Phil Bosmans

Zgro­madzi­liśmy 72 cytaty, których auto­rem jest Phil Bos­mans.

Każde słowo i każdy gest, które ob­darzają prze­bacze­niem, niosą pokój. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Uz­dro­wić człowieka oz­nacza dać mu po­now­nie ut­ra­coną odwagę. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Phil Bosmans

 
Phil Bosmans

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Phil Bosmans

Autorzy na literę
A B C
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Phil Bos­mans » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

15 marca 2016, 04:42one drop for all sko­men­to­wał tek­st Szczęście nie jest ko­loro­wym [...]

18 marca 2015, 11:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie trze­ba być za­raz [...]

18 marca 2015, 10:25mechaa sko­men­to­wał tek­st Nie trze­ba być za­raz [...]

18 lutego 2015, 19:30Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Nigdzie nie ku­pisz szczęścia, [...]