18 grudnia 2012 roku, godz. 19:29 13,6°C
Papużka unaware
 22 grudnia 2012 roku, godz. 16:08

zgadza się... czasami "prawda jest jak tlen, dostaniesz za dużo i się rozchorujesz."...

 18 grudnia 2012 roku, godz. 13:33 8,0°C
Papużka unaware
 20 grudnia 2012 roku, godz. 14:25

no bardziej o szpary do których nie da się dotrzeć i również o dwuznaczne znaczenie sznurka w owej myśli.. ale każdy odbiera to na swój sposób...

 17 grudnia 2012 roku, godz. 14:22 41,2°C
Papużka unaware
 19 grudnia 2012 roku, godz. 11:39

możesz zdusić jedno uczucie... ale nie wszystkie... zawsze będziesz coś czuł... cokolwiek ale jednak będzie... a w końcu to zduszone i tak powróci w momencie kiedy będziesz pewny, że już się go pozbyłeś...

 16 grudnia 2012 roku, godz. 15:54 13,8°C
IKON Sebastian
 16 grudnia 2012 roku, godz. 17:48

Pięknie! :)

 11 grudnia 2012 roku, godz. 15:14 97,5°C
Papużka unaware
 12 marca 2013 roku, godz. 20:11

Ok :) więc nie przeszkadzam. Miłego.

 10 grudnia 2012 roku, godz. 15:39 6,3°C
Papużka unaware
 10 grudnia 2012 roku, godz. 18:42

zauważyłam :)

 5 grudnia 2012 roku, godz. 13:10 4,2°C
Papużka unaware
 5 grudnia 2012 roku, godz. 13:51

zgadzam się

 4 grudnia 2012 roku, godz. 16:02 6,3°C
butterfly_88 Monika
 8 kwietnia 2013 roku, godz. 18:06

Oj, nie zapomni ...

 13 listopada 2012 roku, godz. 12:59 23,8°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 13 listopada 2012 roku, godz. 16:41

;-)
miłego dnia

 12 listopada 2012 roku, godz. 14:38 14,0°C
Papużka unaware
 4 grudnia 2012 roku, godz. 16:34

trzeba wiedzieć jak jej użyć, żeby pomagała a nie powodowała negatywne lub niechciane uczucia... zależy jak na to spojrzysz

Papużka

Autor

Jeśli już zapuściłeś/łaś się w te progi - nie eskaluj, nie umniejszaj, lecz postaraj się poczuć...

Da­ne per­so­nal­ne i treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  13 października 2012 roku

Zeszyty

Bezdech

czarne perły

Erotyki

niebiańskie...

Humorystyczne

zabawy słowne i pozytywy

Kreatywnie

Intrygująco

Markowe

indywidualny dla niepomiernych w wartości wierszy.

NIEtypowe

posiadają "cosia"

Osobliwości

czasem jakby moje

Praw"dy"

niewidzialna moc

Wiersze/Myśli/itp

...nieprzeciętne

1 konto
Papużka
471 tekstów 24 182
Wszystkie teksty, str. 31