1 lipca 2015 roku, godz. 11:31 13,3°C
mill hann
 1 lipca 2015 roku, godz. 21:41

...ładne haiku ;)...

 24 czerwca 2015 roku, godz. 11:30 33,2°C
Naja Ela
 24 czerwca 2015 roku, godz. 21:00

Pełen nostalgii i niespełnionych pragnień.
Zadumałaś mnie, na tej ławce...

 19 maja 2015 roku, godz. 11:46 41,7°C
Papużka unaware
 20 maja 2015 roku, godz. 10:02

:) pozdrawiam

 14 maja 2015 roku, godz. 12:12 50,8°C
Papużka unaware
 15 maja 2015 roku, godz. 9:23

Paladin najlepiej się wpasowałeś... a zacytowana myšl genialna :) wyczucie iście do ciebie pasuje.

Tomaszu miło, miło :)

 7 maja 2015 roku, godz. 11:05 14,5°C
Papużka unaware
 8 maja 2015 roku, godz. 11:23

Dzięki zawsze dodajesz mi wiary w siebie ; P

Najwidoczniej tak mialo byc...

Papużka

Autor

Jeśli już zapuściłeś/łaś się w te progi - nie eskaluj, nie umniejszaj, lecz postaraj się poczuć...

Da­ne per­so­nal­ne i treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  13 października 2012 roku

Zeszyty

Bezdech

czarne perły

Erotyki

niebiańskie...

Humorystyczne

zabawy słowne i pozytywy

Kreatywnie

Intrygująco

Markowe

indywidualny dla niepomiernych w wartości wierszy.

NIEtypowe

posiadają "cosia"

Osobliwości

czasem jakby moje

Praw"dy"

niewidzialna moc

Wiersze/Myśli/itp

...nieprzeciętne

1 konto
Papużka
471 tekstów 24 183
Wszystkie teksty, str. 7