 sierpnia 2019 roku, godz. 20:50

Uwielbiam rymy, póki mają sens ..

 19 maja 2019 roku, godz. 21:10

Są serca małe, Duże i WIELKIE
Nie o to mi chodzi, które pierwsze pęknie,
bo wiedzą jak kochać coraz to więcej
stając się przy tym bardziej wciąż miękkie.
Lecz tylko Lwica, prawdziwa powtórzę
potrafi wiedzieć-doświadczyć na skórze
w huragan i zamieć i w suszę i w burzę
jak kochać potrafi...
Prawdziwe Lwie Serce

DaniCzek i WosAnGo
PoToBy
ToBe

 16 maja 2019 roku, godz. 17:28

Gdy miłości nie szanujesz
to samotność zasmakujesz.
Nie miej nic do samotności,
bo jest krok tuż od wolności.

 28 lutego 2018 roku, godz. 00:30  6,3°C

Nie ciężko odlecieć stąpając po Ziemi...

IKON Sebastian
 28 lutego 2018 roku, godz. 8:57

Fakt :))
Pozdrawiam

 15 stycznia 2018 roku, godz. 11:58  17,5°C

Póki każdy z nas jest inny, sobą zawsze będziemy...

fyrfle Mirek
 24 stycznia 2018 roku, godz. 9:34

ale nie różnorodność zła

 14 lipca 2017 roku, godz. 9:38  13,9°C

Sięgając gwiazd nocą łatwiej trafić w latarnię...

yestem yestem
 25 października 2017 roku, godz. 2:05

Nie idę na łatwiznę.
Sięgam za dnia. ;)
Dobranoc. :))

 11 czerwca 2017 roku, godz. 1:05  3,3°C

Do wszystkich drzwi prowadzą kłamstwa
i często by wejść wystarczy je mnożyć,
lecz jeśli za drzwiami jest szczera prawda,
to tylko szczerość te drzwi otworzy...

Rikitikitawi Daniel
 27 lutego 2018 roku, godz. 23:58

Aż się oszukany poczułem ;)

 6 kwietnia 2017 roku, godz. 00:01  4,2°C

Nie każda jesień jest złota
Nie każda zima zła
Nadchodzi wiosną ochota
A lato trwa
I trwa
...

Rikitikitawi Daniel
 6 kwietnia 2017 roku, godz. 9:23

Odchodzi zaledwie...
Aby powrócić..., bo...
To co z czasem trwa, skończyć się nie da... ;)

 1 kwietnia 2017 roku, godz. 5:22  7,0°C

Mrugam jak się patrzy a patrząc nie mrugam,
cokolwiek to znaczy tak to mi się uda...

sprajtka Ala
 3 kwietnia 2017 roku, godz. 14:21

Nastawilam drugi policzek ;)))

 26 marca 2017 roku, godz. 18:43  17,9°C

Po co komu słonecznik skoro ma arbuza?

Rikitikitawi Daniel
 3 kwietnia 2017 roku, godz. 00:10

Bobo?

 22 marca 2017 roku, godz. 22:28  6,6°C
.
 3 marca 2017 roku, godz. 00:09  2,6°C

Sama wiesz
Moje decyzje są Twoim wyborem...
I niczym po za tym...

 2 marca 2017 roku, godz. 4:40  12,0°C

Nie muszę myśleć gdy wiem...

fyrfle Mirek
 2 marca 2017 roku, godz. 12:33

Myśląc często zatracamy wiem. Dobre. Pozdrawiam.

 18 marca 2016 roku, godz. 2:19  13,2°C

Gdy nadzieję z wiarą mylisz,
to nie znajdziesz nigdy siły...

krysta krystyna
 18 marca 2016 roku, godz. 19:11

;)

 12 października 2015 roku, godz. 19:35  22,0°C

Nie trzeba uciec w marzenia, by uświadomić sobie to jak bardzo rzeczywistość przeraża, bo wystarczy uciec od rzeczywistości by nie przerażało nic...

Rikitikitawi Daniel
 12 października 2015 roku, godz. 20:41

hehe... no nam nie na bank... ..., ale nie wiadomo czy też żonie ;)

Rikitikitawi

Autor

Ja Brytyjskiego
Ty Niemieckiego
On już żadnego
Ona do tego
A
Oni Lego i
Mnoga Nasza
Ja tam kochanie wody nie lałem i tym razem nie muszę brać telefonu żeby coś Migrało.. Jakoś te 3 godziny w więzieniu wytrzymam...
Sama widzisz że NonToper
Zapach palonych to nie to co mech..
Kochanej... ❤ https://www.youtube.com/watch?v=gavrrJaGQe8
in­formuję, że z dniem 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość.

Konto utworzone  11 września 2010 roku
1 konto
1 konto
Shha
58 tekstów
 7 maja 2012 roku
1 konto
1 konto
YoAśka.
135 tekstów
 26 kwietnia 2011 roku

Zeszyty

TamTo

1zero1

2019-09-27, godz. 22:15

Rikitikitawi skomentował(a) tekst Ochrona środowiska jest [...] autorstwa sprajtka

2019-09-27, godz. 22:15

Rikitikitawi skomentował(a) tekst To, że się nie [...] autorstwa sprajtka

2019-09-27, godz. 22:13

Rikitikitawi skomentował(a) tekst Miłość i przyjaźń.. [...] autorstwa Uzjel

2019-09-27, godz. 22:12

Rikitikitawi skomentował(a) tekst W sen zapadam jak w [...] autorstwa CierpkaWoda

2019-08-03, godz. 20:50

CierpkaWoda skomentował(a) tekst Nie ma sily na Jelenia [...] autorstwa Rikitikitawi

2019-08-03, godz. 15:05

tallea skomentował(a) tekst Nie ma sily na Jelenia [...] autorstwa Rikitikitawi

2019-08-03, godz. 15:00

tallea skomentował(a) tekst Nie ma sily na Jelenia [...] autorstwa Rikitikitawi

2019-08-03, godz. 14:15

Rikitikitawi dodał(a) nowy tekst On de nees!

2019-08-03, godz. 14:13

2019-06-05, godz. 8:00

Rikitikitawi skomentował(a) tekst Nie każdy lew ma [...] swojego autorstwa