Ramón Gómez de La Serna

Zgro­madzi­liśmy 19 cytatów, których auto­rem jest Ramón Gómez de La Ser­na.

Lód top­nieje, bo płacze z zimna. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Roz­rzut­ny: Ten, co szy­je so­bie kie­sze­nie bez podszewki. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Nie ma przes­trze­ni le­piej wy­korzys­ta­nej ar­chi­tek­to­nicznie niż pu­dełko sardynek. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Kiedy te­lefon pub­liczny zwra­ca mo­netę mężczyźnie, ten spogląda na nią ze smut­kiem; ale ko­bieta wrzu­ca ją z pow­ro­tem i nakręca in­ny numer. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Gdy człowiek na początku jest pew­ny, kończy na wątpli­wości, a gdy zaczy­na od wątpli­wości, kończy na pewności. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Stru­mień prze­nosi w do­linę pom­ru­ki gór. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Te­lewiz­ja przy­nosi echo obrazu. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Mrówki tak się śpieszą, jak gdy­by właśnie za­myka­no sklepy. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Bi­buła zat­rzy­muje echo pisma. 

cytat
zebrał 3 fiszki
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność