Paul Thiry Holbach

Zgro­madzi­liśmy 4 cytaty, których auto­rem jest Paul Thi­ry Hol­bach.

To człowiek człowieko­wi jest naj­bar­dziej pot­rzeb­ny do szczęścia. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Mo­ral­ność może tyl­ko stra­cić na związku z religią. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Nic nie da­je ta­kiej władzy nad lu­dem jak zabobon. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Szczęście prze­lot­ne lub krótkot­rwałe na­zywa się przyjemnością. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
G H I
Aktywność