8 marca 2016 roku, godz. 9:32 26,3°C
Papużka unaware
 9 marca 2016 roku, godz. 9:59

Faktycznie nie jest to zbyt trafne, zbyt mało przemyślane.
Jednak wasze opinie ukazują mój wrodzony pesymizm...
Potrafi to otworzyć oczy.

Miłego dnia.
Ps. Ciągle uczę się życia.

 5 marca 2016 roku, godz. 23:06 33,7°C
nicola-57 marianna
 6 marca 2016 roku, godz. 9:16

wartościowy, poetycki zapis.
pozdrawiam :)

 4 marca 2016 roku, godz. 9:43 29,3°C
yestem yestem
 4 marca 2016 roku, godz. 11:10

Tak na co dzień diapazon może uwierać pod skrzydełkiem. :P
Ładne.
Pozdrawiam Ptaszynkę. :))

 3 lutego 2016 roku, godz. 23:26 43,2°C
yestem yestem
 23 lutego 2016 roku, godz. 10:33

Pierwszy raz widzę haiku o... rybiku cukrowym. :P
Żartowałem.
Fajne.
Pozdrawiam. :))

 4 stycznia 2016 roku, godz. 1:16 42,2°C
marka piotr
 11 stycznia 2016 roku, godz. 1:15

Wiersz jak taniec uczuć, piękny.

 12 października 2015 roku, godz. 11:33 25,8°C
fyrfle Mirek
 12 grudnia 2015 roku, godz. 12:53

Podniecające i pobudzające do lizaniu tu i tam Tej.

Papużka

Autor

Jeśli już zapuściłeś/łaś się w te progi - nie eskaluj, nie umniejszaj, lecz postaraj się poczuć...

Da­ne per­so­nal­ne i treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  13 października 2012 roku

Zeszyty

Bezdech

czarne perły

Erotyki

niebiańskie...

Humorystyczne

zabawy słowne i pozytywy

Kreatywnie

Intrygująco

Markowe

indywidualny dla niepomiernych w wartości wierszy.

NIEtypowe

posiadają "cosia"

Osobliwości

czasem jakby moje

Praw"dy"

niewidzialna moc

Wiersze/Myśli/itp

...nieprzeciętne

1 konto
Papużka
471 tekstów 24 184
Wszystkie teksty, str. 6