3 sierpnia 2019 roku, godz. 14:15

On de nees!

 3 sierpnia 2019 roku, godz. 14:13

Nie ma sily na Jelenia puki Lew go w oczach zmienia...

CierpkaWoda Wiola
 3 sierpnia 2019 roku, godz. 20:50

Uwielbiam rymy, póki mają sens ..

 2 czerwca 2019 roku, godz. 4:03

Nie każdy lew ma przypadkową córkę,
ale przypadkiem też jej nie ma..

bo

Rikitikitawi Daniel
 5 czerwca 2019 roku, godz. 8:00

Jak się zdaje to wydaje i to nawet lepiej ;)

 2 czerwca 2019 roku, godz. 4:00

Co ludzie zrobili to im nie szkodzi
Ludzie szkodzą ludziom
Faktem tej powodzi

 29 maja 2019 roku, godz. 6:20

Rolnik sam w dolinie

Zasady są po to aby je łamać
Granice by nie przekraczać
Jak Ci potrzebna w życiu odmiana
To kup nowe życie w ratach
Ronda są po to aby kołować
Ogranicz tylko prędkość
Jak byś nie umiał się przecież chować
To byłoby Ci teraz ciężko [...]

Rikitikitawi Daniel
 30 maja 2019 roku, godz. 22:15

Hehe...Od kilku lat dopisuje Cie do listy i glosuje na Ciebie przecież

 19 maja 2019 roku, godz. 21:10

Są serca małe, Duże i WIELKIE
Nie o to mi chodzi, które pierwsze pęknie,
bo wiedzą jak kochać coraz to więcej
stając się przy tym bardziej wciąż miękkie.
Lecz tylko Lwica, prawdziwa powtórzę
potrafi wiedzieć-doświadczyć na skórze
w huragan i zamieć i w suszę i w burzę
jak kochać potrafi...
Prawdziwe Lwie Serce

DaniCzek i WosAnGo
PoToBy
ToBe

 16 maja 2019 roku, godz. 17:31

Z dur­nia idiotę może i zrobisz
Z ge­niu­sza raczej już chy­ba nie
Kto ko­mu tu­taj bar­dziej zaszkodzi?
Książko­wa wie­dza rzu­ca się w cień?
Tam tyl­ko le­kiem myśli się chłodzi
Od­wra­ca na pięcie by skończył się dzień
Gdzie war­tość człowieka po każdej powodzi
Piętrzy się i wzras­ta pa­nując nad snem...

yestem yestem
 1 czerwca 2019 roku, godz. 1:42

To minie. :D

 16 maja 2019 roku, godz. 17:28

Gdy miłości nie szanujesz
to samotność zasmakujesz.
Nie miej nic do samotności,
bo jest krok tuż od wolności.

 16 marca 2019 roku, godz. 19:15

Meta Akt Wynika

Starczy kod
By wpaść w szok
Znosił chłop
W górę hop
Myśli STOP !!!
Lamat Loop
Tama szop
Dama hot
Płynął pot
Łykał kot
To nie zlot
Finał rot
Dawny mod
Dziurą wlot
Kulą w płot
KONIEC
DOT

 12 marca 2019 roku, godz. 00:59

KokietErka

Była tak potrzebna jak i Niebezpieczna

 19 listopada 2018 roku, godz. 7:03

ASerca są po to aby je połamać
Uczucia zaś po to by nie czuć nic
Jeśli Ci przyszło raz mnie okłamać
To jestem już winny tak samo jak Ty

yestem yestem
 12 marca 2019 roku, godz. 6:15

Ona niewinna, niewinny on a takie winne jabłko... taka odmiana... ;)
Pozdrawiam :))

 8 kwietnia 2018 roku, godz. 23:16

Mulowane

Status mój
Sięgaj ból
Szczyty gór
Strzępy piór
Tysiąc ról
Brak dwóch pól
Żaden wzór
Nie jest cool
Pieprz i sól
One and Null
Cool jest wór
Rzekł mi król
Rzekł i wbiegł
W szoku w mur
Bo miał łeb
Którym truł...

Jeśli miałbym zamiast mózgu
Jeden milion tępych wiór
Nawet wtedy dla Twej wiedzy
Znałbym milion króla skór...

 3 kwietnia 2018 roku, godz. 21:35

A potrafię B nie wiedzieć

Umiem dużo powiem wiele
Wiem jak spełniać dziwne cele
Umiem zacząć, skończyć, brykać
Skakać w czasie, czekać, znikać
Stawiać czasem zło nad dobrem
W bajkę wciągnąć nawet kobrę
Zbierać Rizzle, wydrzeć pisdę
Znieść największą chyba krzywdę
Brać, zabierać, dawać, strzelać
Zbierać, zmieniać i się ścierać
Światy umiem wszystkie wspierać
Wiem jak zacząć znów od [...]

 28 lutego 2018 roku, godz. 00:30

Nie ciężko odlecieć stąpając po Ziemi...

IKON Sebastian
 28 lutego 2018 roku, godz. 8:57

Fakt :))
Pozdrawiam

 31 stycznia 2018 roku, godz. 19:50

6i4 - Dwie litery

Wciąż zmy­lać Cię umiem ja­kiż ja dziecin­ny
Zaszyłem się dum­nie w pus­tej życia li­nii
Niewinna pogoda rozwiana ot tak
Gdyby nie idiota to pewnie Twój brat
Fakt fak­tem ku fak­tom fak­to­wać się nie chce
Wiatr wiat­rem tu rap­tem ja­ko tak na wiet­rze
Raz w kłam­stwie raz w przer­wie na to pakt ko­nie­cznie
Czas w taśmie z następstwem jak to w diab­li teczce... [...]

Rikitikitawi

Autor

Ja Brytyjskiego
Ty Niemieckiego
On już żadnego
Ona do tego
A
Oni Lego i
Mnoga Nasza
Ja tam kochanie wody nie lałem i tym razem nie muszę brać telefonu żeby coś Migrało.. Jakoś te 3 godziny w więzieniu wytrzymam...
Sama widzisz że NonToper
Zapach palonych to nie to co mech..
Kochanej... ❤ https://www.youtube.com/watch?v=gavrrJaGQe8
in­formuję, że z dniem 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość.

Konto utworzone 11 września 2010 roku

Zeszyty

TamTo

1zero1

2019-08-03, godz. 20:50

CierpkaWoda skomentował(a) tekst Nie ma sily na Jelenia [...] autorstwa Rikitikitawi

2019-08-03, godz. 15:05

tallea skomentował(a) tekst Nie ma sily na Jelenia [...] autorstwa Rikitikitawi

2019-08-03, godz. 15:00

tallea skomentował(a) tekst Nie ma sily na Jelenia [...] autorstwa Rikitikitawi

2019-08-03, godz. 14:15

Rikitikitawi dodał(a) nowy tekst On de nees!

2019-08-03, godz. 14:13

2019-06-05, godz. 8:00

Rikitikitawi skomentował(a) tekst Nie każdy lew ma [...] swojego autorstwa

2019-06-04, godz. 22:22

2019-06-04, godz. 16:25

sprajtka skomentował(a) tekst Nie każdy lew ma [...] autorstwa Rikitikitawi

2019-06-03, godz. 21:58

Rikitikitawi wypowiedział(a) się we własnym wątku Skojarzenia

2019-06-03, godz. 21:56

Rikitikitawi wypowiedział(a) się we własnym wątku Ostatnia litera