16 listopada 2022 roku, godz. 1:05 28,0°C
 15 listopada 2022 roku, godz. 23:29 1,9°C
 15 listopada 2022 roku, godz. 22:57 3,1°C

REGZ

Autor

Regz.pl.

Konto utworzone  19 kwietnia 2022 roku
1 konto
REGZ
138 tekstów 6 064
Wszystkie teksty, str. 3