Rafał Wojaczek

Zgro­madzi­liśmy 5 cytatów Ra­fała Wo­jaczka.

Po­wiedz mi, że się boisz, uwierzę, że jesteś. 

cytat dnia z 5 marca 2009 roku
zebrał 79 fiszek

Śmierć jest prze­cin­kiem w zda­niu twe­go życia. 

cytat dnia z 28 lipca 2017 roku
zebrał 37 fiszek

Mo­ja nieśmier­telność jest krótka ale pewna 

cytat
zebrał 18 fiszek

Zap­rawdę po­wiadam ci, poetą się jest. Jest się nim, żyjąc. Zaś by­wa się cza­sem skrybą, czy­li gra­foma­nem. By­wa się nim wte­dy, kiedy brak­nie siły, by dźwi­gać ciężar swe­go życia. Wte­dy ucieka się [...] — czytaj całość

kulisy
zebrał 11 fiszek

W ta­kich jed­nak sy­tuac­jach, gdy z sen­ne­go fil­mu po­zos­ta­je mi tyl­ko wrażenie ba­roko­wości, ha­remo­wości i ba­leto­wej dy­nami­ki, nie zwykłem się przej­mo­wać, wiedząc, że to nie był praw­dzi­wy sen. Praw­dzi­wy sen bo­wiem jest [...] — czytaj całość

kulisy
zebrał 7 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
V W Y
Aktywność

30 lipca 2017, 14:32onejka sko­men­to­wał tek­st Śmierć jest prze­cin­kiem w [...]

28 lipca 2017, 15:10.Rodia sko­men­to­wał tek­st Śmierć jest prze­cin­kiem w [...]

28 lipca 2017, 13:22onejka sko­men­to­wał tek­st Śmierć jest prze­cin­kiem w [...]

28 lipca 2017, 07:33Irracja sko­men­to­wał tek­st Śmierć jest prze­cin­kiem w [...]