Platon

Zgro­madzi­liśmy 56 cytatów, których auto­rem jest Pla­ton.

Tyl­ko mar­twi uj­rze­li ko­niec wojny. 

cytat dnia z 1 grudnia 2011 roku
zebrał 59 fiszek

Wie­dza jest dru­gim słońcem dla ludzi. 

cytat dnia z 25 lipca 2011 roku
zebrał 49 fiszek

Od­wa­ga jest to wie­dza o tym, cze­go się bać, a cze­go nie. 

cytat dnia z 2 maja 2016 roku
zebrał 29 fiszek

Naj­ważniej­szy w każdym działaniu jest początek. 

cytat dnia z 3 marca 2015 roku
zebrał 24 fiszki

Myśleć to co praw­dzi­we, czuć to co piękne i kochać co dob­re - w tym cel ro­zum­ne­go życia. 

cytat
zebrał 23 fiszki

Sza­leństwo jest piękniej­sze od ro­zumu bo pochodzi od Bo­ga, ro­zum zaś - od człowieka. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Ob­serwuj, słuchaj, rzad­ko osądzaj i nie chciej za dużo. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Roz­ma­wiać i poz­na­wać na tym po­lega szczęście. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Praw­da jest dla mędrca, piękno dla wrażli­wego ser­ca. Rzeczy piękne są trudne. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Każdy za­kocha­ny jest poetą. 

cytat
zebrał 14 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
O P Q
Aktywność

3 marca 2015, 23:37nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy w każdym działaniu [...]

3 marca 2015, 23:09nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy w każdym działaniu [...]

3 marca 2015, 20:02natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy w każdym działaniu [...]

3 marca 2015, 14:25natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy w każdym działaniu [...]