16 kwietnia 2013 roku, godz. 2:17 40,5°C 1

Historia bożej krówki.

CZĘŚĆ I. Enigmatyczny inwigilator. http://www.youtube.com/watch?v=0YCAcXiHEdk
Była chłodna, a zarazem bardzo rześka noc. Idealna na spacer i przemyślenia z samym sobą. Prerie szumiały głosami traw, a świerszcze na przemian z rechotami żab raczyły pulsującą w skroniach pieśnią. Niebo mieniło się od niezliczonej ilości gwiazd, a księżyc otulał swoją pełnią delikatną twarz młodej dziewczyny. Jak zawsze wymknęła się z rodzinnego namiotu, gdzie wszyscy twardo i smacznie spali. Bez trudności opuściła [...]

Papużka unaware
 18 kwietnia 2013 roku, godz. 17:58

drugi... ale tutaj to czysta wyobraźnia.. a pierwsze nie było zbyt udane. :D Dziękuję :D jest już dostępna II część. :)

Papużka

Autor

Jeśli już zapuściłeś/łaś się w te progi nie eskaluj, nie umniejszaj, lecz postaraj się poczuć...

Da­ne per­so­nal­ne i treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  13 października 2012 roku
1 konto
1 konto
luterin
173 teksty
 18 marca 2017 roku
1 konto
1 konto
funeralofheart
235 tekstów
 3 marca 2016 roku

Zeszyty

Bezdech

czarne perły

Erotyki

niebiańskie...

Humorystyczne

zabawy słowne i pozytywy

Kreatywnie

Intrygująco

Markowe

indywidualny dla niepomiernych w wartości wierszy.

NIEtypowe

posiadają "cosia"

Osobliwości

czasem jakby moje

Praw"dy"

niewidzialna moc

Wiersze/Myśli/itp

...nieprzeciętne

ok. godzinę temu

Papużka wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest M44G

ok. 2 godziny temu

Papużka wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest M44G

wczoraj, godz. 21:13

Papużka dodał(a) do zeszytu tekst i jak mam mieć wszystko [...] autorstwa Lacrimas

wczoraj, godz. 18:15

scorpion skomentował(a) tekst w bezszelestnym oddechu [...] autorstwa Papużka

wczoraj, godz. 17:52

Papużka dodał(a) do zeszytu tekst od pierwszego pędzlem [...] autorstwa VeritasMea

wczoraj, godz. 17:52

Papużka skomentował(a) tekst od pierwszego pędzlem [...] autorstwa VeritasMea

wczoraj, godz. 17:51

Papużka wskazał(a) tekst od pierwszego pędzlem [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: VeritasMea

wczoraj, godz. 17:25

Papużka skomentował(a) tekst w bezszelestnym oddechu [...] swojego autorstwa

wczoraj, godz. 16:27

scorpion skomentował(a) tekst w bezszelestnym oddechu [...] autorstwa Papużka

wczoraj, godz. 16:26

Papużka skomentował(a) tekst w bezszelestnym oddechu [...] swojego autorstwa