1 kwietnia 2021 roku, godz. 21:07
PlESCHOPATA CZŁOWIEK
 2 kwietnia 2021 roku, godz. 11:32

Kukaczka, ?

PlESCHOPATA

Autor

Słowa dog, dag i dig, które w złodziejskiej gwarze z okolic Temple oznaczają: pies, nóż i dziewczyna, były często używane przez wesołków i kuglarzy złotego wieku, kiedy Molier pisał, a Callot rysował. [V.H.]

Konto utworzone  8 czerwca 2019 roku
PlESCHOPATA
jeden tekst
Wszystkie aforyzmy