Pierre de Brantome

Zgro­madzi­liśmy 3 cytaty, których auto­rem jest Pier­re de Bran­to­me.

Świat bez ko­biet byłby jak ogród bez kwiatów. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Le­piej jest up­rzedzić, niźli być uprzedzanym. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Dos­ko­nałością w miłości jest posiadanie. 

cytat
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
A B C
Aktywność