26 lutego 2013 roku, godz. 1:02 22,7°C
.
PetroBlues Kociamber
 27 lutego 2013 roku, godz. 17:13

Dwa zdania, bądź zdanie i równoważnik zdania należy oddzielić przecinkiem lub kropką. Myślnik w tym przypadku nie jest przerwą tylko wyznacznikiem dialogu. W takim przypadku należy wstawić przecinek, lub gdy myślnik rozdziela dwa odrębne zdania - kropkę, a drugie zdanie rozpocząć z dużej litery.

Dziękuję za uwagę:)

PetroBlues

Autor
Konto utworzone  15 listopada 2010 roku

Zeszyty

Do przeczytania

Na później

Rozbrajające

Zabawne a za razem ciekawe i prawdziwe

Truskawki

Nietrafione

Ulubine-wiersze

Teksty które mnie zatrzymały...

Ulubione

Teksty - krótkie formy - które mnie zatrzymały...

Ulubione-opowiadania

Teksty które mnie zatrzymały...

Zakręcone

Te, które zakręciły moim umysłem.

1 konto
PetroBlues
37 tekstów
Wszystkie opowiadania